WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Становлення наукових установ при сільськогосподарських товариствах правобережної України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) - Реферат

Становлення наукових установ при сільськогосподарських товариствах правобережної України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) - Реферат

закладів Всеросійського товариства цукрозаводчиків була інтенсифікація виробництва культури буряку цукрового. Товариства місцевого рівня: Київське,Подільське, Умансько-Липовецьке - мали більш широку рільницьку дослідницьку спрямованість.
У результаті аналізу діяльності Південно-Російського товариства сприяння землеробству, Київського агрономічного товариства, Всеросійського товариства цукрозаводчиків, Київського та Подільського товариств сільського господарства, інших місцевих товариств визначено, що їхні взаємини з органами самоврядування, державне та земське фінансування більшості науково-дослідних і освітніх закладів, створених при них, свідчать про значний внесок цих об'єднань у вирішення найактуальніших аграрних регіональних проблем та оптимальну форму впровадження кращих наукових розробок у виробництво.
Аналітичний огляд наукових здобутків і доробку окремих учених, що працювали у дослідних закладах товариств Південно-Західного краю, привів до висновку, що завдяки діяльності відомих свого часу вчених С.М. Ходецького, С.М. Богданова, Д.І. Піхна, С.Л. Франкфурта, О.І. Душечкіна, С.М. Тулайкова, О.Ф. Несторова, О.К. Филиповського, В.П. Поспєлова, Є.М. Васильєва та інших дослідні установи Південно-Західного краю небезпідставно набували загальнодержавного значення і світового визнання. Завдяки поглибленим дослідженням учених з окремих напрямів сільськогосподарської науки, як указано вище, здійснювався процес формування вузькогалузевих дисциплін, становлення й розвиток нових наукових центрів і шкіл.
Статути тогочасних сільськогосподарських товариств (§§ 2-5) закріплювали їхнє право на просвітницьку діяльність. Власне просвітницька діяльність була найголовнішою для товариств загальної дії. Становлення професійної освіти в Україні також було пов'язане з діяльністю сільськогосподарських товариств. Київські товариства наприкінці 90-х років ХІХ ст. були одними з ініціаторів створення у Києві сільськогосподарського вищого закладу. Низка клопотань до Міністерства землеробства від Київського товариства сільського господарства, Всеросійського товариства цукрозаводчиків, Південно-Російського товариства сприяння землеробству про необхідність відкриття вищого фахового закладу в Києві свідчить про гостру зацікавленість членів товариств у поширенні вищої освіти. При відкритті Київського політехнічного інституту, що включав сільськогосподарське відділення, члени галузевих товариств входили в комісії з розробки Статуту та організації його діяльності, робили грошові внески на будівництво закладу.
Через відсутність до 1911 року земських установ на Правобережжі освітянська ініціатива була характерною особливістю галузевих товариств. У Правобережній Україні завдяки товариствам було відкрито 4 спеціальні освітні заклади. Спрямованість просвітницької діяльності товариств забезпечувала проведення у Києві та інших містах краю виставок і з'їздів, організацію курсів для фахівців та сільського населення; створення галузевих музеїв і бібліотек відбувалися у регіоні також завдяки діяльності сільськогосподарських товариств.
Винятковою була інформаційно-видавнича справа, започаткована сільськогосподарськими товариствами. У комплексі це було явищем становлення видавничої справи. Отримали розвиток всі види галузевої літератури: довідкова (як приклад "Иллюстрированый словарь" С.М. Богданова), навчальна (для власних закладів товариства друкували навчальні посібники, програми), наукова (висновки та результати наукової діяльності дослідних установ), науково-популярної (брошури для селянства). Особливо пожвавилася видавнича діяльність, коли повсюдно стали виникати сільськогосподарські товариства малого району діяльності. Видавничими центрами завдяки роботі товариств ставали губернські і повітові міста: Вінниця, Луцьк, Житомир та інші.
Завдяки видавничій діяльності товариств у регіоні з'явилася система галузевих періодичних видань. Станом на 1915 рік з 13 київських сільськогосподарських газет и журналів 10 видавалися товариствами. Імена діячів сільськогосподарських товариств, що доклали великої й плідної праці як організатори, редактори, автори, перекладачі видань сільськогосподарської літератури, - І.М. Реви, Т.І. Осадчого, В.В. Колкунова, С.В. Країнського та багатьох інших також заслуговують на певне місце в сільськогосподарській літературі. Динаміка розвитку масової і наукової сільськогосподарської видавничої справи є показником просвітницької діяльності сільськогосподарських товариств Південно-Західного краю.
Висновки. Завдяки проведеному дослідженню нами з'ясовано, що досвід діяльності перших сільськогосподарських наукових установ, створених при сільськогосподарських товариствах Правобережжя, є повчальним і корисним у сучасних умовах реформування АПК. Відтворення вітчизняної історії сільськогосподарської дослідної справи, процесу започаткування науково-дослідних і фахових навчальних закладів потребує об'єктивного висвітлення наукової та просвітницької діяльності сільськогосподарських товариств на сторінках сучасних фундаментальних історико-аграрних видань, зокрема у довідковій літературі. З огляду на нинішній недостатній рівень забезпечення сільськогосподарських товаровиробників новітньою технікою та високоякісним насіннєвим матеріалом актуальним є досвід створення сільськогосподарськими товариствами та земствами спеціальних складів і станцій, який необхідно ретельно проаналізувати для розгортання діяльності аналогічних установ та організацій на селі. Для надання науково-методичних рекомендацій щодо організації самостійних приватних господарств у відповідних природно-кліматичних умовах буде корисним відродження показових господарств із характерним для певної місцевості циклом виробництва, прикладом яких можуть слугувати зразкові господарства минулого, створені товариствами.
Список літератури:
1. Батюк І. Сільськогосподарська кооперація на Україні. - Харків, 1925. - 68 с.
2. Бородаєвський С.В. Історія кооперації. - Прага, 1925. - 438 с.
3. Марочко В.І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.). - К., 1995. - 224 с.
4. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. - 2-е изд. - М., 1918. - 496 с.
5. Пантелеймоненко А.О. Сільськогосподарські товариства України: Зародження, основні напрямки діяльності і значення (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.): Дис. ... канд. екон. наук: 08.01.04. / Полтав. с.-г. ін-т. - Полтава, 1994. - 200 с.
6. Пшеничный Н.И. Сельскохозяйственное опытное дело в России и на Украине от его зарождения до Великой Октябрьской социалистической революции: Автореф. дис. … д-ра с.-г. наук. - К., 1964. - 59 с.
7. Недокучаев Н.К. История сельскохозяйственного опытного дела / Опытное дело в полеводстве. Теория и практика. - М.: Гос. изд-во, 1929. - С. 15-41. Зміст Видання
8. © Чайка Наталія Григорівна, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...