WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Абрахам Лінкольн і національна сільськогосподарська бібліотека США - Реферат

Абрахам Лінкольн і національна сільськогосподарська бібліотека США - Реферат

запити читачів, до створення мереж розповсюдження інформації по 13 предметним розділам: торгівля і маркетинг у сільському господарстві; альтернативні системи ведення сільського господарства; утримання тварин; аквакультура; біотехнологія; натуральні та штучні волокна; продовольство та харчування людини; використання іонізуючого опромінення для обробки продуктів харчування; садівництво; економічний розвиток села: ресурси, конкурентоспроможність, сільські громади тощо; критичні матеріали з питань сільського господарства; родина фермера: родинні стосунки, виховання, освіта та навчання дітей, економіка домашнього господарства та участь у громадському житті; проблеми молоді.
Фонд бібліотеки поповнюється документами багатьох країн світу і містить понад 2 млн. томів книг, біля 30 тис. назв періодичних видань, кінофотофонодокументи,звіти, дисертації, патенти, нетрадиційну "сіру" літературу [яка не надходить у продаж] та лазерні диски. Комплектування фонду здійснюється за темами: загальні питання сільського господарства; тваринництво; рослинництво; механізація сільськогосподарських процесів; ґрунти, добрива і ґрунтозахисні заходи; агрохімія; лісознавство; продукти сільського господарства та їх використання; агроекономіка; соціологія села; сільські громади, кооперативи тощо.
До послуг відвідувачів спеціалізований читальний зал з новими надходженнями 6 тис. наукових та науково-популярних періодичних видань англійською мовою, які користуються незмінним попитом, але не видаються на абонементі.
Функціонує Служба сигнальної інформації (Сomputer Based Literature Search), послугами якої користується майже тисяча фахівців. Тільки працівникам ДСГ за допомогою традиційної або електронної пошти безкоштовно надається в режимі вибіркового розподілу інформація з 1,5 тис. тем.
Обмін інформацією з іншими бібліотеками, інформаційними центрами, приватними фірмами та особами, надання довідок про види обслуговування, друковані та інші матеріали свого фонду забезпечує електронний довідковий стіл (Agricultural Library Forum - ALF). Використовуючи канали зв'язку, модем і персональний комп'ютер, сюди можна звертатися за інформацією цілодобово.
Бібліотека підтримує започатковану у 1984 році автоматизовану базу даних (БД) AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access), яка містить майже три млн. бібліографічних описів (20 відсотків з рефератами) журнальних статей, монографій, дисертацій, патентів, урядових документів, аудіовізуальних матеріалів і наукових звітів з усіх аспектів сільського господарства, що надійшли до її фонду або знаходяться в фондах інших бібліотечних установ США та інших країн світу. З цієї БД інформацію можна одержати надрукованою на папері, записаною на магнітних дискетах, СD-ROM (Сompact Disc-Read Only Memory), а також online.
Новий етап у розвитку інформаційної технології розповсюдження інформації ознаменовано появою повнотекстових баз даних з графічними та ілюстративними матеріалами на лазерних відеодисках. У навчальному центрі нових інформаційних технологій НСГБ надається допомога в оволодінні прийомами і методами роботи з ними. Тут також навчаються ефективно використовувати: інтегровану бібліотечну систему (Integrated Library System), яка забезпечує автоматизацію всіх бібліотечних процесів; електронний довідник, який надає інформацію про багатогранну діяльність бібліотеки; AGRICOLearn - комп'ютерну програму навчання пошуку інформації в БД AGRICOLA та інших онлайнових БД; експертну консультативну систему (Expert Advisory System), яка замінює працю професійних консультантів і бібліографів.
Удосконаленню Системи розповсюдження сільськогосподарської інформації сприяє здійснення НСГБ всіма відомими засобами активної пропаганди своїх фондів як у США, так і за їхніми межами, а також співробітництво з інформаційними установами багатьох країн світу. Так, наприклад, Бібліотека надає інформацію для включення її в базу даних AGRIS (Сільськогосподарська інформаційна служба ФАО), спільно з CAB International (Великобританія) бере участь у підготовці Всесвітнього списку серіальних видань по сільському господарству (World List of Agricultural Serials), уніфікованого сільськогосподарського тезаурусу тощо. З цією ж метою НСГБ здійснює глобальний книгообмін, використовує МБА на міжнародному, національному і місцевому рівнях, забезпечує стажування іноземних студентів у галузі комп'ютеризації бібліотечної та інформаційної діяльності, організовує (спільно з службою міжнародного співробітництва і розвитку МСГ США та іншими зацікавленими організаціями) курси відповідного цільового призначення як для американських, так і для іноземних спеціалістів-інформаційників та користувачів [4, 5, 6].
Підсумовуючи викладене, можна стверджувати що, хоч основним завданням А.Лінкольна під час його президентства було зберегти єдність держави, сільськогосподарські закони, які були ним підписані, сприяли цьому процесу, а в подальшому перетворили американське сільське господарство на процвітаючу галузь.
Добре відчуваючи потреби фермерства у науково-технічній сільськогосподарській інформації та розуміючи необхідність її поширення, Абрахам Лінкольн сприяв створенню відповідного центру для налагодження цієї роботи - Національної сільськогосподарської бібліотеки США. Аналогічний центр не завадило б створити і в Україні, за відповідної підтримки владних структур.
Список літератури:
1. Перов Д.Б. Авраам Линкольн - великий гражданин Америки. - М., 1960. - 147 c.
2. Иванов Р.Ф. Авраам Линкольн и гражданская война в США. - М., 1964. - 254 c.
3. Сэндберг К. Линкольн. /Пер. с англ. - М., 1961. - 328 c.
4. Guide to services of the National Agricultural Library / USDA. - Beltsville / Maryl. / : NAL,1991. - 22 p.,3 inserts.
5. Information centers of the National Agricultural Library / USDA. - Beltsville / Maryl. / :NAL, 1992. - 17 p.
6. National Agricultural Library: Annual report for 1992 / USDA.- Beltsville (Maryl.) : NAL,1993. - VIII,57 p.
7. Дерлеменко В. В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації і американські університети //Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Наук.-метод. центр вищ. освіти. - К., - 2001. - Вип. 31. - С.56-61.
8. Дерлеменко В. В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації: [Монографія]. - К.: ІАЕ УААН, 1999. - 410 с.
9. Дерлеменко В. В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби. [Монографія] - К.: ІАЕ УААН, 2001. - 452 с. Зміст Видання
10. © Дерлеменко Віталій Володимирович, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...