WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Завдання, зміст курсу природознавства - Реферат

Завдання, зміст курсу природознавства - Реферат

мислительні
логічного мислення: аналізувати, порівнювати, виділяти істотно, абстрагувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові, функціональні і структурні зв'язки, класифікувати;
творчого мислення: аналізувати проблемну ситуацію, бачити проблему, формувати її у формі запитання чи завдання, будувати передбачення про шляхи розв'язання проблеми та їїрезультат, доводити передбачення, робити висновки, аналізувати результати розв'язання проблеми;
- перцептивної
(сприймання) - перцептивні
цілеспрямовано сприймати об'єкти різними органами чуттів, сприймати істотні ознаки і властивості об'єктів, різнобічно сприймати об'єкти, осмислено сприймати об'єкти;
-мнемічної
(пам'ять) -мнемічні
цілеспрямовано заучувати і відтворювати зміст: близько до тексту, за смислом, за аналогією, за допомогою опорних слів і плану; пригадувати за допомогою асоціацій і з опорою на впізнання;
- імажинативної
(уява) - імажинативні
створювати образи реальних об'єктів за прийнятою злаковою системою: словесною (за текстом), графічною (за географічною картою, схемою);
створювати суб'єктивно нові, оригінальні образи, ідеї за допомогою аналогій, акцентування, перебільшення, применшення, типізації;
- мовленнєвої - загальномовленнєві
правильно будувати речення, міркувати взаємозв'язаними судженями у процесі розповіді, розповідати чітко, послідовно, відтворювати інформацію на основі логічної обробки матеріалу: виділяти головну думку, встановлювати зв'язок між реченнями, між відомим і невідомим, слухати розповідь учителя й інших учнів, ставити запитання.
б) про способи виконання етапів управлінської діяльності: б) виконувати всі етапи управлінської діяльності щодо діяльності інших учнів (взаємо управління) і своєї власної (самоуправління)
- цілепокладання - визначити і формулювати цілі завдання діяльності;
- планування - складати план діяльності;
- користуватися планом;
- організацію - організовувати робоче місце;
- підготувати прилади і матеріали для проведення дослідів, практичних робіт, спостережень;
- контроль
(поточний і підсумковий) - контролювати діяльність в цілому й окремі дії
- аналіз ходу і результатів діяльності (проміжний і кінцевий) - аналізувати хід та результати діяльності;
- оцінювання - оцінювати послідовність і результати діяльності;
в) про способи діяльності із засобами наочності і навчальним посібниками в) використовувати засоби наочності і навчальні посібники як джерело нової інформації, як основу для згадування, для актуалізації опорних знань;
г) про способи спілкування в сумісній діяльності - навчання з учителем і учнями г) спілкуватися в сумісній діяльності з учителем й іншими учнями.
Поміркуй:
1) Який найефективніший спосіб виконання етапів управлінської діяльності (за аналогією)? Які ознаки між ящіркою і жабою формуються в дітей
2) Про способи виконання етапів управлінської діяльності:
а) цілепокладання;
б) планування;
в) організацію;
г) контроль;
д) коригування;
е) аналіз ходу і результатів діяльності (проміжний і кінцевий);
ж) оцінювання;
3) про способи діяльності із засобами наочності навчальними посібниками;
4) про способи спілкування в сумісній діяльності - навчання з учителем і учнями.
3. Пропедевтичний зміст курсу природознавства.
(самостійно опрацюй зміст питання за поданою лекцією).
4. Міжпредметні зв'язки.
(завдання для самостійної роботи: лекція додається).
Перевір себе:
1) Власне педагогічна ціль курсу природознавства в початкових класах.
2) Конкретні освітні, розвивальні та виховні цілі природознавства в початковій школі.
3) Власне предметний зміст природознавства. Який механізм структурування власне предметного змісту з природознавства.
4) Процесуальний зміст природознавства.
Завдання для самостійної роботи.
1. Опрацюйте зміст питання "Пропедевтичний зміст курсу природознавства" (ж. "Біологія і хімія викладання в школі", № р.)
2. Опрацюйте зміст питання "Міжпредметні зв'язки" (ж. "Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти", збірник наукових праць, №10, 2000р. Рівненський ГДУ).
3. Складіть логічну схему змісту природознавства.
4. Проаналізуйте логічну схему процесуального змісту природознавства.
У педагогічній літературі усталеним є таке твердження: "Природознавство - це пропедевтичний предмет". Пропевдетика - це підготовка. Але як побудувати предмет, що має підгодувати до подальшого засвоєння фізики, хімії, біології, астрономії, географія?
Об'єктами вивчення цих наук є жива й нажива природа. Астрономія вивчає світ зір і планет, механіка - світ тіл, що рухаються, акустика - світ звуків, оптика - світ світлових явищ, ботаніка - світ рослин і т.д. Але перед тим як зануритись в один із предметних світів і розпочати вивчати кінематику чи зоологію, неорганічну хімію чи електростатику, у свідомості потрібно сформувати уявлення про цілісний об'єкт - природу.
З чого розпочати навчання природознавству? Необхідно загострити увагу дитини до питань, які вона, можливо, вже обмірковувала на уроках природознавства у дитячому садку і щодо яких у неї виробились ті чи інші інтуїтивні уявлення. На наш погляд, вступом до предмета "природознавство може бути проблема "живого" й "неживого". Розподіл природи на живу і неживу, ознайомлення з ознаками живого на окремих прикладах, розуміння умовності протиставлення "живе" - "неживе) дає змогу одразу показати учням як працює природодослідник, з якими труднощами стикається сучасне природознавство.
Ланцюжок: живе споглядання цілісного природного об'єкта ознайомлення з першими науковими засобами цього розчленування - опанування елементарною науковою мовою - демонстрація недостатності предметного розчленування - повернення до цілісного об'єкта, що тепер виступає як проблема, загадка, таємниця, задача на такому циклі як побудовано програму природи.
Учні навчаються бачити природу як сукупність різнорідних явищ: механічних, теплових, звукових, оптичних, фізіологічних, етологічних.
Чим більше конкретних уявлень і наукових понять про природу учні набудуть у початкових класах, тим успішніше оволодіватимуть вони основами природничих наук у середніх і старших класах.
Природничі знання так тісно пов'язані з усіма видами людської діяльності, що їх хіба треба розглядати як одну з найважливіших складових частин початкової освіти, без якої неможливий повноцінний розвиток дитини.
Учні повинні набути конкретних уявлень і елементарних понять про кулясту форму землі, про

 
 

Цікаве

Загрузка...