WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Історія теорії і практики обробітку грунту: сучасні погляди і узагальнення - Реферат

Історія теорії і практики обробітку грунту: сучасні погляди і узагальнення - Реферат


Реферат на тему:
Історія теорії і практики обробітку грунту: сучасні погляди і узагальнення
Обробка грунту
Історія обробітку грунту є складним питанням, яке потребує пильного погляду історика науки і техніки. Проблемами обробітку грунту займалися такі корифеї аграрної науки, як В.В. Докучаєв, П.А. Костичев, І.А. Стебут, І.О. Ізмаїльський, О.І. Дояренко, К.К. Гедройц, В.Р. Вільямс, О.Н. Соколовський та інші. Однак в роботах цих учених мало приділялось уваги історії обробітку грунту.
Слід відмітити, що в роботах філософського плану В.І. Вернадського, У.Дж. Гласхауера, Г.В.Ф. Гегеля, Ортега і Гасет Хосе, А. Пуанкаре, А. Бергсона, які дають можливість розглянути історичні явища на більш високому, узагальнюючому теоретичному рівні, проблеми землеробства, не говорячи навіть про обробіток грунту, не знайшли відображення.
Основним завданням даної роботи стала спроба розглянути з позицій законів термодинаміки і вчення про ноосферу питання історії теорії і практики обробітку грунту, цього самого древнього і необхідного в усі часи людської цивілізації технологічного прийому землероба.
Фундаментальна проблема природного пояснення походження будь-яких явищ глобального масштабу, таких, як виникнення людських цивілізацій, виникнення систем землеробства, напрямів науки і техніки, появи неординарної особи, пов'язані з законами термодинаміки. Слід зауважити, що наукові результати завжди були і залишаються суб'єктивними.
До таких фундаментальних проблем глобального масштабу можна віднести також зародження і розвиток в історичному плані теорії і практики обробітку грунту.
Відомо, що ні один закон природи не підтверджується так добре, як закони термодинаміки. Зауважимо, що перший закон (перше начало) термодинаміки говорить, що загальна кількість енергії і маси залишається незмінною. Друге начало твердить, що ентропія (міра внутрішнього неупорядкування) в замкнутій системі може тільки зростати: будь-яка система, яка не зазнає впливу іззовні, деградує, розпадається, вільна енергія в ній зменшується, і в кінці кінців вона досягає пасивного стану повного безладдя.
Іншими словами, час явища закінчується, спливає і воно застигає у стані пасивної рівноваги. Тобто певна людська цивілізація вичерпує себе і в кінці кінців гине. Якийсь самий ефективний у свій час напрям науки перестає бути корисним людству і перестає існувати. Технічні досягнення минувшини, з якими пов'язаний прогрес суспільства, досягнувши стану пасивної рівноваги, зникають із поля інтересів людства (взяти хоча б ті ж сохи, косулі, сабани чи інше ґрунтообробне знаряддя). Навіть структура з високим рівнем організації, залишена сама на себе, з часом перетворюється в хаос.
В історії обробітку грунту як основній складовій частини землеробства відомі періоди, наприклад середньовіччя, коли технологія обробітку грунту, ґрунтообробні знаряддя на протязі століть не вдосконалювалися. Цікавість суспільства до цього напряму людської діяльності падав. Ентропія обробітку грунту в цей період зростала, система грунтообробітку досягла пасивного стану. У трактатах середніх віків землеробство згадується тільки в періоди засухи, неврожаю, потреби в продуктах харчування під час затяжних військових дій.
Відомо, що явище чи система прямують до пасивного стану, коли вони не зазнають зовнішнього впливу, зовнішнього підживлення. І таким підживленням може бути наукова думка, яку Володимир Іванович Вернадський у своєму вченні про ноосферу назвав явищем космічним, планетним. Цим підживленням може бути безкінечний творчий розум, що існує поза простором і часом [1-6]. Цю ідею в теологічному плані розвиває і наш сучасник - вчений із Нідерландів Гласхауер [7].
Вільна наукова думка, це планетне, космічне явище, може дати (по Вернадському) суть і мету існування людини, суть і мету теорії і практики обробітку грунту як основного технологічного процесу, який сприяє розвитку людської цивілізації. Але вона вимагає сприятливого політичного й ідеологічного середовища: підвищення ролі вчених у державному житті, правильно поставленої освіти, популяризації досягнень, а головне, повної свободи наукового пошуку, звільнення його від всякої рутини, релігійних, філософських чи соціальних пут.
Розвиток природознавства у ХVІІ-ХІХ століттях привів до значних досягнень у землеробстві, з'явилися дослідники, які дали поштовх для науки з обробітку грунту.
Особистість, людина, наділена певними природними даними, за сприятливих умов може розвинутися в носія вільної наукової думки і може бути елементом стримування ентропії замкнутої системи, якими є напрями науки, техніки, суспільства.
Навіть учені, які давали помилкові, спрощені чи однобокі пояснення окремим тонкощам обробітку грунту (орати мілко чи глибоко, восени чи весною, використовувати чи не використовувати паровий обробіток, захоплення нулевим, мінімальним чи зверхглибоким обробітком), своїми судженнями будили наукову думку, спонукали до більш глибоких досліджень і тим самим сприяли стримуванню ентропії теорії і практики цього необхідного людству процесу.
Тоді ми маємо визнаного за життя генія чи наукової школи, що впливають на ентропію. Про таких людей знають, про них пишуть, хоча після їхньої фізичної смерті пройшли сотні чи тисячі років. Змінюються суспільні формації, проходять покоління, з'являються і зникають на карті світу великі і малі країни, а такі величини, як Леонардо да Вінчі, Архімед, Ньютон, Макс Планк, Докучаєв, Вільямс, Костичев, Стебут, Гедройц чи Комов, до цих пір стримують ентропію людської цивілізації.
А скільки особистостей, позначених геніальністю, не потрапили під вплив сприятливого середовища для розвитку вільної наукової думки, але багато зробили для розвитку якогось напряму науки, техніки чи суспільства. Такі особистості у свій час вплинули і зараз впливають на стабільність ентропії замкнутої системи науки і суспільства! У їхніх біографіях дуже часто спостерігаються факти життя, не сприятливі для розвитку наукової думки на рівні планетного космічного явища... І наше завдання - до кінця не розвинуті думки, зафіксовані минулим, поставити в умови більш сприятливого середовища теперішнього чи майбутнього суспільства.
Висловлені думки, на які в минулому не звернули уваги, рекомендації, які були відхилені через слабку матеріально-технічну базу або з причин соціально-економічного чи політичного характеру, в інший час, в інших історичних умовах можуть значно вплинути на стабільність ентропії замкнутої системи, такої, як теорія і практика обробітку грунту.
Завдання істориків науки і техніки - відновити забуті в історичному коловороті імена, їхні думки і нездійснені плани, не впроваджені у виробництво результати досліджень, суперечливі і відхилені у свій час ідеї.
На відміну від ідей Тейяра де Шардена [8], В.І. Вернадський у розуміння ноосфери вкладав історико-практичний зміст,

 
 

Цікаве

Загрузка...