WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Фітогормони - Курсова робота

Фітогормони - Курсова робота

ауксина здатні і без цитокініна викликати мітоз в соматичних клітинах рослин. Численні дані свідчать про вплив ІОК і її синтетичних аналогів на мітотичну активність тканин в цілих рослинах. Відомо, що ІОК, особливо навесні, в апікальних меристемах в період їх високої активності активує функціональну активність камбію. Під впливом ауксина починається розростання тканин зав'язі, причому на початку ІОК виділяється пилком, а потім насіння саме, що розвивається, стає продуцентами ІОК і інших фітогормонів. Надходження ІОК в тканини плоду - обов'язкова умова формування плоду. Самим вивченим прикладом дії ІОК на розподіл кліток є індукція утворення коренів. При зануренні проростків коренями в розчин ауксина спостерігається гальмування зростаннякореня[7].
Розділ ІІ
2.1. Цитокініни
Гормони третього типу - цитокініни, стимулюють ріст в культурах рослинних тканин або органів і помітно підвищують швидкість поділу клітин. Встановлено, що зеатин, виділений з молодих зерен кукурудзи, є похідним аденіна - 6-(4-окси-3-метил-транс-2-бутеніламіно)пурин (рис.2.1.1.). Цитокініни містяться в рослинах в таких малих кількостях, що їх ідентифікували тільки за допомогою методу масспектрометрії. Бічний ланцюг, приєднаний до аміногрупи при 6-у атомі пуринового кільця, має ізопреноїдну структуру і , подібно гіберелінам, утворюється з мевалонової кислоти. Речовина, дуже близька до зеатину, - пурин - був виділений у формі рибонуклеозида з серинової і тирозинової транспортних РНК дріжджів, гороху, шпинату і печінки теляти. Кінетин- біла кристалічна речовина емпіричної формули C10N5O з молекулярною масою 215,2. У водному розчині має максимум поглинання 267 нм і мінімум 234,5 нм. Кінетин слабо розчиний у воді і добре в етанолі, сірчаному ефірі, розчинах лугів і кислот. Кінетин стійкий до нагрівання, автоклавування, дії лугів і кислот.
В даний час цитокініни знайдені у мікроорганізмів, водоростей, папоротей, мохів і багатьох вищих рослин різних таксономічних груп. Все природно присутні в рослинах цитокініни є похідними ізопентеніладеніна.
Цитокініни не тільки стимулюють клітинний поділ, але і можуть змінювати будову рослинних клітин, вирощуваних в культурі. Якщо концентрація цитокініна в поживному середовищі дуже низька (не більше 109 моль), утворюються тільки рихлі, неміцні тканини. При дещо більш високих концентраціях на поверхні клітинної маси розвиваються корінці, і, нарешті, при ще більш високих концентраціях (близько 3-106 моль) починається утворення пагонів. Ця залежність диференціювання коренів і пагонів від концентрації цитокінінів, продемонстрована на тканинних культурах, дозволяє припускати, що цитокініни, можливо, виконують схожу функцію і в інтактній рослині.
рис.2.1.1.
Ми поки що не можемо пов'язати дію цитокінінів з якою-небудь специфічною біохімічною реакцією; невідомим залишається також механізм стимуляції цими гормонами клітинного поділу. Додавання цитокінінів посилює синтез ДНК в клітинах тютюну, що діляться. Звичайно в рослині діють фитогормони одночасно двох типів, а в регуляції специфічних біологічних явищ, мабуть, беруть участь всі три головних типи фітогормонів. Для оптимального росту тканинної культури калюса тютюну необхідні певні концентрації всіх трьох чинників. Цитокініни і гібереліни відіграють ведучу роль в регуляції росту і розвитку на ранніх стадіях, ауксини же виступають на перший план пізніше, у зв'язку з регулюванням видовження клітин[7].
2.2МЕТОДИ АНАЛІЗУ
Вивчення складу і вмісту цитокінінів в рослинному матеріалі включає ряд етапів: екстракцію, очищення, виявлення цитокінінової активності за допомогою одного або декількох біотестів і кількісну оцінку вмісту сполук з цитокініновою активністю.
Екстракцію цитокініна органічними розчинниками (70 - 95% етанолом, этилацетатом, метанолом) при кислих і лужних рН проводять з свіжого або ліофильно висушеного рослинного матеріалу. Екстракти очищають на колонках з сефадексом, катеонітами (з кислих розчинів) або аніонітами (з лужних розчинів), активованим вугіллям, переосадженням солями срібла, ацетатом барію і іншими способами. Розділення проводять за допомогою паперової тонкошарової хроматографії в різних системах розчинників (наприклад, н-бутанол - оцтова кислота - вода (4:1:1) або н-бутанол - NH4OH - Н2О (3:1:1)). Ідентифікацію цитокінінів на хроматограмах проводять по поглинанню в ультрафіолеті при 260-275 нм .
Кількісне визначення цитокінінів ускладнено через дуже низький вміст їх в тканинах рослин. Так, для препаративного отримання 1 мг зеатина було потрібно переробити 70 кг незрілого насіння кукурудзи.Для кількісного визначення цитокінінів використовують метод біотестів, а також інфрачервону спектрофотометрію, масспектрометрію, розроблений метод газової хроматографії цитокінінів.
При роботі з рослинним матеріалом після ідентифікації цитокінів на хроматограмах застосовується метод біотестів, що полягає у використанні тканин і органів рослин, позбавлених здатності синтезувати цитокініни. В ізольованому стані ці об'єкти вимагають введення екзогенного цитокініна. Звичайно застосовують 2-3 різні біопроби. В якості прикладу розглянемо 3 групи тестів.
Самими специфічними вважаються біопроби з індукцією цитокінінами поділу клітин в культурі ізольованих стерильних тканин. Використовують калюси серцевинної паренхіми стебла тютюну, сім'ядолі сої, моркви і ін. Через 4-5 тижнів визначають приріст сухої маси тканини. Чутливість методу від 1 до 100 мкг/л цитокініна .
Інша група тестів заснована на затримці цитокінінами пожовтіння ізольованого листя. Найчутливішим об'єктом є перший листок зелених проростків ячменю. Пробу проводять таким чином: відрізки основ цього листка поміщають в чашки Петрі з добавкою досліджуваних элюатів з хроматограм або різних концентрацій кінетина для калібрувальної кривої. Чашки виставляють на світло. За 6-8 днів в чашках, де не було цитокінінів, листя жовтіє. Там, де цитокініни є, хлорофілу в листку залишається тим більше, чим більша концентрація цитокініна. Хлорофіл визначають колориметричним методом. Мінімальна діюча концентрація для кінетина в цьому тесті складає 1-5 мг/л.
В основі третьої групи тестів лежить здатність цитокінінів стимулювати ріст розтягуванням клітин листка. Використовуються висікання із зеленого листя редиски, листя квасолі, гарбузи . Через З днІ визначають діаметр і сиру масу висікань. Тести цієї групи вимагають також одночасної перевірки дії ауксина і гібереліна[1].
2.3.МЕТАБОЛІЗМ ЦИТОКІНІНІВ

 
 

Цікаве

Загрузка...