WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі - Дипломна робота

Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі - Дипломна робота

оточених темним аргірофильним контуром, видимих в електронному мікроскопі, вказуючих на місце проходження колоїдів, тобто транскапілярного обміну, що говорить про стадію золю. У стадії спокою (гелю) число включень зменшується і клітинні межі стають замкнутими. При хронічній гіпоксії змінюються всі види обміну речовин, збільшується вміст залишкового азоту крові і амінового азоту, що вказує на порушення білкового обміну. Специфічнігістохімічні реакції при імпрегнації сріблом залежать від наявності у складі аргірофільних волокон SН-груп, що і визначає здатність аргірофільних волокон імпрегнуватися сріблом. Дані дослідження показали, що при хронічній гіпоксії у щурів спостерігається розширення меж ендотеліоцитів, які імпрегнуються більш інтенсивно, а в цитоплазмі клітин виявляються численні аргірофільні включення.
Спостерігається огрубіння і ущільнення аргірофільних волокон клітинних мембран кровоносних капілярів при гіпоксії.
При вивченні ультраструктури кровоносних капілярів в умовах гіпоксії в експерименті показано, що збільшується число піноцитозних пухирців, з'являються гігантські піноцитозні пухирці унаслідок злиття дрібних пухирців через дефіцит пересування через ендотеліальну стінку.
У наших дослідах явища підвищення аргірофільності ендотелію лімфокапілярів були більш виражені у щурів, що знаходилися в барокамері, і менш виражені в порівнянні з нормою у щурів, акліматизованих в умовах високогір'я [дод. 6. мал. а, б].
Дані, одержані при гіпоксії в експерименті, ми порівняли з віковими змінами, коли послаблюються окислювальні процеси в клітинах, що спричиняє за собою гіпоксичні зсуви і явища кисневого голодування. При вивченні ендотелію лімфокапілярів вісцелярної очеревини печінки, пристінну очеревину діафрагми у новонароджених і літніх людей було виявлено, що в старості спостерігається підвищення аргірофільності ендотелію [дод. 7. мал. а, б].
Так, у новонароджених межі ендотеліоцитів лімфокапілярів тонкі, звивисті, чіткі, тоді як у літніх і старих людей (60-80 років) межі ендотеліоцитів розширяються за рахунок злиття аргірофільних волокон і більш інтенсивно імпрегнуються. Зменшується гнучкість аргірофільних волокон при їх злитті і межі клітин стають менш звивистими. В літньому віці по межах ендотеліоцитів і вільно в цитоплазмі лежить безліч аргірофільних включень у вигляді глибок невизначеної форми на відміну від округлих, чітко обкреслених аргірофільних включень плодів і новонароджених. Як ми вважаємо, це підвищення аргірофільності ендотелію, мабуть, пов'язано з віковими змінами проникності клітин. Вони полягають в тому, що колоїди втрачають здатність зв'язувати воду і переходять з гідрофільного стану в гідрофобний, при чому спостерігаються процес збіднення тканин водою і пониження дифузної проникності тканинних мембран, що і було знайдено при вивченні ультраструктури кровоносних капілярів в умовах гіпоксії.
Подібне підвищення аргірофільності ендотелію ми спостерігали в лімфокапілярах шкіри і підшкірної основи філатовского стебла, сформованого в лівій половині живота у дітей у віці від 1 року до 15 років, що знаходилися на лікуванні з приводу обширних рубців після опіків. На препаратах шкіри і підшкірної основи філатовского стебла давністю 3-4,5 міс ендотелій лімфокапілярів характеризується підвищенням його аргірофільності [дод. 8. мал. а, б]. Межі ендотеліоцитів розширяються і фрагментуються, в цитоплазмі спостерігаються множинні аргірофільні включення невизначеної форми, без чітких меж, на відміну від аргірофільних включень в ендотелії нормальної шкіри, де вони бувають округлої і овальної форми. Ці зміни, як ми вважаємо, пояснюються тим, що в шкірі філатовского стебла змінюються не тільки крово- і лімфообіг, але і обмін речовин, а також притік кисню, що приводить до підвищення аргірофільності ендотелію.
Таким чином, наші дослідження показали, що незалежно від причин, що викликають гіпоксію, підвищується аргірофільність ендотелію лімфокапілярів в різних органах у людини і експериментальних тварин, що пов'язане з порушенням транскапілярного обміну.
Висновки
В даній роботі було досліджено будову лімфатичної системи, особливості будови та функціонування лімфатичних капілярів, вузлів, судин, стовбурів та проток, розглянуто рух лімфи в організмі, її клітинний склад, а також вікові зміни в будові, формі, напрямку судин, ступеня розвитку і архітектоніки; проведено експерименти для вивчення патологічних змін, що виникають в лімфатичній системі внаслідок гіпоксії. Подано сучасні погляди на фізіологічні механізми та порушення, основні методи діагностики лімфоутворення та лімфообігу, висвітлені теоретичні питання, які стосуються механізмів утворення і руху лімфи, способів стимуляції лімфоутворення й лімфовідтоку. Приведені фактичні дані про будову лімфатичних капілярів.
1. Лімфатична система відіграє значну роль в процесах життєдіяльності організму й у виникненні, розвитку й поширенні багатьох процесів (гострі і хронічні запалення, злоякісні пухлини і ін.). Лімфатична система приймає участь в процесах обміну речовин, які є необхідною умовою життєдіяльності організму і які вивчаються біохімією, фізіологією і медициною. Знання анатомічних особливостей лімфатичної системи має велике значення в практичній медицині.
2. Всі дослідження свідчать про те, що лімфатична система організму в процесі еволюції не була доповненням до кровоносної, а, очевидно, виникла як первинна судинна система на ранніх етапах філогенетичного розвитку.
3. Протягом життя людини лімфатичні капіляри і їхні початкові мережі зазнають значних вікових змін, що стосуються форми, напрямку судин і їх петель, ступеня розвитку і архітектоніки. Вузли різної локалізації і різні їхні складові частини утворяться гетерохронно. У процесі старіння змінюються чисельність і розміри лімфатичних вузлів.
4. Наші дослідження показали, що незалежно від причин, що викликають гіпоксію, підвищується аргірофільність ендотелію лімфокапілярів в різних органах у людини і експериментальних тварин, що пов'язане з порушенням транскапілярного обміну.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бобрик И. И., Шевченко Е. А., Черкасов В. Г. Развитие кровеносных и лимфатических сосудов. - Киев: Здоровье, 1991. - 207 с.
2. Бородин Ю. И., Григорьев В. Н. Лимфатический узел при циркуляторных нарушениях. Отв. редактор М. Д. Шмерлинг. - АН СРСР, институт физиологии. - Новосибирск: наука, 1986. - 267 с.
3. Бородин Ю. И., Сапин М. Р., Этинген Л. Е. Общая анатомия лимфатической системы. - Новосибирск: Наука, 1990. - 241 с.
4. Бородин Ю. И. и др. Экспериментальное исследование лимфатического русла. - Новосибирск: Наука, 1975. - 136 с.
5. Властовский В. Г., Войно М. С., Владкова Т. Д. Морфология человека. - Москва: МГУ, 1989. - С. 240 - 252.
6. Гареев Р. А. Транскапилярный обмен и лимфообразование. - Алма-Ата: Наука, 1989. - 148 с.
7. Георгиева С.А., Беликина Н.В., Прокофьева Л.И. Физиология. - Москва: Медицина, 1981. - С.

 
 

Цікаве

Загрузка...