WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Фітогормони - Курсова робота

Фітогормони - Курсова робота

і інших спиртах ,в сірчаному ефірі і етилацетаті , погано - у воді, бензолі, хлороформі, краще розчинна в гарячій воді. ІОК швидко розкладається в кислому середовищі і при наявності окисників , наприклад H2O2. В лужному середовищі більш стабільна.
рис.1.1
Індолілоцтова кислота - головний природний ауксин - швидко розщеплюється ферментом індолацетатоксидазою. Активність цьогоферменту гальмує деякі ортодифеноли. Стимулююча дія ортодифенолів на ріст була відома досить давно, і спочатку вважали, що ці речовини і є ауксини; насправді ж їх стимулююча дія пояснюється тим, що вони пригнічують активність індолацетатоксидази, а це веде до підвищення вмісту в тканинах рослини ендогенної індолілоцтової кислоти[3].
1.2.Методи аналізу індольних ауксинів
Для виділення індольних ауксинів з тканин рослинні об'єкти фіксують рідким азотом і ліофілізують або безпосередньо використовують для екстракції.Екстрагування ауксинів звичайно проводять протягом 2 годин при 0?С кількома порціями підкисленого сірчаного ефіру, вільного від перекисів. Ефір з екстракту відганяється. Водний залишок піддають додатковому очищенню. Ауксини з водного екстракту витягують ефіром і потім концентрують шляхом відгонки ефіру.
Для подальшої очистки використовують метод паперової або тонкошарової хроматографії. Ідентифікацію ІОК і інших індольних сполук на хроматограмі проводять по величині Rf двох-трьох системах розчинників , по кольоровим реакціям і по біопробі.
Елюати з зон хроматограми використовують для біотестів. Простим і надійним біологічним методом виявлення ауксинів є метод прямого росту відрізків колеоптилів вівса , пшениці чи кукурудзи з видаленою верхівкою. Цей метод дозволяє виявити ІОК в межах 10-7-10-4 М.
Надійність аналізу ІОК зростає при використанні хімічних тестів: реактивів Сальковського, Ерліха, Прохазки з якими індольні сполуки дають комплекси різного кольору. Так як і деякі інші природні сполуки дають кольорові реакції з цими реактивами ,то необхідно застосовувати 2-3 хімічних тести для ідентифікації ауксина.
Біологічні методи дають можливість кількісно виявити вміст ауксинів в рослинних тканинах.Для цієї мети слугують також і хімічні кількісні методи.Для колориметричного методу використовують реактив Сальковського (0.01 М FeCl3 в 35%-ій HClO4) ,реактив Ерліха(2г n-диметиламінобензальдегіда в 100мл 2,5 н HCl). Однак чутливість цих методів невелика ,порядку 3*10-6-3*10-4 ІОК. Для виявлення кількості індольних ауксинів колориметричним методом необхідно кілька сот грамів сирої маси тканини[2].
1.3.Біосинтез ІОК
Амінокислота триптофан звичайно розглядається як попередник ІОК. Триптофан під дією трансамінази може перетворюватися в індоліл-3-піруват (рис.1.3.1.). Цей шлях вимагає присутності кетокислот і піридоксальфосфату. Ін-долілпіруват декарбоксилюється за участю декарбоксилази і тіамінпірофосфату до індоліл-3-ацетальдегіда. Альдегіддегідрогеназа, коферментом якої є НАД, окисляє індоліл-3-ацетальдегід до ІОК.
Інший шлях утворення ІОК включає декарбоксилювання триптофану з утворенням триптаміна. Потім триптамін під дією аміноксидази перетворюється в індолілацетальдегід, який окислюється до ІОК.
Згідно деяким даним, триптамін може утворюватися з індола, а потім перетворюватися в ІОК по вже описаному механізму. Індоліл-3-етанол під дією етанолоксидази швидко перетворюється в індол або ацетальдегід.
рис1.3.1.
Окислювальний розпад ІОК
Окислювальне руйнування ІОК може здійснюватися неензиматичним шляхом (за рахунок фотоокислення) і ензиматичним.
Ензиматичне окислення відбувається за участю ферментативної системи, що отримала назву оксидази ІОК (ауксиноксидази), в основі якої лежить оксидазна дія пероксидази. Для окислення ІОК потрібен О2. Як кофактори необхідні Мn2+ і монофенол. В лабораторії звичайно використовується 2,4-дихлорфенол. Окислення 1 моля ІОК супроводжується поглинанням 1 моля О2 і виділенням 1 моля СО2. Окислення ІОК пришвидшується невеликою кількістю перекису водню (0,1 моль на 1 моль ауксина). Очевидно, оксидаза ІОК в клітинах в своєму складі містить флавінову частину, що проводить Н2О2. Проте показано, що очищена пероксидаза окисляє ІОК і без Н2О2. Основними продуктами реакції є 3-метиленоксіндол і індоліл-3-альдегід які можуть потім розпадатися далі. 3-метиленоксіндол є сильнодіючим сульфгідрильним реагентом і інгібітором ферментів, що містять SH-групу , проте за рахунок відновлення він перетворюється на нетоксичний 3-метилоксіндол. Природні монофеноли (рис.1.3.2.) з ОН-группою в параположенні (кумарова, феруллова кислоти, умбеліферон і ін.), а також деякі флавоноїди з одним оксизаміщенням в кільці В (нарингенін, кемпферол) в модельних дослідах посилюють активність оксидази ІОК, ди- і триоксифеноли (кавова, хлорогенова, галлова кислоти і ін.) і деяка флавоноїди з двома гідроксилами в кільці В (кверцетин, антоціани) інгібують її [Кефелі, 1974; 1975 і др.][1]. Так як феноли широко представлені в рослинах, то вважають, що вони можуть грати важливу роль в регуляції розпаду ауксина. В рослинних клітках присутні також білки-протектори, що затримують окислення ІОК пероксидазою. Для молодих тканин, що інтенсивно ростуть, характерна значна кількість протекторів і низька активність оксидази ІОК[2].
1.4.Транспорт ІОК
Вже перші досліди з пересуванням ауксину по відрізках колеоптилів і стебел проростків показали, що це пересування відрізняється яскраво вираженою полярністю. Якщо агаровий блок-донор, містить ІОК, помістити на апікальний кінець відрізка, то ауксин переміщається в блок-приймач на базальному кінці відрізка. Перевертання відрізка базальним кінцем вгору лише злегка уповільнює базипетальний транспорт ІОК, але не змінює його полярну спрямованість в протилежному напрямі, тобто від базального до апікального кінця, ІОК пересувається дуже поволі за рахунок простої дифузії.
рис.1.3.2.
СПЕКТР БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ АУКСИНА
Ауксини були відкриті у зв'язку з вивченням росту розтягуванням і тропізмів у рослин, проте їх функції набагато ширші і, по суті, охоплюють всі сторони життєдіяльності рослинного організму. Якщо говорити коротко, то ауксин є обов'язковим учасником координації процесів морфогенезу, рухової і функціональної активності у рослин. Присутність ауксина (разом з цитокініном) абсолютно обов'язково для індукції ділення клітин. Ауксин необхідний перш за все для ініціації реплікації ДНК. Перехід кліток до мітозу і цитокінезу залежить, як правило, також від присутності цитокініна, проте високі концентрації

 
 

Цікаве

Загрузка...