WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Відомий учений у галузі картоплярства академік УААН Анатолій Андрійович Кучко - Реферат

Відомий учений у галузі картоплярства академік УААН Анатолій Андрійович Кучко - Реферат


Реферат на тему:
Відомий учений у галузі картоплярства академік УААН Анатолій Андрійович Кучко
(15.02.1950-2.01.1999)
Картопля
Вивчення історії розвитку селекції картоплі в Україні в ХХ столітті вимагає від дослідника проведення досліджень на царині історії започаткування, становлення та розвитку селекційних установ України, що займаються плановою селекцією картоплі, відображення основних напрямів та результатів їхньої науково-дослідної роботи, здобутків окремих вітчизняних вчених селекціонерів-картоплярів, оскільки життя науки, її еволюція з періодами прогресивного піднесення і спадами розвитку тісно пов'язана з життям самих учених, відданих науці від початку і до кінця. У повній мірі це стосується академіка УААН А.А. Кучка - видатного вченого біотехнолога, який майже десять років очолював Інститут картоплярства УААН.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У літературі, що вийшла друком за життя академіка, відомостей про його життєвий та творчий шлях обмаль. Важливими джерелами дослідження стали видання про діяльність УААН [1-2], звіти УААН [7], довідкові видання [3], публікації та інтерв'ю академіка [4], оглядові статті в науковому тематичному збірнику "Картоплярство" [5] та на сторінках періодичних видань, монографії вченого [8-10], а також його особисті матеріали та рукописи.
Життєвий та творчий шлях академіка УААН Анатолія Андрійовича Кучка (15.02.1950-2.01.1999) - відомого науковця, керівника і громадського діяча - недостатньо висвітлені в історії аграрної науки України, хоча він зробив значний внесок у розвиток біотехнології картоплі та галузі картоплярства України в цілому.
Народився Анатолій Андрійович Кучко 15 лютого 1950 року на Житомирщині в селі Ємільчине, яке стало його малою батьківщиною. Його батьки - вчителі школи. Освіту спочатку здобував в Слободищанській семирічній школі (з 1957 р.), а згодом (з 1959 р.) продовжив навчання у Гришковецькій восьмирічній школі, яку закінчив у 1965 році. Середню освіту завершив у школі № 6 міста Бердичів Житомирської області.
Любов до книги як джерела знань батьки зуміли йому привити ще з малих літ. В Анатолія Андрійовича була добра пам'ять, і він прагнув набути знань, одержати належну освіту. Він добре навчається і по закінченні школи вирішує продовжити навчання та здати іспити до Житомирського сільськогосподарського інституту на агрономічний факультет зі спеціальності "хмелярство" і подальше своє життя спрямувати в напрямі пізнання основ сільськогосподарської науки. І йому це вдається. По закінченні інституту він отримує диплом з відзнакою та направлення Вченої ради інституту до аспірантури, однак для себе приймає остаточне рішення продовжити навчання лише після служби в армії, оскільки вважав це справою честі чоловіка.
Після закінчення терміну служби в червні-липні 1973 року Анатолій Андрійович деякий час працює в с. Варварівка Ємільчинського району Житомирської області інженером-технологом хмелерадгоспу "Комсомолець", а в серпні цього ж року переїздить на Бородянщину до селища Немішаєве.
Тут А.А. Кучко починає свою трудову і наукову діяльність в Українському науково-дослідному інституті картопляного господарства (з 1992 р. - Інституті картоплярства УААН). Саме з цією установою нерозривно пов'язаний весь наступний життєвий та творчий шлях майбутнього академіка. У стінах інституту відбувається його зростання як вченого, організатора та керівника досліджень з біотехнології картоплі, а пізніше і всієї галузі картоплярства України. Анатолій Андрійович працює на посаді молодшого (1973-1980), з 1980 р. - старшого наукового співробітника, а з 1984 року -завідує лабораторією клітинної селекції інституту.
Уперше в Україні він розпочав і розвинув дослідження з біотехнології картоплі та застосування їх у селекції цієї культури. У 1982 році в Інституті фізіології рослин ім. К.А. Тімірязєва АН СРСР (м. Москва) він успішно захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему "Міжвидова соматична гібридизація у роді Solanum методом злиття ізольованих протопластів".
За цикл робіт із розробки фундаментальних основ клітинної (генетичної) інженерії рослин групі вчених - А.А. Кучку, В.А. Вітенку, К.М. Ситнику, Ю.Ю. Глєбі, В.Н. Сидорову, І.К. Комарницькому, Р.Г. Бутенко - в 1984 році була присуджена Державна премія СРСР у галузі науки і техніки.
У 1986 році Анатолій Андрійович отримує звання старшого наукового співробітника зі спеціальності "фізіологія рослин".
Новий період у житті та творчій діяльності А.А. Кучка розпочинається після його обрання колективом інституту директором УНДІКГ (1989 р.). Це період розквіту таланту та активізації діяльності Анатолія Андрійовича як відомого вченого та керівника провідної наукової установи в галузі картоплярства України, визнання здобутків та напрацювань ученого, зростання рейтингу інституту серед наукових установ УААН.
Анатолій Андрійович був керівником наукового центру України "Картоплярство", головою Координаційно-методичної ради з проблем картоплярства України, відповідальним редактором міжвідомчого тематичного наукового збірника "Картоплярство", а з 1997 року - заступником голови Експертної ради по картоплі Державної комісії України з сортовипробування та охорони прав на сорти рослин.
У 1992 р. Анатолій Андрійович захистив докторську дисертацію на тему "Розробка та застосування біотехнологічних методів створення вихідного селекційного матеріалу картоплі" в Інституті фізіології рослин і генетики Академії наук України (м. Київ), яка стала фундаментальним дослідженням закономірностей мінливості картоплі за основними господарчо цінними ознаками та наслідуванням їх в потомстві, завершеним оригінальним науковим дослідженням, яке є значним внеском в генетику соматичних клітин рослин. Теоретичним значенням роботи є сформульована нова концепція використання клітинних технологій у селекційному процесі картоплі.
За досягнення в галузі науки та вищої освіти А.А. Кучка 31.03.1993 р. було обрано членом-кореспондентом УААН, а 17.05.1995 р. - дійсним членом (академіком) УААН. За цикл робіт "Фізіолого-біотехнологічні основи селекції та підвищення продуктивності картоплі"[8-10] колектив авторів (А.А. Кучко, В.М. Мицько, Т.М. Олійник, М.Ю. Власенко) був удостоєний у 1999 році премії УААН.
Пильну увагу А.А. Кучко приділяв підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. За його ініціативи в 1993 р. в Інституті картоплярства була створена аспірантура зі спеціальностей "селекція і насінництво", "рослинництво" та "біотехнологія", а в його стінах - сприятлива атмосфера для наукової творчості, завдяки чому в інституті були захищені 4 докторські дисертації, а безпосередньо під керівництвом Анатолія Андрійовича підготовлені та захищені одна докторська (Тимошенко І.І.) та три кандидатські дисертації (Олійник Т.М., Демченко Л.О., Петюх Г.П.). Його учениця Т.М. Олійник в даний час очолює лабораторію біотехнології та біохімії картоплі Інституту картоплярства,використовуючи в науково-дослідній роботі лабораторії методи та принципи, започатковані академіком Анатолієм

 
 

Цікаве

Загрузка...