WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

розділам з усіх напрямів с.-г. науки і видавництва. Щорічники О.Д. Педашенка з 1889 р. по 1925 р. є єдиним джерелом науково-бібліографічної інформації, про розвиток аграрної науки, с.-г. виробництва України за цей період.
Вплив О.Д. Педашенка на шляхи розвитку с.-г. бібліографії був незаперечний, і в різні роки робилися спроби продовжити видання щорічників с.-г. літератури і налагодити систематичний поточний облік видань.
Так, у Москві Міжнародним аграрним інститутом були видані "Ежегодники аграрной литературы СССР за 1926-1928 гг. под ред. И.Н. Кобленца. - М., 1929", а з 1931 р. по 1934 р. поточну с.-г. бібліографію здійснювала Всесоюзна асоціація с.-г. бібліографії, яка видала покажчик "Аграрна література СССР 1929-1931. - М., 1929-1931". Асоціація стала видавати також поточний покажчик "Сельськохозяйственная литература СССР" (1931-1934 рр.), але 1934 р. припинилося видання сільськогосподарської бібліографії: асоціація під час репресій 30-х років була ліквідована.
Лише у 1948 році ЦНСГБ ВАСГНІЛ поновила випуск покажчиків"Сельскохозяйственная литература СССР", які щомісячно видаються вже на протязі 57 років і стали незамінним чинником розвитку аграрної науки всього колишнього Радянського Союзу, у т. ч. і в Україні. Адже найбільш повно відображено потік публікацій українських учених тільки у бібліографічних виданнях ЦНСГБ ВАСХНІЛ (нині РАСГН) до 1990 р. З утворенням незалежних суверенних держав і органів керування аграрною наукою "Сельскохозяйственная литература" ЦНСГБ РАСГН з 1991 р. стала державним органом поточної сільськогосподарської бібліографії Росії і вміщує лише російськомовні публікації з 4-6 періодичних українських видань.
Відмічаючи 80-річний ювілей нашої першої національної сільськогосподарської бібліографії і вже увійшовши у ХХІ століття самостійною державою з великим аграрним потенціалом, ми повинні вирішити питання про розгортання серйозної великомасштабної роботи зі створення національної с.-г. бібліографії, враховуючи здобутки наших попередників та сучасний досвід країн як близького, так і далекого зарубіжжя. Без повноцінної наукової бібліографії жодна галузь науки і виробництва не може в сучасних умовах успішно розвиватися, адже "хто володіє інформацією, той володіє світом".
Якою ж бібліографічною інформацією володіє вже останні 15 років аграрна галузь України?
Національний бібліографічний облік друкованої наукової продукції залишається і сьогодні вкрай незадовільним. Так, як свідчить статистичний збірник Книжкової палати "Друк України. (1991-1996 рр.)", сільськогосподарської літератури за шість років було видано 393 примірники. Це, звичайно, далеко неповний облік усіх видів документів, особливо малотиражної наукової літератури. Книжкова палата України з 1996 р. заснувала серію "Національна бібліографія України", серед яких "Літопис книг" № 1-12 і "Літопис журнальних статей" № 1-24.
Для порівняння наведемо дані про публікації, подані у щорічних звітах УААН. У 2004 році науковими установами УААН видано 206 найменувань друкованої продукції, опубліковано 5,5 тис. статей у наукових виданнях. У дійсності публікації з окремих напрямів та галузей сільського господарства набагато перевищують за кількістю зареєстровані дані Книжкової палати. Наприклад, у журналі "Вісник аграрної науки" за 2004 р. опубліковано 221 статтю; Науково-методичний центр УААН "Землеробство" видав 9 книг та 182 статті у журналах, збірниках та ін. наукових виданнях; Інститут картоплярства - 54 ст.; Ін-т овочівництва і баштанництва - 93 ст.; Ін-т садівництва - 184 ст.; НМЦ "Ветеринарна медицина" - 430 ст., у т. ч. 34 в іноземних виданнях. З питань історії аграрної науки та сільського господарства лише науковцями ДНСГБ УААН у 2004 р. опубліковано 78 ст. (2003 р. - 75 ст.). У 2003 році науковцями УААН опубліковано 5,2 тис. статей у наукових виданнях. Видано 136 найменувань друкованих праць. У журналі "Вісник аграрної науки" вміщено 256 тис. статей [6]. Слід зауважити, що з питань аграрної науки та виробництва велику кількість наукових публікацій подають учені 22-х аграрних вищих навчальних закладів, наукові установи НАН України, інші суміжні за галузями наукові установи.
Отже, те, що потрапляє зараз для реєстрації до Книжкової палати України і відображається у випусках національної бібліографії України, - краплина в морі інформації. Існуючий стан функціонування національної бібліографії викликає гостру тривогу. І ми вважаємо, що тільки силами Книжкової палати України цю проблему не вирішити. Терміново необхідно відродити галузеву національну бібліографію, створивши для цього національні інформаційно-бібліографічні Центри, які б здійснювали координацію та кооперацію цієї роботи з Книжковою палатою України.
Спеціальні галузеві бібліотеки відіграють важливу роль у підтримці і забезпеченні наукових досліджень і залишаються важливою ланкою в системі інформаційного забезпечення аграрної науки і виробництва. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН повинна стати потужним інформаційно-бібліографічним центром зі створення національної сільськогосподарської бібліографії, як поточної, так і ретроспективної.
В аграрній галузі таким національним центром повинна стати Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН, на перших порах забезпечуючи повномасштабний поточний облік публікацій НДУ мережі УААН та аграрних ВНЗ. ДНСГБ УААН має для цього певну базу, отримуючи з 2002 р. обов'язковий примірник усіх видань галузі (який, до речі, теж не завжди ще поступає у повному обсязі, як і до Книжкової палати, але у відомстві є більше можливостей оперативно впливати на цей процес). Бібліотека зараз видає "Бюлетень ДНСГБ УААН", де частково відображаються нові надходження. На жаль, ДНСГБ УААН не має сучасної потужної матеріально-технічної бази та відповідної кількості кадрів для створення поточної національної с.-г. бібліографії, а на черзі стоїть і проблема створення ретроспективної галузевої бібліографії. Але ці питання повинні вирішуватися на державному рівні і при державній фінансовій підтримці.
Зараз ДНСГБ УААН працює над створенням системи бібліографічних посібників, адекватних новим задачам як самої аграрної науки України, так і її історії. Попри всі фінансові та технічні труднощі діяльність ДНСГБ УААН у галузі національної бібліографії розгорнулася в останні п'ять років (2001-2005 рр.) найбільш плідно. Було створено ряд цінних науково-бібліографічних посібників.
Насамперед ми розпочали роботу в рамках загальнодержавної програми "Документальна пам'ять України", одним із елементів якої є створення Українського бібліографічного репертуару книжкових багатств України

 
 

Цікаве

Загрузка...