WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат

Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат

браун"
А 58,6
±
0,70 75,5
±
0,45 1,076
±
0,0016 27,7
±
0,90 0,32
±
0,009 11,4 59,2 29,4 2,0
±
0,044 41,1
±
1,28 8,1
±
0,49 80
±
0,36
В 57,0
±
0,69 75,9
±
0,38 1,078
±
0,0011 25,5
±
0,70 0,33
±
0,008 11,4 60,5 28,1 2,2
±
0,071 42,6
±
1,19 8,2
±
0,48 84
±
0,44
С 58,0
±
0,84 77,2
±
0,65 1,080
±
0,0013 24,4
±
0,81 0,34
±
0,010 11,6 59,3 29,1 2,0
±
0,052 41,9
±
1,32 8,2
±
0,55 82
±
0,32
D 58,4
±
0,99 75,6
±
0,58 1,077
±
0,0012 25,8
±
0,66 0,33
±
0,008 11,6 60,1 28,3 2,1
±
0,069 43,5
±
1,15 8,6
±
0,71 82
±
0,39
СD 58,5
±
0,97 75,4
±
0,41 1,077
±
0,0013 26,9
±
0,46 0,34
±
0,009 11,6 60,0 28,4 2,1
±
0,082 41,7
±
1,13 8,2
±
0,52 81
±
0,39
За щільністю яєць чіткої різниці між кросами курей не встановлено.
Але в генотипах Б-9(6) і Б-9(56) кросу "Білорусь-9" щільність яєць (1,081 і 1,082 г/см3) істотно відрізнялась від лінії Б-9(4) цього ж кросу (1,076 г/см3) та гібридів А, D і CD (1,076 - 1,077 г/см3 ) кросу "Ломанн браун" (Р < 0,05).
Під час вивчення пружної деформації яєць спостерігалися більш виражені відмінності не стільки між кросами курей, скільки між їх структурними формами. Так, у кросу "Білорусь-9" пружна деформація яєць курей лінії Б-9(4) була найбільшою (26,6 мкм) і значно відрізнялась від аналогічного показника яєць гібридів Б-9(56) - 24,6 мкм, Р < 0,05. За цим показником різниця такого самого ступеня вірогідності встановлена між лінією курей А (27,7 мкм) та С (24,4 мкм).
Найбільшій пружній деформації яєць у межах кросів курей відповідала здебільшого найменша товщина шкаралупи і навпаки. Але вірогідну різницю в товщині шкаралупи яєць встановлено лише між лінією курей Б-9(4) і гібридами Б-9(56) - Р < 0,05. У яйцях курей з найтоншою шкаралупою частка її була практично найменшою, а з товщою - найбільшою: у лінії Б-9 (4) - 10,8 %, гібридів Б-9 (56) - 11,4 %; лініях С, D і гібридів СD - 11,6 %.
За морфологічним складом яйця курей всіх генотипів кросу "Білорусь-9" відрізнялися меншою часткою шкаралупи (10,8 - 11,4 %) і білка (55,0 - 56,6%), більшою - жовтка (32,0 - 34,2%) та вужчим відношенням маси білка до маси жовтка (1,7 - 1,8) порівняно з аналогічними показниками кросу "Ломанн браун" (відповідно 11,4 - 11,6 %; 59,2 - 60,5; 28,1 - 29,4%; 2,0 - 2,2).
Слід зазначити, що більші частки жовтка й білка в яйцях курей протилежних кросів сформовані за оптимальної їх якості. Це підтверджується показниками індексів жовтка і білка та одиниць Хау: в обох кросах вони знаходились в межах відповідно 40,4 - 43,5 % ; 8,0 - 8,6 %; 80 - 84 одиниці. Мінливість однойменних показників яєць у курей ми визначали як між кросами, так і між генотипами в межах структури кросів.
У результаті оцінки та аналізу якості інкубаційних яєць за хімічним складом встановлено ряд відмінностей за кросами, лініями і гібридними формами (табл. 2). Так, за вмістом сухої речовини, протеїнів, ліпідів, сирої золи, рибофлавіну, лізоциму у білку яєць кури всіх генотипів кросу "Білорусь-9" переважали крос "Ломанн браун". При цьому білок яєць курей деяких ліній і гібридів у межах кожного кросу мав певні переваги з окремих показників.
Зокрема, яйця курей ліній Б-9(5) порівняно з іншими генотипами обох кросів мали найвищі показники вмісту в білку більшості поживних речовин і їх перевага над лініями А і D та гібридами СD кросу "Ломанн браун" була істотною за сухою речовиною, сирим протеїном та лізоцимом (Р < 0,05). Крім того, у білку яєць курей ліній Б-9(5) і Б-9(6) відмічено найвищий вміст жиру (0,04%), різниця у показниках якого порівняно з іншими генотипами (0,02 - 0,03 %) була вірогідною (Р < 0,01; Р < 0,001), хоча загалом кількість жиру в білку яєць курей всіх генотипів перебувала у межах фізіологічної норми.
2. Хімічний склад білка інкубаційних яєць курей, %, М + m, n=10
Лінія і
гіб
рид
на
фор
ма Вміст білка
в яйці Вода Суха речо
вина Про
теїни Ліпі
ди Вугле
води Сира зола Лізо
цим,
мг/мл Рибо
фла
він,
мкг/г
маса,
г до
маси всьо
го яй
ця, %
Крос "Білорусь-9"
Б-9(4) 31,21
±
0,58 55,01 87,68
±
0,17 12,32
±
0,17 10,83
±
0,18 0,03
±
0,002 0,87
±
0,019 0,60
±
0,020 5,34
±
0,154 2,19
±
0,057
Б-9(5) 31,88
±
0,32 55,85 87,52
±
0,19 12,48
±
0,19 10,93
±
0,19 0,04
±
0,002 0,89
±
0,017 0,62
±
0,021 5,57
±
0,141 2,17
±
0,049
Б-9(6) 31,83
±
0,27 55,52 87,91
±
0,18 12,09
±
0,18 10,58
±
0,17 0,04
±
0,002 0,90
±
0,019 0,58
±
0,017 5,22
±
0,161 2,15
±
0,055
Б-9(56) 32,82
±
0,50 56,66 87,90
±
0,19 12,10
±
0,19 10,56
±
0,18 0,03
±
0,002 0,91
±
0,018 0,60
±
0,021 5,28
±
0,150 2,08
±
0,062
Крос "Ломанн браун"
А 34,72
±
0,56 59,25 88,14
±
0,16 11,86
±
0,16 10,39
±
0,13 0,02
±
0,002 0,88
±
0,021 0,57
±
0,021 5,00
±
0,152 2,06
±
0,051
В 34,48
±
0,44 60,51 87,89
±
0,22 12,11
±
0,22 10,54
±
0,21 0,03
±
0,002 0,93
±
0,020 0,61
±
0,024 5,37
±
0,153 2,12
±
0,065
С 34,41
±
0,48 59,35 87,98
±
0,18 12,02
±
0,18 10,46
±
0,16 0,03
±
0,001 0,93
±
0,020 0,60
±
0,020 5,16
±
0,137 2,08
±
0,069
D 35,07
±
0,61 60,06 88,15
±
0,15 11,85
±
0,15 10,32
±
0,15 0,03
±
0,001 0,90
±
0,022 0,60
±
0,018 5,07
±
0,121 2,10
±
0,061
CD 35,06
±
0,64 59,94 88,08
±
0,12 11,92
±
0,12 10,40
±
0,12 0,03
±
0,001 0,90
±
0,021 0,59
±
0,021 5,12
±
0,138 2,06
±
0,068
За хімічними показниками білка яєць найбільше відрізнялись кури лінії В кросу "Ломанн браун" порівняно з іншими генотипами цього кросу, оскільки у них був найвищим вміст у білку яєць сухої речовини, сирого протеїну, рибофлавіну й лізоциму. У білку яєць курей лінії А спостерігався найменший вміст жиру (0,02 %; Р < 0,01) і лізоциму (5,0 мг/мл).
Слід зазначити, що в білку яєць спостерігався певний прямий взаємозв'язок між вмістом протеїнів, лізоциму і рибофлавіну. Так, у білку яєць курейліній Б-9(4) і Б-9(5) кросу "Білорусь-9" відмічено вищий вміст як протеїнів (10,83 і 10,93 %), так і лізоциму (5,34 і 5,57 мг/мл) та рибофлавіну (2,19 і 2,17) мкг/г. У курей інших генотипів обох кросів названі показники були здебільшого нижчі.
Співставляючи дані вмісту протеїнів у білку яєць із його якісно-морфологічною оцінкою за показниками індекса білка та одиниць Хау (табл.1), можна відмітити деякий взаємозв'язок між ними. Це підтверджується тим, що в яйцях курей генотипів Б-9(4) і Б-9(5) кросу "Білорусь-9" були найвищі як показники індексів білка (8,3 і 8,2 %), так і вмісту в ньому протеїну (10,83 і 10,93 %), а генотипів Б-9(6) і Б-9(56), навпаки, найменші (відповідно 8,0 і 8,1% та 10,58 і 10,56 %). Щодо одиниць Хау, кількість яких залежить від частки щільного і рідкого білка, то між ними і вмістом протеїнів у

 
 

Цікаве

Загрузка...