WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Міжнародні зв’язки споживчої кооперації України в 1922 — 1927 роках - Реферат

Міжнародні зв’язки споживчої кооперації України в 1922 — 1927 роках - Реферат

перекупщиків відбувалася майже вдало. Але проти трестів та великих банків вона не могла встояти, тому потрібно було саме в цей день активно проводити антимонопольну та антитрестову пропаганду. Цей день було встановлено, щоб довести усьому світу солідарність кооперації і цінність її як засобу економічного визволення і як гарантії загального миру. Була підозра радянських кооператорів, що керівники Альянсу намагалися позбавити це кооперативне свято його революційності, чому й призначили його не на 1 травня, а на першу суботу липня [12]. Саме вони вчили працівників та селян, що через кооперацію можна мирно досягти справедливого соціалістичного суспільства, вказували на недоцільність кривавих подій та сутичок, на їхню думку, необхідно було лише розвивати кооперацію і таким чином поступово створювати новий справедливий порядок [13]. Тільки активні революційні дії під керівництвом комуністичної партії дадуть змогу звільнитися від матеріальної залежності з банками та трестами в галузях виробництва, промисловості та сільського господарства з причини нестачі коштів [14]. На противагу поміркованому відношенню до досягнення загальносвітового рівноправного суспільства без кровопролиття радянськими кооператорами нагадувалися події, які з негативного боку характеризували відношення до кооперації в деяких країнах. Як приклад, приводилася доля італійської кооперації, яка у свій час підлягала нападам озброєних ватаг фашистів, що грабували, спалювали її приміщення, били працівників. Зрештою фашисти силоміць оволоділи кооперацією та домоглись обрання своїх людей на керівні посади. У Болгарії кооперація була оголошена комуністичною організацією й через суд позбавлена свого майна на користь держави [15].
Весною 1922 року голова Міжнародного кооперативного Альянсу Гедхард запропонував встановити Міжнародний день кооперації. На думку радянських керівників кооперації, це було здійснено для того, щоб відвернути увагу працівників від революційної боротьби. Цей день мав бути єдиним днем святкування й пропагування ідей кооператорів усього світу. Пропозицію Герхарда було ухвалено на засіданні Центрального комітету Міжнародного кооперативного Альянсу в Мілані. У тогочасному суспільстві кооперації не давали кредитів, обкладали великими податками, а з законодавчого боку тиснули при створенні нових кооперативів. Тому при здійсненні кооперативного будівництва треба було враховувати, що створення теорії про політичний та релігійний нейтралітет зумовлено включенням до складу кооперативного членства вихідців із буржуазії [16]. Кооперативний рух в післяреволюційній Україні відроджувався так само повільно як і економіка держави. Розруха і злидні простих пересічних громадян вимагали жвавішого і впевненого руху в напрямі стабілізації ситуації в країні та її економічному житті. У часи становлення Радянського Союзу 1920-1930-х років завдання післявоєнного відродження кооперації в усіх аспектах її передреволюційної діяльності визначалось як одне з головних у внутрішньодержавній політиці більшовицького режиму. Відновлення повноцінної участі радянської революційної кооперації в загальносвітових економічних процесах повинно було ґрунтуватися на вагомих концептуальних засадах діяльності міжнародних центрів, серед яких важливе, і безумовно, чільне місце займав Міжнародний кооперативний Альянс - на той час досить впливова економічна світова організація.
Українська РСР вела активні переговори з представництвом МКА в Парижі та Берліні, а також надсилала своїх представників до Лондона, які повинні були задекларувати її бажання брати участь у засіданнях та конференціях на правах рівноправного членства. Однією з умов, виконання яких контролювалось Альянсом, було святкування Міжнародного Дня кооперації. Завдання сучасного історичного погляду на загальнодержавне відзначення такої події дозволить розкрити еволюцію економічних, соціальних, а відтак і політичних процесів, що супроводжували міжнародні зносини УРСР та участь її в Міжнародному кооперативному Альянсі. Результати такого історичного дослідження дасть змогу відновити ретроспективу відносин між вітчизняними та закордонними центрами, змалює реальну картину взаємопроникнення і розповсюдження економічних і культурних процесів з боку Заходу та Радянської України. Адже сучасна демократична Україна має велике бажання ввійти до складу реформованої об'єднаної Європи, більше того: з цього бажання повинна логічно випливати тісна співпраця з головними економічними, політичними, культурницькими і кооперативними загальноєвропейськими центрами та організаціями. Не випадково існує закономірність логічного висновку, що активізація кооперативного будівництва в Україні відбувалася саме за часів проведення нової економічної політики. Адже саме в цей період громадськість отримала можливість вийти, хоч і ненадовго, із-під юрисдикції сталевого державного апарату тотального контролю. Намагаючись увійти повноправним членом, до складу міжнародних кооперативних центрів і безпосередньо до Міжнародного кооперативного Альянсу, кооперація радянізованої України зіштовхнулася не тільки з проблемами суто адміністративними, а й з неминучим визнанням хибності тих заходів, що впроваджувались у життя з огляду на вказівки центральних органів. Саме кооперація виявилася тим засобом порятунку вітчизняної економіки після розрухи громадянської війни та безжального проведення продрозкладок серед господарюючого селянства та міських кустарів. Процеси методичної та послідовної підготовки власних фахівців з використанням широкого закордонного досвіду стажування, разоміз дослідженням можливостей місцевих ринків збуту промислової та сільськогосподарської продукції для майбутніх торгівельних зв'язків допомогли створити потужний механізм, розпад якого ми спостерігали в 90-х роках ХХ ст.
Висновки. Безумовно, кожен дослідник має своє історичне бачення проблеми діяльності споживчої, кредитової та різного роду іншої кооперації. Але робити це треба об'єктивно, спираючись на фактичний матеріал, і цим сприяти концентрації спільних зусиль на створення умов для відновлення розвитку національного кооперативного сектора економіки. На даному етапі вітчизняної історії назріла необхідність розробки концепції історичного дослідження не тільки самої кооперації, а й її міжнародних зв'язків, підвалини для яких були закладені ще в 20-х рр. ХХ ст. Тим більше, що діяльність у наш час кооперативних формувань може бути використана і як форма економічного й соціального самозахисту населення від агресивного ринкового середовища.
Список літератури:
1. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.6. - Спр.629. - Арк. 11.
2. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.7. - Спр.18. - Арк. 103.
3. ЦДАВО. - Ф. 290. - Оп.7. - Спр. 18. - Арк. 11.
4. ЦДАВО. - Ф. 290. - Оп.7. - Спр. 18. - Арк. 84.
5. ЦДАВО. - Ф. 290. - Оп.7. - Спр. 18. - Арк. 90.
6. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.6. - Спр. 278. - Арк. 111.
7. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.6. - Спр. 278. - Арк. 112.
8. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.6. - Спр. 278. - Арк. 113.
9. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.6. - Спр. 278.- Арк. 114.
10. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.6. - Спр. 278. - С. 115.
11. ЦДАВО. - Ф.290. - Оп.6. - Спр. 278. - Арк. 116.
12. Зарудний С. Кооперативний інтернаціонал. - Х., 1927. - С.22.
13. Целларіус В. Міжнародний кооперативний день та завдання радянської кооперації. - Х., 1930. - С.13.
14. Целларіус В. Міжнародний кооперативний день та завдання радянської кооперації. - Х., 1930. - С.11.
15. Целларіус В. Міжнародний кооперативний день та завдання радянської кооперації. - Х., 1930. - С.12.
16. Целларіус В. Міжнародний кооперативний день та завдання радянської кооперації. - Х., 1930. - С.12. Зміст Видання
17. © Журба Михайло Анатолійович, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...