WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат

Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей
Ефективність птахівництва визначається рівнем селекції, повноцінністю годівлі птиці, умовами її утримання, технічними факторами виробництва. Основою прогресу галузі є сучасні технології інкубації яєць. Особливе значення вони мають у селекційно-репродуктивних підприємствах, в яких ефективність використання селекційних і батьківських стад, передусім, обґрунтовується виводом потомства з розрахунку на одну голову репродуктивного поголів'я. За низького виводу і нестачі ремонтного молодняку стадо птиці практично неспроможне забезпечити економічне існування підприємства. При цьому в курівництві вивід курчат, як і вивід потомства інших видів птахів, залежить від виводимості яєць, яка зумовлена перебігом ембріогенезу залежно від якості яєць - їх фізико-морфологічних показників і хімічного складу. Тому інкубаційні яйця мають відповідати певним вимогам щодо якості [1-7].
До фізико-морфологічних показників якості яєць відносять їх масу, щільність, пружну деформацію, товщину шкаралупи, одиниці Хау, відношення маси білка до маси жовтка, а до хімічних - вміст сухої речовини, рибофлавіну й лізоциму в білку та каротиноїдів, ретинолу і рибофлавіну в жовтку. Однак у практичній діяльності не прийнято оцінювати інкубаційні яйця за вмістом протеїнів, ліпідів, вуглеводів і мінеральних речовин, які є основними у формуванні й живленні ембріонів й істотно впливають на їх розвиток у ранній постембріональний період, а також складають основу харчової цінності яєць. Не враховують в інкубаційних яйцях і вміст валової енергії [3-11; 13-16].
Доцільність більш детального вивчення хімічного складу інкубаційних яєць та взаємозв'язку показників їх якості з ембріогенезом зростає в разі низької результативності їх інкубації у племінному підприємстві.
Метою нашої наукової роботи було на основі детального вивчення хімічного складу інкубаційних яєць провести комплексне дослідження взаємозв'язку між їх фізико-морфологічними показниками, вмістом у них поживних речовин та ембріогенезом у курей різних генотипів кросів "Білорусь-9" і "Ломанн браун", яких утримували в одному господарстві за практично однотипних умов і рівнів годівлі, та встановити причини низької виводимості яєць, одержаних від таких курей.
Матеріал і методи. У дослідженні оцінено яйця курей вихідних ліній та гібридних форм кросів "Білорусь-9" і "Ломанн браун", з якими у племзаводі "Рудня" Київської області тривалий час велась селекційна робота.
Методикою передбачалось провести порівняльну оцінку цих генотипів курей за результатами інкубації одержаних від них яєць, їхніми фізико-морфологічними показниками та вмістом у них поживних речовин. Передусім оцінено яйця за такими фізико-морфологічними показниками: маса, індекс форми, щільність, пружна деформація, товщина шкаралупи, маса шкаралупи, жовтка, білка, співвідношення маси білка і жовтка, індекс форми жовтка і білка, одиниці Хау. Про хімічний склад яєць судили за результатами дослідження білка, жовтка та всього їх вмісту (білок + жовток), оцінюючи названі морфологічні складові яйця за вмістом сухої речовини, протеїнів, ліпідів, вуглеводів, мінеральних речовин (сирої золи). Крім того, у білку визначали кількість рибофлавіну (вітамін В2) й лізоциму, у жовтку - каротиноїдів, ретинолу (вітамін А) і рибофлавіну, а в усьому вмісті яйця (білок + жовток) - валову енергію.
Оцінювали яйця курей 34-тижневого віку, закладених в інкубатори згідно з графіком, складеним у господарстві. Для їх оцінки від курей кожної лінії і гібридної форми брали по 40 яєць, з них 30 - для оцінки морфологічного складу, 10 - хімічного.
Особливості ембріогенезу курей різного походження вивчали за результатами дослідження процесу інкубації 137550 яєць (9 закладок) в умовах інкубаційного цеху племзаводу "Рудня". Біологічний контроль ембріогенезу здійснювали методом міражу яєць із врахуванням кількості відходів інкубації та оцінки виведеного молодняку. Водночас визначали кількість незапліднених яєць, з кров'яним кільцем, "завмерлих", "задохликів", виведених здорових і слабких курчат, калік. За результатами одержаних даних розраховували кількість різних відходів інкубації, заплідненість і виводимість яєць та вивід курчат.
Визначення фізико-морфологічних і хімічних показників яєць, оцінку результатів інкубації та біометричну обробку одержаних даних проведено за загальноприйнятими методиками [1, 4, 9, 12, 16]. Хімічний склад вмісту яєць (білок + жовток) і валової енергії в них визначали розрахунковим методом, враховуючи наявність окремих речовин у складових яйця.
Результати досліджень. У результаті оцінки та аналізу фізико-морфологічних показників інкубаційних яєць досліджуваних курей нами встановлено певні відмінності за лініями, гібридами і кросами (табл.1). При цьому яйця курей в генотипах кросу "Білорусь-9" були дрібнішими, ніж у "Ломанн браун". У першому кросі найменші яйця відкладали кури лінії Б-9(4) - 56,7 г, у другому - лінії В - 57,0 г. Найбільшою маса яєць (58,6г) була в курей лінії А кросу "Ломанн браун". Проте всі інкубаційні яйця курей обох кросів відповідали вимогам стандартів [4,11,18].
За формою яйця курей більшості генотипів обох кросів практично не відрізнялись (74,5 - 75,9 %). Лише в лінії С яйця мали більш округлу форму (77,2 %) і різниця за формою яєць цих курей порівняно з генотипами А, СD та всіма групами кросу "Білорусь-9" була вірогідною (Р < 0,05).
1.Фізико-морфологічні параметри інкубаційних яєць курей, М + m, n=30
Лінія і
гібрид
на форма Маса
яйця,
г Фізичні параметри Морфологічні параметри
індекс
фор
ми,
% щіль
ність,
г/см3 пруж
на дефор
мація,
мкм товщи
на
шкара
лупи,
мм шкара
лупа,
% бі
лок,
% жов
ток,
% відно
шення
білка
до
жовт
ка індекс, % одини
ці
Хау
жовт
ка білка
Крос "Білорусь-9"
Б-9(4) 56,7
±
0,61 75,0
±
0,42 1,076
±
0,0015 26,6
±
0,58 0,31
±
0,008 10,8 55,0 34,2 1,6
±
0,041 43,4
±
1,06 8,3
±
0,40 82
±
0,46
Б-9(5) 57,1
±
0,83 74,5
±
0,37 1,079
±
0,0012 24,9
±
0,94 0,33
±
0,009 11,0 55,9 33,1 1,7
±
0,056 40,4
±
1,31 8,2
±
0,41 81
±
0,34
Б-9(6) 57,3
±
0,85 75,2
±
0,47 1,081
±
0,0016 25,4
±
0,72 0,32
±
0,007 11,3 55,5 33,2 1,7
±
0,058 41,0
±
1,22 8,0
±
0,46 80
±
0,38
Б-9(56) 57,9
±
0,66 75,0
±
0,43 1,082
±
0,0018 24,6
±
0,65 0,34
±
0,009 11,4 56,6 32,0 1,8
±
0,041 42,3
±
1,17 8,1
±
0,54 81
±
0,44
Крос "Ломанн

 
 

Цікаве

Загрузка...