WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Організація архівної справи в ДНСГБ УААН: стан та перспективи - Реферат

Організація архівної справи в ДНСГБ УААН: стан та перспективи - Реферат

"Книжкова спадщина України: створення бібліографічного реєстру та системи збереження й загальнодоступності" включає аналіз передумов інформатизації, визначення основних етапів реалізації, використання програмного технічного забезпечення, системного комп'ютерного комплексу архівної справи та її структури [1]. Проблема вирішується на різних рівнях: по перше, на загальнодержавному рівні і у ролі міжархівного довідника, по-друге, це рівень міжархівних баз даних, по-третє, база даних кожного архівного підрозділу науково - дослідної установи мережі УААН. Треба розробити моделі даних архівної системи як цілісної системи описування та обліку різного рівня інформації (рівня архіву, фонду, справи, документа, групи документів, адміністративної інформації тощо). Це має стати головним завданням науково - методичної роботи архівознавчого напряму. Серед завдань у цьому напряму - формування масивів архівної інформації, фондової систематизації та класифікації документів і документної інформації. Основним об'єктом автоматизації має стати облікова інформація на рівні фонду, що зумовлює необхідність прийняття рішення про стандартизовану структуру даних та її зміст, розроблення формату електронного описування [1].
Організація функціонування системи архівних підрозділів науково - дослідних установ мережі УААН неможлива без вирішення кадрової проблеми. Зокрема, архівним фондам потрібні фахівці - джерелознавці, спеціалісти з архівної справи, що спеціалізуються на певному блоці, зокрема на комплексах робіт із комплектування, формування, описування або організації збереженості документальних фондів. Треба організовувати на базіпровідних працівників ЦДАВО України, УДНДІАСД та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського курсів з підвищення кваліфікації архівних працівників нашої мережі, тобто створити навчально-методичну базу, що передбачить розробку освітніх планів і програм, ознайомлення слухачів з національними підручниками з архівознавства, консервації та реставрації документів, стандартизації у галузі архівної справи, з термінологічними словниками з архівознавства, енциклопедіями, бібліографічними та біографічними довідниками українських архівістів.
Для забезпечення нормального функціонування архівних підрозділів науково - дослідних установ мережі УААН треба спрямувати роботу на забезпечення архівів нормативно - методичною документацією, що регламентує їхню діяльність. Йдеться передусім про "Основні правила роботи державних архівів України", "Основні правила роботи архівів (архівних підрозділів) державних органів, підприємств, установ і організацій", "Уніфіковану систему організаційно - розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів", "Документознавство і теоретичні основи". Науково - методичні розробки в межах документознавства спрямовані на забезпечення організації діловодства в установах, організаціях і на підприємствах. Виданий "Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів", який є основним нормативно - методичним посібником при проведенні експертизи цінності документів та їхнього відбору на зберігання і знищення і використовується при формуванні справ, розробленні схем класифікації документів із зазначенням термінів їхнього зберігання [2].
Найперспективнішим напрямом у сучасному діловодстві є застосування засобів автоматизації. Була видана методична рекомендація "Організація комп'ютерного діловодства в установах. Програмно - апаратне забезпечення". Вона містить основні характеристики програм, що пропонуються для вирішення різних завдань електронного документного обігу. Українським державним науково - дослідним інститутом архівної справи та документознавства видано "Примірну інструкцію з діловодства в центральних державних архівних установах України", "Основні правила роботи з науково - технічною документацією в державних архівах", у цих документах подаються основні напрями діяльності державних архівів з архівними документами: процеси комплектування, експертизи цінності, приймання на державне зберігання, організація зберігання та ін.
Висновок. Сьогодні в творчому доробку співробітників сектору рукопису та архіву ДНСГБ УААН є тема "Українські науковці та їхня спадщина: вивчення наукових розробок у галузі теорії, практики та методичних досягнень української сільськогосподарської науки", чимало зроблено в інших напрямах, однак найважливішим є, мабуть, інше: склався колектив однодумців, об'єднаних метою - своєю творчою працею сприяти відновленню архівної справи в науково-дослідних установах мережі УААН.
Список літератури:
1. Дубровіна Л.А. Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні / Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1998. - Т. 3. - С. 14-15.
2. Ляховицький В.П. УДНДІАСД: п'ять років наукових досліджень в галузі архіво- та документознавства / Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1999. - Т. 4. - С. 18.
3. Сендик З.О. Розробка архівістами України наукових основ комплектування державних архівів документами особового походження / Студії з архівної справи та документознавства. - К., 1997. - Т. 2. - С. 6. Зміст Видання
4. © Забудська Лідія Федорівна, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...