WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Науковий потенціал української академії аграрних наук - Реферат

Науковий потенціал української академії аграрних наук - Реферат

вимог, що зумовило певні труднощі у формуванні Національної інформаційної бази даних [2].
Блок персоналогічної інформації в Національній інформаційній базі (V блок анкети) відіграє велику роль у швидкому наданні інформації науковцям, викладачам вищих закладів освіти аграрного профілю та іншим користувачам про видатних учених та їхні здобутки в аграрній науці. Детальні біобібліографічні дані про видатних учених необхідні для проведення історико-наукових досліджень. Національна інформаційна база демонструє суттєві переваги при роботі з великими обсягами інформації і за допомогою комп'ютерної техніки є можливість швидко задовольнити запит у зручній для користувача формі.
Велике значення для науки має відображення патентних фондів наукових установ, організаційУААН, Мінагрополітики України, навчальних закладів аграрного профілю (VI блок Анкети). Патенти мають у своїй основі певні наукові дослідження. Кількість патентів відображає результативність прикладної науки і ступінь інтерналізації внутрішнього ринку інтелектуальної власності. Патент - це документ, що посвідчує авторство на винахід і виключне право на його використання протягом певного терміну. Особа, якій видано патент, може дати іншій особі ліцензію (дозвіл) на використання винаходу. Вивчення патентів у Національній інформаційній базі дасть змогу раціонально використовувати державні кошти, уникнути їх витрачання на підтримку псевдоінновацій, які вдосконалюють застарілі покоління техніки, консервуючи тим самим технологічну відсталість і низьку конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Разом з тим не треба концентрувати зусилля на реалізації винаходів і технологій, час впровадження яких ще не настав. У цьому випадку витрачені ресурси тривалий час не даватимуть віддачі.
У Національній інформаційній базі міститься перелік авторських свідоцтв науково-дослідних установ і організацій. Авторське свідоцтво - це документ, що засвідчує визнання винаходом зазначеної в ньому технічної пропозиції та авторство осіб, які її пропонують.
При недостатньому використанні інформаційних ресурсів значно підвищується собівартість наукових досліджень, а частка повторно запропонованих рішень досягає 60-80%. Тому важливим є підвищення результативності наукових досліджень, використання запропонованих науково-дослідними установами розробок, уникнення дублювання тематики [3].
У Базу даних включено 252 науково-дослідні установи й організації УААН, Мінагрополітики України, навчальні заклади аграрного профілю (6000 стор.). Створено 11576 гіпертекстових сторінок (файлів), що становить 60 мегабайт. База, супроводжувана мовою НТМL, дає змогу споживачам використовувати гіпертекстові посилання, здійснювати швидкий пошук (за декілька секунд) інформації про науково-дослідну установу або організацію.
Наукові доробки, згруповані у базі, дадуть змогу поліпшити координацію наукових досліджень й усунути дублювання тематики. Найближчим часом планується скоординувати роботу ДНСГБ УААН з іншими науково-дослідними установами, організаціями, навчальними закладами щодо створення CD-дисків. Це дасть змогу представити Базу як комерційний продукт для користувачів аграрного профілю. Вона становитиме інтерес для науковців, дисертантів, аспірантів та інших груп дослідників.
Разом з тим створену базу даних необхідно привести до єдиного стандарту. Це зумовлено тим, що надіслані Анкети заповнені по-різному. Ряд установ і організацій надіслали її (бібліографічний блок) тільки машинописним текстом без дискет.
У 2003-2005 рр. здійснювався великий обсяг робіт із доопрацювання Національної інформаційної бази даних з історії започаткування, становлення та розвитку наукових установ УААН, Мінагрополітики України та навчальних закладів аграрного профілю відповідно до вимог міжнародних стандартів, з тим, щоб уніфікувати надіслані Анкети. Одночасно створюється WEB-сайт, щоб увести Національну інформаційну базу даних в комп'ютерну мережу Іnternet.
База даних дасть змогу проникнути у світ сучасних наукових даних і обмінюватись інформацією на міжнародному рівні, одержувати нову й вичерпну інформацію в стислі строки. Користування Національною інформаційною базою допоможе зрозуміти, як витрачати гроші на фундаментальні дослідження, управляти вузівською наукою.
Характеристика й оцінка наукових установ УААН, їхньої діяльності дасть змогу заповнити прогалину в історії аграрної науки, яка пройшла складний шлях становлення. Вивчення історії аграрної науки й управління нею сприятиме подальшому розвитку науки як суттєвого чинника піднесення економіки України.
Аналіз становлення Української академії аграрних наук із початку її заснування (1990 р.) як центру наукового забезпечення розвитку галузей АПК свідчить, що в Академії сформована чітка система управління науковим процесом і структура наукових установ, спрямованих на розв'язання актуальних завдань науково-технічного прогресу в агропромисловому виробництві та аграрної науки.
За період діяльності Українська академія аграрних наук провела трансформацію наукових установ і здійснює комплексне наукове забезпечення агропромислового виробництва та розвиток пріоритетних напрямів аграрної науки. Ринкова система розвитку економіки диктує об'єктивну необхідність зростання соціально-економічної значущості госпрозрахункових відносин. Оптимізація джерел фінансування аграрної науки як одного з важливих об'єктів бюджетної сфери має бути пріоритетним напрямом аграрної політики. Однією з основних проблем Академії, поряд із фінансуванням, залишається низький рівень впровадження наукових результатів у практику, що свідчить про ще недостатнє використання її потенціалу.
Подальший розвиток аграрної науки повинен спиратися на історичний досвід минулого та аналіз її сучасного стану, що дасть змогу вирішити складні питання ринкової економіки. Для того, щоб науковий потенціал УААН був використаний якнайповніше і забезпечував вагомі результати, необхідні активні заходи у галузі сільського господарства.
Список літератури:
1. Егоров И.Ю. Научный потенциал Украины: некоторые количественные оценки результативности деятельности // Наука і наукознавство. - 2003. - № 1. - С. 57-67.
2. Бюлетень Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / УААН. ЦНСГБ; Ред. рада видання: В.А. Вергунов (голов. ред.) та ін. - К., 2001. - Вип. 2(1). - С. 51-58.
3. Звіт про діяльність Української академії аграрних наук за 1996-2000 роки та 2000 рік / Відп. за вип. М.К. Царенко. - К.: Аграр. наука, 2001. - 351 с. Зміст Видання
4. © Кірпаль Зінаїда Петрівна, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...