WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Історія аграрної науки на сторінках реферативних видань державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН - Реферат

Історія аграрної науки на сторінках реферативних видань державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН - Реферат

2005.1.4), історія якої сягає 18-го століття.
Серед представлених рефератів у РЖ "АПК України" відображено першоджерела з історії розвитку конярства на теренах України, яка має свої витоки із часів Трипільської культури (2004.4.245), а також ветеринарної лікувальної справи праукраїнців, яка з тих же часів вже базувалася на багатовіковій практиці. Наші пращури добре знали лікарські рослини, були здібними хірургами, першими почали каструвати бугаїв та робити складні операції (2005.ВМ.9). Пізніше, вже в наші часи, ця практика відіграла визначальну роль - першими академіками в галузі ветеринарної освіти стали українці (Яновський А.І., Прозоров Г.М.). Багато відомих українських ветеринарів-емігрантів внесли значний внесок у розвиток ветеринарної освіти та науки зарубіжжя. Їхні наукові досягнення увійшли до "золотого фонду" світової ветеринарної медицини.
Висвітлена історія народної ветеринарії України: обряди; причини хвороб; їхні назви; рецепти лікування тварин ліками рослинного, тваринного і мінерального походження [5]. Все це вчить людей, що в певній екологічній ніші все мусить бути гармонійно пов'язане: ґрунт, рослинний світ, людина, тварина, зовнішні чинники, що формують здоров'я людини чи тварини (2001.4.3/9; 2003.4.7; 2005.2.3/4; 2005.ВМ.9/13).
Аналіз інформаційного масиву реферативних публікацій свідчить про досить повне, хоча й нерівноцінне, відображення основних напрямів історичного розвитку аграрної науки і агропромислового виробництва України.
Результатипроведеного дослідження дають змогу зробити висновок, що більш повного висвітлення потребують питання механізації і електрифікації сільського господарства, зокрема нетрадиційних енергоносіїв, формування раціональної системи удобрення с.-г. культур і захисту їх від хвороб і шкідників, генетики с.-г. рослин і окремих видів тварин, меліорації, екології і харчової та переробної промисловості.
Слід зауважити, що успішному вирішенню проблеми всебічного висвітлення історичної тематики може сприяти більш активне надходження першоджерел з науково-дослідних і освітніх установ мережі УААН, які самі, мають бути зацікавлені у пропаганді наукових здобутків своїх колективів і окремих визначних учених, а також слушні зауваження і цінні пропозиції з боку читацької аудиторії і колег-бібліотечних працівників [1, 4, 6].
У 2005 році ми започаткували спеціалізовані видання реферативних журналів за окремими галузями агропромислового комплексу України. Вже вийшов у світ спецвипуск "Ветеринарна медицина - 2005" реферативного журналу "АПК України". Підготовлено до видання два інших спецвипуски РЖ: "Лісівництво. Лісове господарство" і "Меліорація та водне господарство" [3], у зв'язку з чим звертаємося до науковців науково-дослідних установ УААН, Міністерства аграрної політики з проханням надсилати до головної наукової сільськогосподарської бібліотеки України - ДНСГБ УААН наукові публікації аграрно-історичного спрямування для висвітлення їх у реферативному журналі "АПК України" та в спеціальних галузевих випусках РЖ на перспективу. Хочеться висловити сподівання, що за практичної і матеріальної підтримки реферування наукової літератури з питань АПК буде розвиватися в Україні швидкими темпами [4, 8].
Висновки. Колектив реферативного відділу постійно працює над удосконаленням процесів відбору і реферування публікацій історичного спрямування з метою більш повного і всебічного їх відображення в РЖ "АПК України" і спеціальних випусках, усвідомлюючи всю важливість цієї копіткої, але такої необхідної роботи і сподіваючись, що вона сприятиме вдосконаленню культури господарювання на благодатній землі України і підвищенню якості життя нашого працелюбного і терплячого народу.
Список літератури:
1. Агропромисловий комплекс України: реферативний журнал / УААН. ДНСГБ; Голов. ред. Зубець М.В. - К., 2001-2005.
2. Генетическая компонента биоразнообразия крупного рогатого скота / Глазко Т.Т., Зубец М.В., Кушнир А.В., Тарасюк С.И., Глазко В.И.; Под ред.: Шумного В.К., Патыки В.Ф. - К., 2005. - 223 с. - Бібліогр.: 340 назв.
3. Каргіна О.В. Ветеринарна медицина: Спец. вип. РЖ "АПК України" / УААН. ДНСГБ. - К., 2005. - 110 с.
4. Каргіна О.В. Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН і бібліотеки науково-дослідних установ УААН на шляху створення Сучасної аграрної енциклопедії // Агроінком. - 2003. - № 1/2. - С. 55-57.
5. Народна ветеринарія України / Рудик С.К. - К., 2002. - 110 с. - (Сер.: Б-ка вет. медицини). - № 10/12.
6. Романчук Л.О. Реферативне інформаційне забезпечення АПК України в умовах реформування сільського господарства // Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, політика, інформація: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 19-20 квіт. 2001 р. / Харк. держ. техн. ун-т сіл. госп-ва. - Х., 2001. - С. 232-235.
7. Романчук Л.О. Сільськогосподарські функції ландшафтів у давньослов'янський час // Український селянин: Пр. наук.-досл. ін-ту селянства / НАН України. Ін-т історії України; Редкол.: Кульчицький С.В. - Черкаси, 2001. - Вип. 3. - С. 87-88.
8. Романчук Л.О., Каргіна О.В. Маркетинг у підвищенні якості інформаційного забезпечення науковців та фахівців АПК // Управління організацією: регіональні аспекти: Матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. - К.: Політехніка, 2002. - С. 266. Зміст Видання
9. © Романчук Людмила Олександрівна, 2006
10. © Каргіна Ольга Василівна, 2006
11. © Самойлова Людмила Григорівна, 2006

 
 

Цікаве

Загрузка...