WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Флора долини р. Чорний Черемош в середній течії - Курсова робота

Флора долини р. Чорний Черемош в середній течії - Курсова робота

отруйні рослини, наприклад, калюжниця болотна (Caltha palustris L.), жовтець повзучий (Ranunculus repens L.), болиголов плямистий (Conium maculatum L.), вовчі ягоди (Daphne mezereum L.) та ін.
Серед декоративних рослин слід відзначити такі як: страусове перо звичайне (Matteuccia strutiopteris (L.) Tod.), анемона дібровна (Anemone nemorosa L.), дзвоники персиколисті (Campanula persicofolia L.) та інші. В майбутньому їх можна вводити в озеленення.
Із 166 виявлених видів рослин - 6 занесені до Червоної книги України: баранець звичайний (Huperzia selago (L.) Bernh. ek Schrank et Mert.), голарктичний вид, арніка гірська (Arnicamontana L.), астранція велика (Astrantia major L.), любка дволиста (Platanthera bifolia Rich.), палеоарктичний вид, зозулинець широколистий (Orchis maculata L.).
До Червоного регіонального списку занесені такі рослини: вовчі ягоди (Daphne mezereum L.), атрагена альпійська (Atragena alpina L.), купальниця європейська (Trollius europeus L.), первоцвіт весняний (Primula veris L.), відкасник безстебловий (Carlina acaulis L.). Внаслідок зміни місцезростань, під впливом господарської діяльності, а також зривання квіток на букети, що ускладнює насіннєве розмноження, викопування цибулин, кореневищ стало причиною різкого скорочення чисельності цих видів рослин. Отже, ці рослини треба охороняти.
Висновки
1) флора долини р. Чорний Черемош є досить багатою і різноманітною, тут виявлено 166 видів квіткових і вищих спорових рослин;
2) провівши систематичний аналіз флори ми виявили 44 родини, до яких належать 126 родів;
3) у еколого-ценотичному спектрі переважають види, які належать до лучного флороценотипу - 37,3 %;
4) зростають тут переважно дворічні і багаторічні види рослин.
На досліджуваній території серед виявлених 166 видів - 62 лікарські: Arnica montana L., Betonica officinalis L., Achillea millefolium L. та ін.; 45 - медоносні: Trifolium pratenseL., Solidago virgaurea L., Aegopodium podagraria L. та ін.
6 видів занесено до Червоної книги України: Huperzia selago (L.) Bernh. ek Schrank et Mert., Arnica montana L., Astrantia major L., Platanthera bifolia Rich., Orchis latifolia L., Orchis maculata L.
5 видів включені до Червоного регіонального списку: Daphne mezereum L., Atragene alpina L. та інші.
Досліджувана території перебуває під впливом ряду антропічних факторів: мають місце локальні вирубки лісів, інтенсивний випас худоби майже по всій річковій долині.
В цілому флора долини р. Чорний Черемош відзначається своєрідністю і багатством. І наш святий обов'язок врятувати цю красу від безжалісного і бездумного знищення.
Література
1. Береговий П.М. Геоботаніка. - Київ: В-во: Радянська школа, 1966. - 176 С.
2. Бурда Г.И. Антропогенная трансформация флоры. - Київ: Наукова думка, 1991. - 169 С.
3. Визначник Українських Карпат. - Київ: Наукова думка, 1977. - 436 С.
4. Географічна енциклопедія України: 1 т. Редкол.: …О.М. Маринич та ін. - К.: "Українська Радянська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1989. - 692 С.
5. География растительного покрова Украины / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Осычнюк В.В., Андриенко Т.Л. - Киев: Наукова думка, 1890. - 288 С.
6. Жизнь растений в 6-ти томах. - Л.: Просвещение. - 1974.
7. Зеленая книга Украинской ССР. Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. Ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. - Киев: Наукова думка, 1987. - 216 С.
8. Злобин Ю.А. Принцыпы и методы изучения ценотических популяций растений. - Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1989. - 148 С.
9. Козій Г.В. Гірські луки Східних Карпат та їх походження. Праці інституту агробіології, 1955, 6. - 210 С.
10. Колищук В.Г. Динамика прироста горной сосны (Pinus mughus Scop.) в связи с солнечной активностью. - Докл. АН СССР, 1966 в, 167, №3, с. 710-713.
11. Кричфалуший В.В., Комендар В.И. Биоєкология редких видов растений (на примере ефемероидов Карпат). - Львів: Світ, 1990. - 160 С.
12. Куковиця Г.С. Реліктова формація вівсюнця пустельного на Поділлі. - Укр. бот. журн., 1971. - Т.28, №6. - С. 772-773.
13. Лесные травянистые растения. Биология и охрана:Л 50 Справочник / Алексеев Ю.Е., Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В. - М.: Агропромиздат, 1988. - 312 С.
14. Малиновський К.А. Рослинність високогір'я Українських Карпат. - Київ: Наукова думка, 1980. - 277 С.
15. Малиновський К.А., Кричфалушій В.В. Високогірна рослинність. // Рослинність України. - Київ: Фітосоціоцентр, 2000, том 1. - 365 С.
16. Мілкіна Л.І. Ботанічні резервати і пам'ятки природи Івано-Франківської обл. // Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. - Київ: Наукова думка, 1980. - С.142-193.
17. Нестерук Ю. Рослини Українських Карпат. - Львів: Поллі. - 2000. - 136 С.
18. Определитель высших растений Украины. - Киев: Наукова думка, 1987. - 548 С.
19. Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. / Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Жижин М.П. та ін. - К.: Наук. думка, 1980. - 831 С.
20. Природа Івано-Франківської обл. / За ред. Геренчука К.І. - Київ: В-во: Вища школа, 1973. - 160 С.
21. Природа Украинской ССР: в 7-ми томах. - Киев: Наук. думка, 1984-1987.
22. Природно-заповідний фонд Івано-Франківської обл. / Реєстр-довідник. - Івано-Франківськ. - 1995. - 76 С.
23. Природно-заповідні території та об'єкти Івано-Франківщини. - Івано-Франківськ: Таля, 2000. - 272 С.
24. Продромус растительности Украины. - Киев: Наук. думка, 1991. - 272 С.
25. Редкие и исчезающие растения и животные Украины. Справочник. - Киев: Наук. думка. - 1988. - 256 С.
26. Стойко С.М. Карпатам зеленіти вічно. - Ужгород: Карпати, 1977. - 173 С.
27. Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Тасєнкевич Л.О. та ін. Природа Карпатського національного парку. - Київ: Наук. думка. - 1993. - 215 С.
28. Червона книга України. Рослинний світ. Київ: Українська енциклопедія, 1996. - 608 С.
29. Червона книга Української РСР. - Київ: Наук. думка. - 1980. - 504 С.
30. Чопик В.И. редкие и исчезающие растения Украины. - Київ: Наук. думка, 1978. - 212 С.
31. Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат. - Київ: Наук. думка. -1976. - 270 С.
32. Чопик В.І. Рідкісні рослини України. - Київ: Наук. думка, 1970. - 188 С.
33. Чопик В.І. Флора і рослинність західної частини Українських Карпат. - К.: В-во АН УРСР, 1958. - 260 С.
34. Pawlowski B. Ogolna charakterystyka geobotaniczna gor Czywczynskich/ - Rozpr. Wydz. mat. - przyrod. acad. Umiejet B., 1948, 72, S. 1-75.
35. Madalski J. Gagea Lоttardii Roem. et Schult: Nowy gatunek olpejski we florze Karpat Wschodnich. - Acta Soc. bot. pol., 1936, 8, N2, S. 149-160.
36. Kozij G. Wysokogorskie torfowiska polnocznozachodniego pasma Czarnogory. - Pamietnik Inst. gosp. Wiejskiego w Pula-Wash, 1932., 13, S.

 
 

Цікаве

Загрузка...