WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → З історії вивчення галофільної рослинності в Україні засобами бібліотечно-інформаційної роботи - Реферат

З історії вивчення галофільної рослинності в Україні засобами бібліотечно-інформаційної роботи - Реферат

численних геоботанічних працях, але узагальнюючої праці до кінця першої половини ХХ ст. ще не було. І тільки згодом, у 1963 році, вийде монографія Білика Г.І. "Рослинність засолених ґрунтів України", в якій автор наведе історію вивчення рослинності засолених ґрунтів, дасть характеристику засолених ґрунтів як середовища росту рослин, зробить аналіз флори засолених ґрунтів та історію її розвитку, дасть детальну геоботанічну характеристику рослинних угруповань, пов'язаних із засоленими ґрунтами, а також розгляне питання раціонального використання угідь із засоленими ґрунтами і поліпшення рослинного покриву на них [2].
Книжкова експозиція привернула до себе велику увагу науковців і фахівців агропромислового виробництва України, студентів вищих і середніх навчальних закладів, усіх тих, хто не байдуже ставиться до свого історичного минулого. Усі, без винятку, експоновані видання користувалися великим попитом серед відвідувачів.
У читальній залі Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки будуть і надалі проводитися такі книжкові виставки,оскільки Бібліотека вважає своїм священним обов'язком поділитися з підростаючим поколінням накопиченими минулими століттями знаннями зі своєї духовної скарбниці.
Список літератури:
1. Акинфиев Н.Я. Ботаническое исследование Новомосковского уезда Екатеринославской губернии // Материалы к познанию фауны и флоры России. В.ІІІ.: Отд. ботаники. - М., 1899 - С. 231-267.
2. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів України. - К.: Вид-во АН УРСР,1963. - 297 с.
3. Білик Г.І. Рослинність засолених угідь лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Геоботанічний зб. - К.: Вид-во АН УРСР, 1937 - С. 24-31.
4. Білик Г.І. Рослинність засолених ґрунтів лівобережжя середнього Дінця // Геоботанічний зб. - К.: Вид-во АН УРСР, 1938. - №2.- С. 58-75.
5. Виленский Д.Г. Почвы долины р. Самары в районе работ Днепростроя // Почвоведение. - 1927. - №4. - С. 31-48.
6. Еліашевич О.А. Луки середнього Дніпра (Курилівської плавні) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. - Дніпропетровськ, 1937. -№ 2. - С. 57-72.
7. Клеопов Ю.Д. Геоботанічний ескіз лівобережжя середньої Наддніпрянщини // Журн. біологіч. циклу ВУАН. - 1934. - №2. - С. 37-66.
8. Котов М.И. Растительность поймы р. Самары по исследованиям 1926 г. по заданию Днепростроя //Труды совещ. геоботаников-луговедов при Гос. луговом ин-те. - Б/м: Изд-е Госуд. лугового ин-та, 1929. - С. 23-31.
9. Котов М.И. Ботанико-географический очерк растительности меловых обнажений по р. Осколу и его притокам // Журн. Рус. ботан. о-ва. - 1927. - Т. ХІІ. - № 1-2. - С. 173-182.
10. Котов М.И. Геоботанический очерк полуострова Тюбек в Сиваше // Ботан. журн. СССР. - 1933. - № 1-2. - С. 95-98.
11. Котов М.И. Засоленные почвы и их растительность в Донецком бассейне // Природа. - 1933. - № 8-9. - С. 97-98.
12. Котов М.И. Материалы к растительности долины р. Оскола // Журн. рус. ботан. о-ва. - 1931. - № 5-6. - С. 446-455.
13. Котов М.И. Список новых, редких и более интересных растений, собранных нами или наблюдавшихся по р.Осколу в Воронежской губернии (б.Бирючинский и Валуйский уезд) и в Харьковской губернии (б. Купянский уезд) // Бюл. Воронежского о-ва естествоиспытателей природы. - Воронеж: Изд-во Ворон. гос. ун-та, 1927. - Т. ІІ, вып. 1. - С. 77-92.
14. Котов М.І., Прянішніков О.В. Геоботанічний нарис острова Бірючого в Азовському морі // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. - 1937. - № 13-14. - С. 27-34.
15. Краснов А. Ботанико-географический очерк Полтавской губернии. Естественно-историческая часть: Отчёт Полтавскому губернскому земству // Материалы к оценке земель Полтавской губернии. - Полтава: Изд-е Полт. губерн. земства, 1894. - № 16. - С. 83-103.
16. Краснов А. Материалы для флоры Полтавской губернии // Труды О-ва испытателей природы при Харьковском ун-те. - Харьков, 1890. - Т. XXIV. - С. 57-73.
17. Лавренко Е. Растительность озера Змиевского лимана Харьковской губернии // Природа и охота на Украине / Всеукр. союз охотников и рыболовов. - Харьков, 1924. - С. 76-92.
18. Лавренко Є., Дохман Г. Рослинність Старобільських степів // Журн. біоботанічного циклу ВУАН. - 1933. - № 5-6. - С. 22-43.
19. Лавренко Є., Прянішніков О. Рослинність Нижньодніпровських (Олешківських) пісків та південного району, що з ними межує (по дослідженням 1925 р.) // Матеріали по дослідженню ґрунтів України. - Харків, 1926. - Т. І, вип. 3. - С. 44-58.
20. Левицька А.М. Геоботанічний нарис другої тераси Дніпра (Обухівський масив) // Зб. наук. робіт Дніпропетровського бот. саду. - Дніпропетровськ, 1936. - № 1. - С. 35-47.
21. Левітіна Ф.Я., Шалит М.С. Про рослинність островів Чурюка та Чурю-Тюба на Сиваші Мелітопольської округи (колишній Дніпровський повіт Таврії) // Охорона пам'яток природи на Україні. - К., 1927. - С. 15-24.
22. Пастушко Є.І. Рослинність засолених ґрунтів долин середнього Дніпра (Єлізаветівсько-Курилівський масив) //Зб. праць Дніпропетровського бот. саду. №2. - Дніпропетровськ, 1937. - С. 32-38.
23. Пачоский И.К. Описание растительности Херсонской губернии. І.: Леса. - Херсон: Изд. Ест-ист. музея Херсон. губ. земства, 1915. - С. 94-119.
24. Пачоский И.К. Описание растительности Херсонской губ. ІІІ.: Плавни, пески, солончаки, сорные растения // Материалы по исследованию почв и грунтов Херсонской губернии. - Херсон, 1927. - С. 88-95.
25. Пачоский И.К. Очерк флоры окрестностей г. Переяславля Полтавской губернии // Записки Киевского о-ва естествоиспытателей. - К., 1893. - Т.ІІІ, вып.1. - С.154-166.
26. Попович Ф.Я. Корневые системы растений солонцово-солончакового комплекса Присивашья // Ботан. журн. - 1937. - № 5. - С. 435-450.
27. Прошкина-Лавренко А.И. Материалы к изучению микрофлоры соленоватых водоемов Купянского уезда Харьковской губ. // Журн. Русского ботан. о-ва. - 1924. - Т. 9. - С. 46-51.
28. Танфильев Г. Ботанико-географические исследования // Труды экспедиции, снаряженной Лесным департаментом под руков. проф. В. Докучаева. Научный отдел. . - СПб: Изд. Лесн. департамента, 1898. - Т. ІІ, вып. 2. -С. 1-135.
29. Танфильев Г. Пределы лесов на юге России // Труды экспедиции, снаряженносй Лесным департаментом под руководством профессора В. Докучаева. Научный отдел. Т. ІІ, вып. 1. - СПб: Изд. Лес. департамента, 1894. - 105 с. Зміст Видання
30. © Гриценко Надія Федорівна, 2006
31. © Гудзеватий Володимир Васильович, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...