WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Трагічна доля прибічника врожаїв - Реферат

Трагічна доля прибічника врожаїв - Реферат

статтях, а чомусь у створенні переробних підприємств, які передбачалися ним "без соціальних катастроф" [14].
Відомо, що з кінця 1920-х років по країні котився вал політичних процесів, один гучніше іншого. Вождь народів твердив про вільність нового суспільства від "хвороб капіталізму". А провали сталінського управління, політики невдалих "экономических прыжков" списувалися на діяльність "ворогів народу", "шпигунів", "шкідників", "ухильників" тощо. Особливо до місця були так звані "украинские националисты".
У цьому зв'язку зауважимо наступне. Андрій Сліпанський жив, працював, підтримував певні погляди та боровся за їх утілення в життя. Діяв при цьому осмислено й цілеспрямовано, весь час прагнув досягати нових і нових вершин. Вірив правді та чинив по правді, віддаючи себе служінню високій ідеї. Історично оцінюючи визначальні суспільні тенденції радянської епохи, передбачимо, що 1933 рік призвів до принципового зламу, який тим чи іншим чином детермінував життєві колізії багатьох непересічних особистостей часу. Але дехто відомий, як дійсний організатор політичних репресій. 29 січня 1933 року об'єднанийпленум обрав першим секретарем Харківського обкому та міському компартії П. Постишева. На початку лютого його обрали другим секретарем ЦК КП(б)У. Термінова партнарада в Харкові перевернула політичні погляди партійців. Незабаром він те ж саме створив в Одесі. Почалася найрішучіша заміна керівних партійних кадрів. Дійсність свідчила, з якою метою Москва послала П. Постишева в Україну. ВУЦВК 20 лютого призначив Головою ДПУ УСРР та повноважним представником ОДПУ СРСР В. Балицького. Через кілька днів ДПУ заявило про розкриття "контрреволюційної змови в сільському господарстві". Заохочувана Москвою, кампанія цілеспрямовано створювала атмосферу загального страху, що викликало масову підозрілість, а це природно відзначилося на збільшенні порушень законності. Пошук "ворогів" зачепив перш за все інтелігенцію. Для нашої розповіді вчені-аграрії, один із керівників ВУАСГН А.Сліпанській, його колеги та співробітники лише чекали свого часу...
Висновки. Учений широкого наукового світогляду, А. Сліпанський займався різними аспектами проблеми врожайності і намагався таким чином зробити свій внесок у становлення та організацію сільськогосподарської науки в країні. Та радянська влада визнала його чи не найбільшим винуватцем голоду 1932 року. Саме на цій підставі А. Сліпанський і зазнав політичних репресій.
Список літератури:
1. Справа А.М. Сліпанського. - Державний архів Харківської області. - Ф. ФР 6452. - Оп. 3. У 2 т.; Центральний державний історичний архів України, м.Київ (ЦДІАК України). - Ф. 127. - Оп. 1078. - Спр. 2978. - Арк. 331зв.
2. Справа А.М.Сліпанського. - Держархів Харківської області. - Ф. ФР 6452. - Оп. 3. У 2 т.
3. Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Ред. кол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. - К.: Генеза, 2002-2003.
4. Справа А.М.Сліпанського. - Держархів Харківської області. - Ф. ФР 6452. - Оп. 3. У 2 т.; Девятый съезд РКП(б). Март-апрель 1920 года: Протоколы. - М., 1960. - С. 463.
5. Справа А.М. Сліпанського. - Держархів Харківської області. - Ф. ФР 6452. -Оп. 3. У 2 т.
6. Державрхів Полтавської області. - Ф. р-3872. - Оп. 1. - Спр. 57. - Арк. 2, 15; Там само: Спр. 27. - Арк. 27, зв. - 58.; Стенографічний відчит 6-го губерніяльного з'їзду Рад Київщини. 8-11 січня 1924 року. Видання Прес-Бюро Губз'їзду Рад.
7. Наука и научные работники СССР / Академия наук СССР. Ч. УІ. Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда. - Ленинград, 1928. - С. 486.
8. Вісник сільськогосподарської науки та досвідної справи. - Х., 1928. - № 6. - С. 147; Сліпанський А. Шляхи селянства до нового життя. - Х.: Держвидав України, 1927. - 86 с.; Сліпанський А. Кредит та його роля в розвитку сільського господарства України. -Х.: Рад. Селянин, 1928. - 212 с.; Сліпанський А. Степан Луценко (Людина-Більшовик-Будівник соціялізму). - Х.: Держвидав України, 1929. - 59 с.; Сліпанський А. Предмет та метод сільсько-господарчої економії. - Х.: Держвидав України, 1929. - 76 с.
9. Професор ЯНАТА Олександр Алоїзович (1888-1938) / УААН, ДНСГБ; Уклад.: В.А. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко; Наук. ред. В.А. Вергунов. - К.: Агр. наука, 2003. - 224 с.
10. Лист Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України від 4 жовтня 2005 року.
11. Сліпанський А. За поглиблення сільсько-господарської науки // Вісн. с.-г. науки і досвід. справи. -1928. - № 4. - С. 3-5; Сліпанський А. Проблеми спеціалізації сільського господарства: Доп. на поширеному засіданні ВУАН 9 берез. 1930 р. // Шляхи соц. реконструкції сіл. госп-ва. - 1930. - № 4. - С. 14-57; Сліпанський А. Чергові завдання науково-дослідної роботи Всеукраїнської Академії сільськогосподарських наук та її мережі, в зв'язку з вимогами соціялістичної реконструкції сільського господарства. Скорочена доповідь на 1 пленумі ВУАСГН // Шляхи соц. реконструкції сіл. госп-ва. - 1931. - № 8-9. - С. 11-23; Сліпанський А. Сільське господарство України до ХУ роковин Жовтня // Шляхи соц. реконструкції сіл. госп-ва. - 1932. - № 10-11. - С. 27-64; Сліпанський А. Завдання с.-г. науки в реконструктивний період // Більшовик України. - 1931. - № 6. - С. 46-60; Сліпанський А. Новими методами за успішне розв'язання проблеми врожайності // Більшовик України. - 1932. - № 1-2. - С. 45-66; Сліпанський А. Підвищення врожайності - основне завдання першого року другої п'ятирічки // Більшовик України. - 1933. - № 4. - С. 42-66.
12. За соціялістичну перебудову. - 1932. - 18 листоп.
13. Российский государственный архив социально-политической истории. -Ф. 17. Оп. 3. - Д. 911. - Л. 42, 42об.
14. Проти буржуазно-націоналістичного шкідництва в с.-г. науці / Бородаєв, Шестенко, Заврайський, Островерх // Більшовик України. - 1933. - № 11. - С. 116-124; Ефроїмський Є., Гузіїв, Колос. Остаточно викоринити контрреволюційний націоналізм на аграрному фронті // Більшовик України. - 1933. - № 13-14. - С. 121-133; Постоловська Т. Особливості класової боротьби на Україні в період між ХУІ і ХУІІ партз'їздами // Більшовик України. - 1934. - № 4. - С. 55-62; Попов М.М. Невпинно працювати над собой // Більшовик України. - 1934. - № 5-6.; Сенченко Ан. Блок националістичної контрреволюції і теоретичний фронт України // Більшовик України. - 1934. - № 5-6. - С. 35-40. Зміст Видання
15. © Глазунов Геннадій Опанасович, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...