WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

енциклопедія; журнали; календар; СГНКУ, наукові організації; з'їзди; виставки; наука; освіта; дослідна справа; музеї; бібліографія; статистика. Для полегшення користування систематичним покажчиком дається абетковий покажчик авторів (близько 3 тис. прізвищ) та предметний покажчик, а також перелік скорочених назв газет і журналів (119 назв), що зустрічаються у бібліографічних описах.
Щорічник подає відомості про опубліковані праці широкого кола визначних українських вчених-аграріїв, таких, як В. Аверін, А. Бауман, Г. Висоцький, С. Веселовський, О. Гельмер, К. Гедройц, Є. Вотчал, А. Дояренко, В. Колкунов, М. Кулешов, Б. Лебединський, С. Кулжинський, Г. Махов, А. Носів, Б. Рожественський, В.Сазанов, А. Сапегін, С. Москвичов, Є. Опоків, О. Соколовський, В. Симиренко, А. Терниченко, П. Тутковський, В. Румянцев, І. Фомічов, В. Юр'єв, О. Яната та інші. Багато з них згодом були репресовані і тільки в кінці ХХ століття їх імена почали знову повертатися із забуття.
Непересічне значення в становленні національної бібліографії та для відтворення історії розвитку аграрної науки України 20-х років ХХ століття має як покажчик "Матеріали сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік", так і "Матеріали для сільсько-господарської бібліографії України. Вип. 1 / Всеукр. акад. наук.; Академік П.А. Тутковський. - К., 1923. - 48 с." (853 назви книг і статей по всіх галузях сільського господарства, опублікованих в кінці ХІХ століття і до 1917 р.).
Трагічно склалася доля укладача покажчика Костя Дубняка, 1890 року народження (дата смерті невідома),- географа, економіста і бібліографа; Голови Бібліографічного Бюро СГНКУ (1919-1927 рр.), керівника фундаментальної бібліотеки Харківського інституту сільського господарства та лісівництва (з 1924 р.), професора Інституту народної освіти і Українського науково-дослідного інституту географії й картографії у Харкові (1927-1934 рр.) - 1934 р. з ліквідацією Інституту був репресований разом із його директором [4]. Не судилося здійснитись і планам Бібліографічно-бібліотечного бюро СГНКУ видати повну бібліографію с.-г. літератури за 1917-1924 рр. частину 2 покажчика за 1925, 1926, 1927 роки, хоча бібліографічні картотеки цих матеріалів були вже підготовлені. Та з ліквідацією СГНКУ у 1927 р. картотеки були втрачені, а значну кількість співробітників СГНКУ у 30-ті роки було піддано репресіям, як націоналістів та ворогів народу, і про велику самовіддану роботу цієї організації з розбудови аграрної науки у той надзвичайно складний переломний період в історії України на довгі десятиліття згадувати було заборонено.
Це вплинуло негативно і на подальший розвиток національної сільськогосподарської бібліографії, яка після першого випуску щорічника так і не відродилася в Україні. А з того часу пройшло вже 80 років.
Перший том "Матеріалів сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік" було присвячено пам'яті О.Д. Педашенка (у 2005 р. виповнилося 80 років зо дня його смерті, і ми віддаємо велику повагу і шану цьому невтомному ентузіасту), основоположника с.-г. бібліографії в колишній Росії, а разом з тим і в Україні, яким з 1889 по 1911 рр. було видано 23 томи щорічних покажчиків с.-г. літератури, і підготовлені картотеки за наступні роки. К. Дубняк у передмові до свого покажчика, підкреслив, що покажчики О.Д. Педашенка були тією першоосновою, з якої розгорнулася наукова с.-г. бібліографічна робота і в Радянській Україні.
Розглядаючи історичні етапи розвитку наукової с.-г. бібліографії, вважаємо за доцільне зупинитися на витоках її виникнення, бо там є багато чого повчального і для сьогодення, насамперед те, що справі бібліографування, а значить і пропаганді с.-г. літератури і знань, вже у пореформеній Росії (після 1861 р.) приділялася державна увага і підтримка [3].
У другій половині ХІХ століття сільськогосподарська бібліографія Росії (у складі якої була Україна) отримала значний розвиток. Це пов'язано з тим, що в результаті розвитку капіталістичних відносин у сільському господарстві значно збільшилося видання с.-г. літератури і розширилося коло її читачів, а відслідкувати цей потік інформації без допомоги бібліографії стає неможливим. Найбільш широко (кількісно і тематично) с.-г. література була відображена у щорічниках Міністерства державного майна (з 1894 р. - Міністерства землеробства і державного майна, з 1905 р. - головного управління землевпорядкування і землеробства), які здійснювали видання "Указатель книг, журнальных и газетных статей по сельскому хозяйству за ... год" (1884-1917).
На виникнення і видання щорічників, безумовно, вплинуло намагання державних органів керівництва показати стан сільського господарства Росії, тенденції його розвитку, адже вже у 80-х роках ХІХ століття гостро постала проблема пошуку шляхів інтенсифікації сільського господарства.
Це була єдина галузева бібліографія, якій уряд Росії приділяв особливу увагу, вважаючи, що шляхом видання щорічних покажчиків є можливість показати стан сільського господарства Росії, тенденції його розвитку, звернути увагу читачів на с.-г. літературу, яка допомагає вирішувати актуальні питання сільського господарства. Міністерство державного майна розпочало видавати щорічники с.-г. літератури з 1884 р.
На випуск щорічників незаперечний вплив мав їхній основний укладач - Олександр Дмитрович Педашенко (1894-1925) - агроном-статистик, бібліограф с.-г. літератури, учений-спеціаліст Критико-бібліографічного бюро Сільськогосподарського вченого комітету Міністерства землеробства і державного майна. У результаті своєї діяльності зі складання цих щорічників, які отримали високу оцінку сучасників, О.Д. Педашенко став відомий як видатний бібліограф сільськогосподарської літератури. Бібліографічна діяльність О.Д. Педашенка тривала понад 30 років (з 1889 р. по 1925 р.). Усього ним складені бібліографічні описи близько 400 000 публікацій із усіх галузей сільського господарства [2].
Високу оцінку діяльності О.Д. Педашенка дав академік М.І. Вавилов, який писав: "А.Д. Педашенко является выдающимся библиографом по сельскохозяйственной литературе, в течение 35 лет ведшим огромную работу по сельскохозяйственной библиографии. Им составлено и опубликовано свыше 100 печатных работ по с.-х. библиографии, которые ныне являются незаменимыми справочными изданиями. А.Д. Педашенко показал своим примером, как надо образцово вести библиографию. Составленные им сборники являются образцом тонкого и прекрасного квалифицированного библиографического материала" [3].
У щорічника повно відображалася вітчизняна с.-г. література (книги, статті, описи винаходів). Література згрупована по 22 основним

 
 

Цікаве

Загрузка...