WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Предмет, завдання і місце біогеографії - Реферат

Предмет, завдання і місце біогеографії - Реферат


Реферат на тему
Предмет, завдання і місце біогеографії
Біогеографія як погранична наука має свої особливості розвитку.
М.О. Мензбір розділив історію біогеографії на чотири періоди: сліпа віра в істину біблійних догм про виникнення світу; панування теорії катастроф; відмова від теорії катастроф; перемога дарвінізму.
Американський вчений Стюарт в першій половині XX ст. розділив історію біогеографії на три періоди. Перший період він пов'язував з іменем Карла Ліннея. Другий період - створення еволюційного вчення Дарвіна. Третій - початок ХХ ст., коли були заново перевідкриті закони генетики
Воронов А.Г. поглибив і розширив періодизацію розвитку біогеографії виділивши 6 періодів:
1. Період уривкових відомостей, який тривав до початку XVI століття.
2. Період нагромадження флористичних і фауністичних даних при пануванні релігійних уявлень щодо створення світу (початок XVI - кінець XVIII ст.).
3. Створення узагальнюючих ботаніко і зоогеографічних робіт при пануванні теорії катастроф (кінець XVIII - середина XIX ст.).
4. Період бурхливого росту біогеографічних, ботаніко-географічних, зоогеографічних та екологічних досліджень і виникнення біоценології на основі теорії Дарвіна (друга половина ХІХ ст.).
5. Період розробки вчення про рослинні угруповання, дальшого бурхливого розвитку екологічного та історичного напрямків ботанічної географії і зоогеографії.
6. Розвиток єдиної біогеографії.
Перший період характеризується небагатими відомостями про рослинний та тваринний світ. Кількість відомих видів рослин і тварин була зовсім незначна: в працях Гомера (між ХІІ - VIII ст. до н.е.) згадувалось 63 види рослин, в працях Гіппократа - 236, Феофраста - 500. Перші ідеї фітогеографії зародилися ще у Стародавній Греції. Вже в працях Феофраста, учня Аристотеля і "батька" ботаніки, присвячених рослинам, знаходимо вказівки про їх поширення. Феофраст порівнював рослини різних країн, відзначав зміни в характері рослинного покриву, причому не лише в горизонтальному напрямку, а й у вертикальному, пов'язуючи ці явища з різницею кліматичних умов. Він навіть намагався виділити окремі фітогеографічні зони і вказати рослини характерні для кожної з них. Так Феофрастом було відзначено своєрідність мангрової рослинності, рослинності гір, долин тощо. Але фітогеографічні ідеї Феофраста не набули дальшого розвитку ні у вчених Стародавнього Риму, ні середньовіччя. Феофраст ділив рослини на сухопутні і вологолюбні, на трави, кущі, древа. Дослідник написав 4 книги "Дослідження рослин".
Страбон описав рослини і тварини у 17-ти томах своїх праць.
Значно збагатили відомості про рослинний і тваринний світ Землі завойовницькі походи Олександра Македонського (VI ст. до н.е.) і римлян (III - IV ст. до н.е.).
Кінець цього періоду характеризується збагаченням відомостей про рослинний і тваринний світ завдяки походам Марко Поло.
Другий період характеризується розвитком капіталізму, розширенням зв'язків між країнами, материками.
Нові цікаві види рослин і тварин були знайдені завдяки пошукам нового шляху в Індію.
Поширювалася зацікавленість до вивчення природи своїх країн. В цей же час з'являються ботанічні сади в 1533 р. у Венеції, у 1525 р. в Падуї, в 1544 р. у Пізі. Створюються перші гербарії із зображеннями та описами рослин. Багато екзотичних тварин поповнюють колекції зоопарків.
У XVIII столітті шведським вченим К. Ліннеєм була написана "Система природи" яка відіграла важливу роль в розвитку біологічних наук. Ним була запроваджена система таксономічних одиниць: клас, родина, порядок, рід, вид. Пізніше Ж. Кюв'є додав категорію "тип". К. Лінней ввів подвійну назву рослин і тварин, так звану бінарну номенклатуру, описав значну кількість нових видів рослин і тварин.
Це була епоха бурхливого розвитку систематики тварин і рослин, період нагромадження інформації про флору і фауну. Внаслідок систематизації флори і фауни різних реґіонів (вологих тропічних лісів, тундри тощо) постало питання про причини різноманітності рослинного і тваринного світу по земній кулі. Справжньому розвитку науки заважав біблійний міф про створення світу. К. Лінней намагаючись поєднати наукові і біблійні знання так пояснював різноманітність рослинного і тваринного світу Землі: тварини і рослини були створені на схилах великої гори, на одному з тропічних островів. Полярні види поселялися вище до вершини, види помірних широт - в середній частині схилу, а тропічні - біля підніжжя гори. Цей острів був центром творення живих організмів, з усіх сторін омивався морем, коли море відступило, то рослини і тварини одержали можливість розселення в ті райони, де вони живуть зараз.
У кінці XVIII століття в Росії було проведено дуже багато експедицій щодо вивчення природи. Так І.І. Лепьохін у 1774 р. вказував на залежність поширення рослин від різних кліматичних умов Землі, відмічав особливості рослинних ландшафтів пустель, тропіків, північних і помірних широт. Він же помітив і подібність між північними і високогірними рослинами.
У працях П. Паласса "Flora Possica" (1842-1853 р. р.), Гмеліна Й.Г. "Flora sibirica" (1747-1759 р. р.), С. Крашеніннікова "Описание земли Камчатки" та інших виданнях ботаніків знаходимо не лише опис рослин різних територій, а й відомості про поширення цих рослин і причини, зумовлюють ці межі на рівнині і в горах, на півночі і на півдні.
Німецький вчений К.Л. Вільденов - вчитель О. Гумбольдта у своїй праці "Основи ботаніки" (1792 р.)розглядаючи деякі питання поширення рослин, відмічає вплив клімату на цей процес. Він припускав, що деякі материки і острови, роз'єднані в наш час в минулі геологічні періоди становили єдиний материк.
Основні напрями географії рослин - флористичний, екологічний, історичний були закладені в працях багатьох вчених.
Третій період. Найбільшим вченим цього періоду був О. Гумбольдт. Завдяки своїм подорожам по Європі, Південній Америці, (де він пробув 5 років), Азії (Уралу, Сибіру, Алтаю, Каспійському морю) мав можливість особисто познайомитися з особливостями рослинного світу різних частин земної кулі.
Ботаніко-географічні ідеї О. Гумбольдта визначили напрям досліджень багатьох видатних вчених протягом ХІХ століття. Засновник нової науки розподіляв рослинний покрив Землі на області відповідно до гірських поясів і широтних зон Земної кулі. Він виділив 8

 
 

Цікаве

Загрузка...