WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

Розвиток національної сільськогосподарської бібліографії як інформаційного ресурсу та джерельної бази історії аграрної науки: історія та проблеми сьог - Реферат

науково-бібліографічним внеском сільськогосподарських бібліотек у створення системи посібників галузевої національної бібліографії та стане основою для формування зведеного Українського бібліографічного репертуару. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН теж розгорнула роботу зі створенню друкованого каталогу "Українськасільськогосподарська книга у фондах ДНСГБ УААН". Участь сільськогосподарських бібліотек України в реалізації комплексної програми "Документальна пам'ять України" матиме надзвичайно важливе значення для подальшого вдосконалення системи інформаційно-бібліографічного забезпечення сільськогосподарської науки та виробництва. Адже відсутність поточних та ретроспективних репертуарів національної сільськогосподарської літератури негативно позначається на рівні наукових досліджень, не дає змоги плідно і в повному обсязі використати всі досягнення аграрної науки і практики, накопичені в Україні протягом багатьох сторіч та створити об'єктивну історію розвитку галузі.
Складний шлях розвитку протягом ХІХ-ХХ століть пройшла і сільськогосподарська наукова бібліографія. З огляду на проблеми сьогодення, цікавим є досвід організації науково-допоміжної бібліографії у 20-х роках ХХ століття, яка визначалась особливостями становлення української науки в умовах національного відродження. Незважаючи на неймовірно складні умови і розруху, викликані першою світовою та громадянською війнами, наукова робота в нашій країні не припинялася, проводилася багатогранна діяльність з дослідження актуальних питань науки і техніки, створювалася система галузевих науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів. З розвитком науки виникла потреба налагодити бібліографічну інформацію. Необхідно відмітити, що бібліографічна робота велася поряд з дослідницькою в наукових установах. У багатьох із них були створені бібліографічні бюро, кабінети, комісії з метою збирання відомостей про літературу та широку інформацію про неї. Поряд з науковими закладами науково-бібліографічну діяльність здійснювали і наукові бібліотеки як універсальні, так і галузеві.
Багато уваги проблемі бібліографування сільськогосподарської літератури приділяв Сільськогосподарський науковий комітет України Наркомату земельних справ УРСР (СГНК НКЗС УРСР), що діяв з 1919 по 1927 роки і виконував функції координаційного центру в галузі наукової роботи. До його складу входило Бібліографічно-бібліотечне бюро. Воно систематично інформувало про нову сільськогосподарську літературу, вміщуючи критико-бібліографічні матеріали на сторінках журналів "Вісник сільськогосподарської науки", "Вісник Наркомату земельних справ", "Український агроном", "Земельник". Отримуючи обов'язковий примірник видань з питань сільського господарства й суміжних дисциплін, Бібліотечно-бібліографічне бюро на чолі з відомим книгознавцем та бібліографом Костем Дубняком розпочало роботу зі створення національної (краєзнавчої, за термінологією тих років) сільськогосподарської бібліографії. Було підготовлено і видано систематичний покажчик у формі щорічника "Матеріали сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік. Т. 1, вип. 1 / УСРР. Сільсько-Господарський Науковий Комітет України. Загальна Секція; Упорядкував К. Дубняк. - Х., 1927. - 227 с."
Це унікальне видання як для свого часу, так і з огляду на сьогодення мало всі ознаки національної бібліографії. Як відмічав у "Передмові" К. Дубняк, сільське господарство є і буде ще не одне десятиліття основною базою народного господарства. "Тому не дивно, що в царині сільськогосподарській спостерігається особливо жвавий темп розвитку науки, наукової творчості, наукових досягнень, а як наслідок того, і велика видавнича продукція с.-г. літератури, як періодичної, так і неперіодичної. Досить нагадати, що в 1926 р. на території СРСР виходило понад 300 періодичних с.-г. видань, що загалом дадуть коло 360 000 статей на різні теми, пов'язані з сільським господарством. Жоден науковий робітник фізично не в силі ознайомитися з потрібною йому науковою літературою, що виходить, без відповідної допомоги з боку спеціальних бібліографічних наукових установ. Само життя висуває на чільне місце бібліографічну працю і бібліографію, як науку, що є ключ до всякого знання" [5].
СГНКУ, розуміючи велике значення сільськогосподарської бібліографії і надаючи великої ваги тій допомозі, що дає бібліографія в справі розвитку сільськогосподарської науки України, як одна з центральних бібліографічних установ Республіки, зосередила свою працю на бібліографії літератури останніх років, починаючи з 1917 р., оскільки літературу за передреволюційні роки (1889-1917) бібліографував основоположник с.-г. бібліографії в колишній Росії А.Д. Педашенко (помер у 1925 р.).
За період перебування СГНКУ у Києві (1919-1923 рр.) Бібліотечно-Бібліографічне Бюро, не маючи ні своїх штатів, ні операційних коштів, спромоглося лише на виготовлення бібліографічних покажчиків поточної с.-г. літератури, що їх друкувало в органі СГНКУ - "Віснику сільськогосподарської науки"(1922-1927рр.).
І тільки у 1924 р., коли СГНКУ переїхав з Києва до Харкова Бюро одержало одну штатну посаду бібліографа і розпочало роботу з підготовки бібліографічних покажчиків "за краєзнавчим принципом", як пише К. Дубняк у "Передмові", а саме "Б.-Б. Бюро друкує бібліографічні покажчики с.-г. літератури як книжкової, так і журнально-газетної, що видається на території УРСР, або на території, заселеній українцями (Західна Україна, Кубань, Амурський край і ін.), тої літератури, що так чи інакше стосується сільського господарства України, незалежно від місця видання й мови"[5].
Першим томом своїх праць Бюро випускає систематичний покажчик сільськогосподарської літератури за 1925 р. за зазначеним вище краєзнавчим принципом. Такий "краєзнавчий принцип", застосований 80 років тому, цілком відповідає сучасним науково-методичним визначенням національної бібліографії [7].
Укладений К. Дубняком щорічник "Матеріали сільсько-господарської бібліографії України. 1925 рік" по праву вважається першим виданням національної сільськогосподарської бібліографії і сьогодні є взірцем високопрофесійної і сумлінної науково-бібліографічної роботи. У покажчику подано описи понад 7122 назв галузевих видань (книги, журнали) та статей із журналів і газет. Систематизація вміщених матеріалів подається за науковою міжнародною Децимальною Бібліографічною системою і деталізована у великій кількості рубрик та підрубрик, що розкривають широкий спектр аграрної науки та виробництва того періоду.
Наприклад, у загальному розділі 63 Сільське господарство виділені рубрики: сільськогосподарська термінологія;

 
 

Цікаве

Загрузка...