WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

з усіх галузей знань за весь історичний період існування.
ДНСГБ УААН - одна із найстаріших книгозбірень і має найбільш повне зібрання документів сільськогосподарської тематики. З 2002 р. послідовно продовжує підготовку та видання каталогів-покажчиків серії "Українська сільськогосподарська книга (з фондів ДНСГБ УААН)" (укладачі: В.А. Вергунов, Л.О. Зінченко, Л.Ф. Забудська). Вийшло друком 5 випусків, до яких включено літературу, видану як українською, так і російською мовами за такі хронологічні періоди:
Вип. 1. 1868-1900 рр. (2002, 60 с.);
Вип. 2. 1901-1910 рр. (2002, 90 с.);
Вип. 3. 1911-1917 рр. (2003, 99с.);
Вип. 4. 1918-1922 рр. (2004, 59 с.);
Вип. 5. 1923-1932 рр. (2005, 190 с.):
Вип. 6. 1933-1935 рр. (2005, 191 с.).
На черзі видання Вип. 7. 1936-1940 рр.
Ці видання сприятимуть вивченню історичного розвитку сільського господарства України, аграрної науки, допоможуть у формуванні джерелознавчої основи наукових досліджень, більш широко розкриють фонди ДНСГБ УААН як національної книгозбірні.
До посібників національної сільськогосподарської бібліографії відносяться науково-допоміжні ретроспективні бібліографічні покажчики "Періодичні видання з агрономії в Україні. 1918-1940 рр. Журнали, "Бюлетені", "Вісті", "Наукові записки", "Збірники наукових праць", "Труди" (укладачі: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, К., 2002. 160 с.) та "Періодичніта продовжувані видання з агрономії на Полтавщині (ХІХ-ХХ століття)" (укладачі: В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, К., 2002. 48 с.).
Складовою частиною національної бібліографії є започатковані ДНСГБ УААН три серії біобібліографічних науково-допоміжних посібників. У біобібліографічній серії "Академіки Української академії аграрних наук" (1998 р. засн.) видано 24 персональних покажчики; у серії "Біобібліографія вчених-аграріїв України"(1998 р. засн.) вийшло 14 покажчиків, присвячених визначним ученим України як минулого, так і сучасності. У 2001 році професором В.А. Вергуновим, директором ДНСГБ УААН, започаткована історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Вийшло друком 9 випусків, з яких 3 монографії та 6 наукових біобібліографічних збірників, присвячених таким видатним діячам аграрної науки України, як П.В. Будрін, О.А. Яната, Б.Г. Іваницький, Д.Ф. Лихвар, О.В. Квасницький, М.І. Вавилов.
Видання цієї серії присвячені історії становлення та розвитку аграрної науки в окремих галузях та регіонах України, відтворенню призабутих або маловідомих її сторінок, життя та діяльності визначних творців вітчизняної аграрної науки 19-20 століття, які несправедливо були замовчувані або стали жертвами політичних репресій у 30-х роках ХХ століття. Вони сприяли введенню до наукового обігу раніше недоступних і маловідомих літературних документів, архівних матеріалів.
ДНСГБ УААН як центр з історії аграрної науки України створила Національну комп'ютерну базу даних з історії становлення та розвитку науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів аграрної галузі України, в якій відображені також основні наукові публікації цих установ за весь історичний період їхнього розвитку. Це є вагомим внеском у створення ретроспективної національної бібліографії галузі.
Крім того, розпочато роботу зі створення національного електронного банку даних рідкісних друкованих видань і стародруків на основі вивчення видового і кількісного складу книжкових колекцій с.-г. бібліотек України.
На жаль, фінансові можливості та матеріальна технічна база ДНСГБ УААН залишаються вкрай обмеженими на протязі багатьох років, що не дозволяє нам перейти до підготовки покажчиків поточної національної бібліографії, хоча деякою мірою це компенсується виданням з 1999 р. реферативного журналу "Агропромисловий комплекс України".
Висновки. Уже не можна відкладати створення оптимальної моделі поточної національної бібліографії України, і ретроспективної як загального характеру, так і галузевої. Це повинна бути конкретна, всебічно вивчена поетапна робота національних науково-бібліографічних центрів усіх систем і відомств із урахуванням координації та кооперації їхньої діяльності. Доцільним було б створення єдиного позавідомчого науково-методичного центру національної бібліографії України, який на основі колективно вироблених методичних і практичних рішень буде узгоджувати і спрямовувати діяльність усіх організацій-учасників.
Назріла необхідність у проведенні Всеукраїнської наукової конференції з національної бібліографії (востаннє подібна конференція проводилась у 1994 р.) для обговорення теоретичних та практичних проблем і постановки завдань для вирішення у ХХІ столітті на основі новітніх комп'ютерних технологій.
Національна сільськогосподарська бібліографія (як і загальна) повинна бути важливою складовою державної програми інформатизації України і аграрної галузі зокрема. Але, як свідчить світова та вітчизняна практика, без постійного та достатнього державного фінансування реалізувати повноцінну програму створення національного бібліографічного репертуару практично неможливо. Необхідно прийняти на державному рівні Положення про Національну бібліографію України - національний інформаційний ресурс з урахуванням міжнародних вимог і стандартів як засіб, що дозволить забезпечити культурне та інтелектуальне надбання нації і зробити його доступним сучасним і майбутнім користувачам.
Список літератури:
1. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. - М.: Наука, 1981. - С. 233.
2. Довгопола О.П. Бібліографія сільськогосподарської літератури: Учбовий посіб. - Х.:Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1972. - 160 с.
3. Довгопола О.П. З історії сільськогосподарської бібліографії в Україні // Бібл. вісн. - 1993. - № 1-2. - С.23-27.
4. Дубняк Кость [Біогр. довідка] // Енциклопедія Українознавства. Словникова частина / Голов. ред. В. Кубійович; Наук. т-во ім. Т.Г. Шевченка. - Репринтне відтворення вид. 1955-1984 рр. - К.: Глобус, 1994. - Т. 2. - C. 60.
5. Матеріали сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік. Т. 1, вип. 1 / УСРР. Сільсько-Господарський Науковий Комітет України. Загальна Секція; Упорядкував К. Дубняк. - Х., 1927. - 227 с.
6. Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 2004 рік / УААН; Упоряд.: М.К. Царенко, В.О. Круть, В.С. Гончаров. - К.: Аграр. наука, 2005. - 318 с.
7. Омельчук В. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки / ЦНБ ім. В.І. Вернадського. - К., 1995. - 11 с. Зміст Видання
8. © Вергунов Віктор Анатолійович, 2006
9. © Дерлеменко Таміла Федорівна, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...