WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Орнітофауна Івано-Франківської області (фауна птахів Войнилівської височини) - Курсова робота

Орнітофауна Івано-Франківської області (фауна птахів Войнилівської височини) - Курсова робота

buteo
0.4
0.76
27. Accipiter nisus
0.4
28. Dendrocopus major
1.2
2.3
На території Підгірки виявлено три види загальною густотою 787.45, біомасою 34.59 кг/км2. фоновими 16 (68%) представників орнітокомплексу. До багато чисельних належать 2 (16%) видів, до звичайних 14 (50%) і до рідкісних 7 (36%). Загальна густота населення орнітокомплексу висока. Домінують зяблик (F. coeiebs) і костогриз (Сосс. coccothraustes). По біомасі домінує чорний дрізд (Т. merula) 8/29 кг/км.кв і костогриз (Сосс. coccothraustes) - 9.18 кг/км.кв.
Таблиця 3
Показники
Вайнилівська височина
ЦШК
N
209
95
172
5
24
26
24
D
1.59
2.66
1.82
С
3.21
1
1
Е
0/32
0.037
0.059

1
0.17
0.19
D
0.91
0.92
0.91
Огляд літератури. Історія дослідження птахів на території
Птахи заходу УРСР вивчені досить глибоко. /Протягом 1948- 1972 pp. орнітологи Львова, Чернівець, Києва, Кременця, Тернополя, Ужгорода, Івано-Франківська, Ленінграда, Кишинева досліджували авіфауну цієї території. В Українських Карпатах працював Ф. Й. Страутман, який написав монографію "Птицы Советских Карпат" (1954) і багато різних орнітологічних статей. У двотомній монографії "Птицы западных областей УССР" (1963) він узагальнив усе те, що виконали вітчизняні орнітологи з 1943 по 1963 рік. Ц.В.Владишевський, І.В. Марисова (1960, 1961) вивчали будову гнізд представників роду Turdus і біологію білодзьобого дрозда - типового представникакарпатського високогір'я. Д.В. Владишевський і Т.В. Черватюк (1965) аналізують збереження і причини загибелі гнізд горобиних птахів біля верхньої межі лісу в Чорногорах, а Д. В. Владишевський (1968) - описує знахідки з Карпатах кам'яного дрозда і в Прикарпатті - малої білої чаплі. Т. В. Черватюк [1969) повідомила про строки гніздування деяких горобиних у Чорногорах, М. І.
Черкащенко (1968) - про біологію рябчика, а А.Й. Островський (1969) - про екологію тетеревиних у Горганах. Деякі матеріали про орнітофауну Закарпаття містяться в роботах О.Б. Кістяківського, Л.О. Портенко, М. Я. Кучеренко, А.Е. Лугового, B.C. Талпоша. B.C. Талпош (1969) звернув увагу на динаміку чисельності птахів Закарпатської рівнини, стаціонарне розміщення їх в Окультуреному ландшафті. Пернаті Прикарпаття були предметом дослідження М.К. Тарасової (1952), яка вивчала екологію водоплавних верхів'я Дністра, а також І.Ф. Андреєва (1953) та О.М. Клітіна; останній опублікував серію повідомлень про авіфауну Чернівецької області і зробив у 1959 р. огляд птахів Радянської Буковини. О. М. Клітін визначив у Східному Прикарпатті (Буковина) 192 види птахів, з них 172 - гніздових. В 1954 р. про знахідку сірійського дятла в Прикарпатті повідомляють Ф.Й. Страутман і М.П. Рудишин (1954). Орнітофауну Поділля досліджували В. П. Хреневич, В. Герхнер, Л. О. Портенко, М. Й. Бурчак-Абрамович та інші. Починаючи з 1957 р. ряд публікацій
Про сучасний склад птахів північних районів Поділля зробила І. В. Марисова самостійно, а також у співавторстві з Н. М. Холіною та з автором цієї праці. З робіт про подільську авіфауну слід відзначити публікації у галузі дослідження чисельності водяно-болотяних мисливсько-промислових птахів у верхів'ях р. Горині, нових елементів фауни - сірійського дятла, кільчастої горлиці та інших видів.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. М.А. Воїнтвенский "Птахи"
Київ "Радянська школа" 1984р.
2. Заповідна справа в Україні Том 4 Випуск 2 1998р.
3. В. Д. Бондаренко " Внимание птица" Львов "Вища школа" 1982р.
4. Природа Івано - Франківської області" за ред. К. І. Геренчука, Львів Вища школа" 1973р.
5. Екологічні особливості орнітофауни лісових біогеоценозів середнього Придністров'я В. А.Стефурак, Я. Є. Штиркало.
Івано - Франківська державна медична академія
УДК: 598.477.
6. Васюта C.І. Лісокористування в Українських Карпатах: етапи, тенденції, перспективи // Проблеми історичної географії України. 36. наук, праць.-К. 1991. С.105-119.
7. Владышевский Д. В., Шапарьев Ю. П. Закономерности изменения птичьего населення лесных биоценозов Нижнего Приангарья // В сб.: Исследования экологии таежных животных. Красноярск, 1976. С.125-13ІЮ
8. Израэль Ю. А. Концепция мониторинга состояния биосферы. // В кн. Мониторинг состояния окружающей среды. (Труды первого советско-английского симпозиума). - Л, 1977. С.10-15.
9. Ильичев В. Д., Галушин В. М. Птицы как индикатор загрязнения среды ядохимикатами. //В Кн. Биологические методы оценки природной среды. - М., 1978.
10. Б. Клауснитцер Экология городской фауны. М. 1990.246с.
11. Книстаутас А. Основные выявленные эфекты влияния промышленного загрязнения на популяцию лесных птиц. /7В. кн.: Экологическое исследование й охрана птиц Прибалтийских республик. - Каунас. 1982л ?,
12. Криволуцкий Д. А., Новакова 3., Кузнецова Л. В. Животный мир суши как объект биоиндикации состояния окружающей среды. //В кн. Прикладные аспекти программы "Человек й биосфера". - М, 1983.
13. Мянд Внутрипопуляционная изменчивость кладок птиц. Рига, 1993. С.46.
14. Смоленський І.М., Біленька О. В., Штиркало Я.Є., Кімакович В. С. Застосування методів зооіндикації та зоохімічного моніторингу при оцінці забруднення навколишнього середовища антропогенними елементами в районі енергетичних комплексів.// Экологические аспекти загрязнения окружающей среды. (Тез. докладов международной научно-практической конференции, Киев, 26-28 марта 1996г.). - К, 19%. Ч. 3, С. 121-122.
15. Одум Ю. Экология. М, 1986. - Т. 2. - С. 146.
16. Приходько М. М., Сав'юк В. О., Дмитраш Н. В. та інші. Івано-Франківська область. Екологія і оптимізація природокористування. - Івано-Франківськ. 1996. С.З.
17. Приедниекс Я., Курасоо А., Курвилачюс П. Рекомендации к орнитологическому мониторингу в Прибалтике. - Рига. 1986.66с.
18. Приедниекс Я., Курасоо А., Курвилавичюс К. Рекомендации к орнітологическому мониторингу в Прибалтике. - Рига. 1986. С. 47-49.
19. Федоренко A.П. Отрицательное воздействие различиях химических препаратов на полезных теплокровных. //В кн.: Ядохимикаты й фауна. - М., 1967.
20. Штиркало Я, Чучук М. Деякі аспект орнігоіндикації антропогенного впливу на природні екосистеми // Орнітофауна Західних областей України та проблеми її охорони. Луцьк. 1990. С.64-67.
21. Штиркало Я. Орнітоіндикаційний метод контролю хімічного забруднення навколишнього середовища, //Екологічні аспекти охорони птахів.

 
 

Цікаве

Загрузка...