WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Філософський аналіз біоетики - традиції і сучасність - Реферат

Філософський аналіз біоетики - традиції і сучасність - Реферат

"біоетика";
- дослідити філософсько-світоглядні джерела біоетики;
- розкрити "???онтоцентричну", "антро???центричну" світоглядні парадигми;
- здійснити порівняльний аналіз основних біоетичних принципів;
- дослідити моделі взаємовідношення людина - життя та їх детермінантний вплив на формування ієрархії цінностей та діяльністні принципи;
- розглянути суть впливу біоетичних парадигм на сучасне українське світолядне середовище.
Методологічні засади дослідження.
Теоретична та практична значимість роботи обумовлена новизною самого терміну "біоетика" для України, необхідністю його філософського аналізу і може представляти цінність для:
- подальшого філософського опрацювання біоетики, екоетики, еволюційної етики, біофілософії і т.д.;
- визнчення перспектив розвитку сучасної біоетики та ефекивності біоетичного руху для України;
- розробки способів та методів нейтралізації дегуманізуючих впливів сучасної медицини та біології на людину і життя взагалі;
- визначення перспектив розвитку сучасної медичної деонтології.
Матеріали роботи можуть використовуватися у читанні курсів і спецкурсів з християнської етики, етики, історії філософії, соціальної філософії, моральної філософії та для впровадження у медико-освітню систему курсу "Біомедична етика".
Особистий внесок здобувача визначається самостійним глибоким вивченням проблеми; обгрунтуванням актуальності ??? розробкою плану тапрограми наукового дослідження; особистим пошуком первинного матеріалу, його розробкою та аналізом, формуванням висновків і наукової новизни.
Наукові публікації по темі включають наступні статті:
- "Філософські засади біоетики";
- "Біоетика: спроба осмислення предмету";
- "Біоетична освіта в Україні: стан та перспективи";
- "Справедливість як важливий принцип біоетики";
- "Натуралістично-прагматична етика і біоетика".
Апробація дослідження.
Результати дослідження апробовувалися на міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 2000-тю прийняття християнства (м. Івано-Франківськ, 2000 р.).
Структура дисертації визначається її проблематикою та завданнями. Робота складається із вступу, трьох розділів (шести параграфів), заключення та висновків.
Філософський аналіз біоетики: традиції і сучасність.
Вступ.
Розділ 1. Біоетика і світоглядні традиції.
1.1. ???Епістемологічне обгрунтування біоетики.
1.2. Проблема взаємовідношення біоетики і світоглядних традицій.
Розділ 2. Основні парадигми біоетики.
2.1. Загальні біоетичні принципи ("не нашкодь", "чини добро", автономія особистості, справедливість).
2.2.
Розділ 3. Біоетика в Україні: стан та перспективи.
3.1 Перспективи діяльності біоетичних соціальних структур.
3.2. Вплив біоетики на формування світоглядно-праксеологічних концепцій в Україна.
Висновки.
Список літератури.
Стан наукового опрацювання теми.
Питання життя і смерті, сутності людини, її взаємовідносин з іншими людьми, рослинами, з тваринами, з Природою тисячоліттями хвилювало людство. З кожним розвитком сіспільства ці "вічні" проблеми набували конкретнішого звучання, і кожна епоха давала їм своє філісофське обгрунтування. В середині ХХ ст. фантастичні успіхи новітніх біотехнологій загострилиморальні проблеми пов'язані зі ставленням до життя людини, тварин, природи, до живого взагалі. Безмежні технологічні можливості людини, яка використовує методи генної інженерії, клонування вимагають нової визначеності суспільства в плані ставлення до людини як природної і соціокультурної цінності і в плані ставлення до життя як такого. Ознакою світоглядно-теоретичних спроб осмислити окреслену стуацію стало глибоке вживання останніми роками такого поняття як біоетика.
Наприкінці 60-тих років минулого соліття на Заході з'являється велика кількість літератури присвяченій аналізу біоетики і її основних проблем. Насамперед необхідно відмітити працю В.Р. Поттера "Біоетика - міст у майбутнє". Поттер, посилаючись на думку Ч. Сноу, що недооцінка вченими соціальних наслідків наукових відкриттів приведе до загибелі людської цивілізації, пропонує побудувати "міст до майбутнього" - біоетику, яка б поєднувала в собі досягнення як гуманітарних, так і природничих наук. Поттер не дає чіткого визначення біоетики. Для нього біоетика - це і "поєднання біологічного знання і пізнання системи людських цінностей", і "наука вживання", і "науковий гуманізм" , і " етичне керівництво". З одного боку, він прагне сформувати біоетику у відповідності з ідеалом науковості, характерним для природознавства, а з іншого, підкреслює її міждисциплінарну природу і чітко виражену світоглядно-ціннісу спрямованість, що надає їй філософського статусу. Крім того, біоетика, в поттерівському розумінні, в центр своєї уваги повинна поставити не людину, а біосферу як ціле. Тобто біоетику, насамперед, повинні цікавити всі аспекти науково-технічного втручання людини в життя як таке. Таке тлумачення біоетики веде до більш широкого її розуміння як "глобальної біоетики".
Неоднозначний зміст вкладає в термін "біоетика" і фундаментальне англо-американське видання "Енциклопедія біоетики" за 1978 р. Біоетика інтерпритується, з одного боку, як "міждисциплінарна теорія", "світоглядна концепція", викликана до життя конфліктом між бірхливо розвиваючими "технологіями" і "основними людськими цінностями", а з іншого, як "напрямок досліджень", "галузь проблем", які стосуються моральних аспектів сучасної медичної практики і прикладних біологічних досліджень.

 
 

Цікаве

Загрузка...