WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Адаптивна система контролю забур’яненості ріллі - Реферат

Адаптивна система контролю забур’яненості ріллі - Реферат

Здійснене таким чином планування захисту посівів від бур'янів зумовлює технічно ефективне, економічно доцільне та екологічно допустиме застосування гербіцидів у землеробстві, дає змогу практично визначити науково обґрунтовану потребу в цих засобах у конкретному господарстві (табл. 4.13).
4.5.1. Еколого-економічний поріг забур'яненості полівта методика його визначення
4.13. Приклад тактики захисту від бур'янів посіву озимої пшениці (с. Леонівка, Кагарлицького району Київської області)
Інформація про співвідношення між кількістю або масою бур'янів і величиною їхньої шкодочинності у посівах певних культурних рослин має практичне значення. Ці співвідношення відображають показники порогових рівнів забур'яненості, виражені кількістю сходів бур'янів, їхньою масою або кількістю схожого насіння в ґрунті, віднесених до одиниці площі.
Безпосереднє практичне значення для землеробства, особливо для визначення екологічної допустимості та економічної доцільності застосування, зокрема гербіцидів, має величина еколого-економічного порогу забур'яненості полів. Еколого-економічний поріг забур'яненості полів - це та мінімальна кількість вегетуючих бур'янів або їхнього насіння в ґрунті на час здійснення протибур'янових заходів, сходи яких після зазначених заходів повністю знищуються. Це забезпечує приріст урожаю, який окупає витрачені кошти на проведення заходів і збирання приросту за умови дотримання планової рентабельності й екологічних регламентів застосування. Цей показник є критерієм економічної доцільності та екологічної допустимості застосування, зокрема гербіцидів.
Еколого-економічні пороги забур'яненості полів при використанні гербіцидів визначають за моделями:
,
,
де ЕЕПФ - еколого-економічний поріг забур'яненості посівів на час внесення післясходових гербіцидів, виражений кількістю сходів бур'янів на цей час, при якій застосування гербіцидів рентабельне, шт. /м2.
ЕЕПП - еколого-економічний поріг потенційної забур'яненості поля, виражений кількістю схожого насіння бур'янів весною в шарі ґрунту завтовшки 0-10 см на час внесення ґрунтових гербіцидів, млн. шт/га, при якій використання їх рентабельне.
В - витрати, пов'язані з хімічним прополюванням посівів і збиранням урожаю додаткової продукції, грн/га.
При цьому величину збереженого врожаю (ДУ) розраховують за формулою:
,
де В1 - витрати на застосування гербіцидів, грн/га;
Ц - ціна 1 ц основної продукції, для якої визначають поріг забур'яненості, грн.;
П - середньовидова шкідливість бур'янів, розрахована для певного видового складу їх за даними таблиці 4._.
,
де У1, У2 ,Уn - питома частка окремих видів бур'янів у загальної кількості на даному полі;
П1, П2, ..., Пn - шкідливість окремих видів бур'янів (табл. 4._),
ВФ, ВП - показники виживання сходів бур'янів, %, розраховані за моделлю:
де Т1, Т2, ..., Tn - технічна ефективність окремих заходів боротьби з бур'янами, виражена у відсотках.(табл. 4.14).
4.14 Шкідливість основних видів бур'янів, виражена втратами врожаю основної продукції сільськогосподарських культур, зумовленими постійною наявністю протягом вегетації в їхніх посівах бур'янів у кількості 1 шт./м2, ц/га.
Винищувальні заходи контролю забур'яненості полів. Винищувальними називають протиб'урянові заходи, спрямовані на позбавлення життєздатності насінних і вегетативних зачатків бур'янів у ґрунті та на знищення їхніх проростків і сходів у посівах сільськогосподарських культур. До них належать механічні, фізичні, хімічні та біологічні.
Механічні заходи знищення бур'янів. Механічні винищувальні заходи завжди інтегровані в технологію вирощування сільськогосподарських культур у вигляді заходів механічного обробітку ґрунту. Разом із регулюванням ґрунтових, водного, повітряного, поживного і теплового режимів заходи механічного обробітку ґрунту виконують одночасно й завдання щодо знищення бур'янів на оброблюваному полі. Складовими системи обробітку ґрунту є основний, передпосівний та післяпосівний його обробітки. Дослідженнями встановлено, що в загальному протибур'яновому ефекті всієї системи обробітку ґрунту питома вага основного обробітку становить близько 60%, передпосівного - 30 і післяпосівного - 1% (Дука В.М., Грицьків П.А., 1969; Яворський О.Г., 1973). Технологічні схеми системи обробітку ґрунту та її окремих ланок, адаптовані до конкретних агротипів забур'яненості ріллі, викладені у розділі, присвяченому обробітку ґрунту.
Хімічна боротьба з бур'янами. Серед винищувальних протибур'янових заходів у землеробстві об'єктивно визнані пріоритетними механічні, оскільки що їх правильне застосування є одночасно складовими технології вирощування сільськогосподарських культур і часто не потребує додаткових витрат, пов'язаних із посиленням впливу на бур'яни. Проте за їхньою допомогою не завжди вдається досягти ефективного захисту посівів від бур'янів. Наприклад, важко контролювати наявність останніх у суцільних посівах, рядках або гніздах просапних культур, тому ще це потребує додаткових витрат. Тому в сучасному землеробстві широкого застосування набули хімічні засоби знищення бур'янів - гербіциди, які стали важливим елементом агротехніки сільськогосподарських культур. Позитивним боком використання гербіцидів є можливість швидкого знищення бур'янів на значній площі із незначними затратами праці. Крім того, їхня захисна дія триваліша від ефекту механічного знищення і може бути суттєвим доповненням до комплексу винищувальних заходів, особливо в тих умовах, коли механічні заходи виявляються малоефективними. Серед важливих новацій у землеробстві винайдення та впровадження в практику гербіцидів було третьою після широкого застосування мінеральних добрив і вирощування високоврожайних короткостеблових, стійких проти вилягання сортів зернових культур ("зелена революція").
В асортименті дозволених до використання в Україні гербіцидів налічується 174 препарати. Для вибору потрібного з них існує виробнича класифікація (табл.4.15).
4.15. Виробнича класифікація гербіцидів
Для досягнення високої технічної та економічної ефективності хімічного контролю забур'яненості полів при дотриманні екологічної безпеки агроландшафтів застосування гербіцидів у практичному землеробстві повинне мати технологічне обґрунтування. Основними елементами його є:
" визначення оптимального гербіциду для конкретного типу забур'яненості посіву;
" спосіб і строки внесення препарату;
" норма внесення препарату;
" забезпечення екологічних умов для високої гербіцидної активності препарату.
Підставами для вибору потрібного гербіциду, з одного боку, є прогнозована або фактична ботанічна структура сходів бур'янів у певному агрофітоценозі й, з другого, - характеристика ботанічного спектра гербіцидної дії препарату, його вибірковості щодо культурних рослин. При цьому об'єктами вибору в

 
 

Цікаве

Загрузка...