WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Науковий потенціал української академії аграрних наук - Реферат

Науковий потенціал української академії аграрних наук - Реферат

відповідно 42%.
Характеризуючи науковий потенціал за основними напрямами досліджень, слід зазначити, що найбільшу частку становлять науковці в галузі селекції рослин, насінництва та насіннєзнавства - 1038 осіб, або 19,4%, рослинництва і технології виробництва продуктів рослинництва, захисту рослин - 827 осіб, або 15,4%. Питання землеробства, ґрунтознавства й агрохімії досліджують489 науковців (9,1%), механізації та електрифікації - 390 (7,2%), економіки - 348 (6,5%). Основними напрямами наукових досліджень у тваринництві (селекція, розведення, відтворення, технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва) займаються 560 осіб, або 10,5%. У 2003 р. порівняно з 2000 збільшилася кількість науковців, які досліджують питання біотехнології, економіки, селекції та генетики, насінництва і насіннєзнавства.
Важливим напрямом вивчення наукового потенціалу Української академії аграрних наук є започаткування, становлення та розвиток її установ і організацій. З цією метою академіком УААН В.П. Буркатом, д.і.н. М.С. Слободяником, доктором с.-г. наук, професором В.А. Вергуновим та к.е.н. З.П. Кірпаль розроблена Анкета для установ УААН та інших аграрних установ і організацій, яка складається з 8 блоків: адміністративного, історичного, описового (видів і форм діяльності установи), бібліографічної інформації, персоналогічної інформації, якими нагородами, відзнаками, патентами відзначалася робота наукової установи, організації та її працівників, одержано авторських свідоцтв, участь науково-дослідної установи, організації у спільних програмах з іншими установами України та країн ближнього зарубіжжя.
Анкета була розіслана в 350 науково-дослідних установ та організацій УААН, Мінагрополітики України, навчальних закладів аграрного профілю.
Національна інформаційна База даних з історії започаткування, становлення та розвитку наукових установ УААН, Мінагрополітики України і навчальних закладів аграрного профілю є одним із складових інформаційних ресурсів наукового потенціалу. Аналіз Анкет виявив ряд проблем, а саме:
науково-дослідні установи та організації недостатньо забезпечені належною технікою і програмами для обробки даних, що не дозволяє оперативно підготувати потрібну інформацію;
великі обсяги первинної інформації для створення Національної інформаційної бази даних гостро поставили питання про придбання комп'ютерної техніки;
технологічне оновлення здійснюється, відбувається в особливо складних фінансових умовах. Користувачі інформації прагнуть працювати в комфортних умовах і отримати відповідні види послуг швидко та якісно. Вони схвально сприймають застосування при цьому сучасних технологій, комп'ютеризації. Отже, із застосуванням таких засобів бібліотека залучить більшу кількість користувачів. Можна впевнено стверджувати, що престиж сучасної бібліотеки значною мірою залежить від стану її комп'ютеризації.
Важливим питанням оцінки наукового потенціалу, як зазначалось, є аналіз публікаційної активності вчених-аграрників, їх кількість та структура. При цьому аналізується продуктивність учених за кількістю публікацій: на одного наукового співробітника, окремо по наукових установах.
Знайомство з блоком бібліографічної інформації Анкети із здобутками вчених науково-дослідних установ УААН, Мінагрополітики України дасть змогу налагодити обмін результатами наукових досліджень, передовим досвідом й результативно координувати наукову діяльність.
У міжнародній практиці для аналізу діяльності наукових організацій і вчених використовують публікаційну активність та патентно-ліцензійну роботу. Нині в Україні застосовуються як традиційні, так і нові (міжнародні) підходи [1].
Статистика ґрунтується на бібліометричних даних, охоплює широке коло важливої інформації. В останні роки спостерігається невиправдане зміщення акцентів у бік визначення кількості публікацій без відповідної оцінки їх якості. Однак кількість публікацій залишається однією із загальновизнаних кількісних характеристик наукової діяльності. В Україні цей показник визначається (щорічно) на основі використання даних форму № 3 - наука державної статистичної звітності.
За даними Держкомстату України, кількість публікацій в галузі економічних наук тільки за один рік (у 2001 р. порівняно з 2000 р.) зросла на 49,2%, біологічних наук - на 51,9%, ветеринарних - на 32,6%. Разом з тим кількість публікацій не є показником бухгалтерської звітності і тому практично не контролюється. Незважаючи на наявність інструкції із заповнення статистичних форм, у наукових установах по-різному визначають вид публікацій. При цьому вагомі монографії та статті, які пройшли незалежне рецензування і надруковані науковими видавництвами, "підсумовуються" з публікаціями компілятивного змісту, надрукованими у видавництвах, продукція яких не має міжнародного кваліфікаційного коду. В Україні практично відсутня система визначення рейтингу і незалежного оцінювання журналів, за винятком намагань ВАК поставити хоча б формальні бар'єри для псевдонаукової діяльності. Як свідчать інформаційні джерела, за завищену кількість публікацій ніхто не несе відповідальності, оскільки перевірити кількість і якість наукових робіт, підготовлених співробітниками наукової установи, дуже складно. Існує проблема і з подвійним рахунком кількості публікацій вчених у тих установах, де частина наукових співробітників займається науковою діяльністю за сумісництвом. Деякі вчені вміщують дані про свої публікації у звітах як за основним місцем роботи, так і по тих установах, де вони працюють за сумісництвом. За літературними джерелами, у світові бази даних потрапляє не більше 20-25% статей, які враховує українська статистика.
Як показали дослідження, найслабшим місцем в Анкеті виявився IV блок - блок бібліографічної інформації, в якому йдеться про необхідність подання основних праць співробітників наукових установ, організацій УААН, Мінагрополітики України, навчальних закладів аграрного профілю за період їх існування. Незважаючи на це, деякі науково-дослідні установи та організації надіслали матеріали Анкети не з дня заснування, а з 1991-1995 рр. або за інші роки. Крім того, в Анкеті зазначалося, що бібліографічний опис документів необхідно проводити відповідно до ГОСТу 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления" і зміни № 1 до нього. Не беручи до уваги, що в Бюлетені Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН була опублікована інформація щодо складання бібліографічного опису, більшість науково-дослідних установ та організацій подала матеріал, не оформлений відповідно до наведених

 
 

Цікаве

Загрузка...