WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Розвиток методики природознавства на Україні - Реферат

Розвиток методики природознавства на Україні - Реферат

шляхи формування в учнів основ діалектико-матеріалістичного світогляду, підкреслюючи при цьому величезне значення органічного зв'язку вивчення природи .
С.А.Павлович (1884-1976) багато уваги приділяв обладнанню уроків природознавства необхідними наочними посібниками, а також виготовленню цих посібників самими учнями. Його основні праці -"Практика викладання природознавства у початковій школі", "Про систему наочності у шкільному природознавстві", "Кабінет природознавства" та ін.
П.О.Завітаєв (1890-1970), як і К.П.Ягодовський, виступав за необхідність виділення природознавства в початкових класах в окремий предмет. Його основні праці - "Екскурсії та предметні уроки в 1-4 класах", "Навчально-дослідна ділянка 1-4 класів", "Спостереження й досліди з природознавства впочатковій школі", "Обладнання занять по вивченню природи в 1-4 класах" та ін. Ряд своїх праць він присвятив питанням методики формування у молодших школярів природних уявлень і понять. Великого значення П.О.Завітаєв надавав безпосередньому спілкуванню дітей з природою під час екскурсій, спостереженням, а також праці на навчально-дослідній ділянці. П.О.Завітаєв багато працював над удосконаленням обладнання уроків з природознавства та методики застосування його у процесі навчання.
Помітний вклад у розвиток методики природознавства вніс М.М.Скаткін (народ. У 1900 р.) - учень і послідовник К.П Яго донського, автор програми, підручників з природознавства та ряду методичних посібників з методики виконання цього предмета. Його основні праці -"Методики природознавства в початковій школі", "Позакласна робота з природознавства в початковій школі" та ін. У своїх працях основну увагу М.М.Скаткін звертає на розробку таких питань, як наукові основи методики викладання природознавства, роль чуттєвих сприйнять та первинних узагальнень у засвоєнні знань з природознавства, роль природознавства в системі виховання школярів, шлях активізації пізнавальної діяльності. М.М.Скаткін - автор сюжетів багатьох наочних посібників з природознавства: навчальних таблиць, картин, колекцій, методичних вказівок до застосування їх на уроках. В них, зокрема, викладання природознавства поставлено на наукову основу, взято курс на тісний зв'язок із життям, завданнями народного господарства нашої країни.
У системі початкового навчання помітне місце відводив спілкуванню дітей із природою видатний радянський педагог В.О.Сухомлинський (1918-1970). У своїх працях ("Серце віддаю дітям", "Духовний світ школяра", "Павлиська середня школа" та ін.) В О.Сухомлинський розкриває значення спілкування дітей з природою у формуванні гармонійно розвиненої особистості. "Я прагнув, щоб в усі роки дитинства навколишній світ, природа постійно живили свідомість учнів яскравими образами, картинами, сприйняттями та уявленнями" (Сухомлинський В.О. Вибрані твори).
Кожного тижня присвячував В.О.Сухомлинський кілька уроків подорожам на лоно природи - "до витоків думки і рідного слова". Так склались 300 сторінок "Книги природи". Ось їхні назви: "Живе і неживе", "Неживе пов'язане з живим", "Усе в природі змінюється", "Рослинний і тваринний світ", "Пробудження природи весною" та ін. Він ставив за мету закарбувати у свідомості дітей яскраві картини дійсності, навчити їх бачити навколишню красу, стати допитливими дослідниками природи. При цьому не раз підкреслював, що уявлення, якими б яскравими вони не були, - не самоціль і не кінцева мета процесу навчання. Свої заняття серед природи педагог назвав "уроками мислення". Під його керівництвом діти розмірковували над причинами і наслідками явищ природи, порівнювали якості й ознаки предметів, встановлювали існуючі у природі взаємозв'язки.
В.О.Сухомлинський підкреслював, що розумове виховання
розпочинається там, де є теоретичне мислення, і "...чим більше
абстрактних істин, узагальнень треба засвоїти на уроці чим напруженіша ця розумова праця, тим яскравіше повинні закарбуватися в його свідомості образи і картини навколишнього світу" (Там же.-С. 129-130).Уроки мислення серед природи він вважав ефективним засобом розвитку мовлення дітей. Під час мандрівок у природу значно збагачується їхній словниковий запас; діти вчаться описувати звуки і барви навколишнього світу, за допомогою слова передавати свої почуття і переживання.
В.О.Сухомлинський показав також роль природи в естетичному вихованні школярів, у фізичному загартуванні їх.
11. До сказаного вище про внесок вітчизняних методистів у розвиток методики природознавства можна добавити: в Україні викладачі методики природознавства педагогічних вузів, методисти працювали над розробкою методик проведення: екскурсій з ботаніки і зоології (М.О. Загоровський, О. Булдовський, В.Г. Скороход та ін.) виробничих екскурсій (М. Рождественський, Д.Ельвіна), практичних робіт (О. Булдовський) над застосуванням дослідницького методу та елементів краєзнавства у викладанні природознавства (М.В.Катніський та ін.). Опрацьовувались методичні рекомендації для збору і виготовлення гербаріїв, колекцій тощо.
Велике значеня мало видання методичних посібників: "Жививй куточок" Р. Кривусевої 1926р., "Природничі екскурсії в трудовій школі" (збірник за редакцією О. Булдовського 1930р.) "Природознавство в радянській школі. Частина І. Загальна методика" В.Г. Скоровода (1930р.) та ін.
Почалась розробка методики використання технічних засобів (ТЗН), які раніше не застосувались (кіно, мікро проекція) наочних посібників (динамічних таблиць, моделей тощо). Упроваджувались суспільно корисні заходи - День птахів, Тиждень лісу, Тиждень саду та розроблялися методичні рекомендації щодо їх організації.
В Україні увага методистів-біологів була зосереджена на розробці методики роботи на навчально-дослідній ділянці, у куточку живої природи, у гуртках юних натуралістів (Р.С. Аш, А.Ф. Гаценко). Удосконалювалась методика проведення екскурсій (А.Ф. Гаценко), лабораторно-практичних робіт (Б.М. Мазурмович, О.М.Підгрушка).
ЛІТЕРАТУРА
1. І.Мороз, М.Скиба. Біологія і хімія в школі. №6, 2000р. с.40-41.
2. Байбара Т.М., Коваль Н.С. Методика викладання природознавства для 2 класу трирічної і 3 класу чотирічної початкової школи. -К.: Веселка, 1998-330с.
3. Городенко В.Г., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2000 - 2-е изд., дораб., -М.: Просвещение, 1984-159с.
4. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарові К.Д. Методика викладання природознавства: Навч. Посібник - 2-е вид., перероб. і допов. К.: Вища школа. 1990 - 302с.
5. Акулова Л.Т. Методика преподавания природоведения. - Просвещение. 1990-192с.
6. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства. -К: Веселка, 1998 р - 334с.

 
 

Цікаве

Загрузка...