WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Світоглядно-методологічні концепції біології. - Реферат

Світоглядно-методологічні концепції біології. - Реферат


Реферат на тему:
Світоглядно-методологічні концепції біології.
Методологія редукціонізму.
Редукціонізм являє собою одну з методологічних програм філософії науки. Варіанти її втілення можна знайти в різних науках - математиці, фізиці, хімії, біології.
Спираючись на засади редукціоніської методології філософи і теоретики природознавства намагались розв'язати якнайменше 2 фундаментальні проблеми. По-перше, відкрити загальні закони і принципи певних об'єктів - фізичних, хімічних або біологічних і побудувати цілісну картину відповідної реальності. По-друге, і це пов'язано з вирішенням першої проблеми, здійснити синтез знання в межах відповідної науки.
Методологія редукціонізму спирається як на основну пізнавальну дію на процес редукції (від латинського reductio - повернення назад, до попереднього стану) . Методологія редукціонізму обґрунтовує як шлях до відкриття загальних законів функціонування структури об'єктів "зведення" закономірностей більш простих, зведених систем більш високого рівня організації до нижчого рівня. При цьому вважається, що закономірності нижчого рівня повністю вичерпують і пояснюють функціонування і і структуру вищого рівня, більш складних систем.
Корені редукціонізму знаходяться в історії наукового пізнання. Загальні орієнтації на процедуру "зведення" складного до простого ми знаходимо в методології механіцизму.
Механіцизм - це історично перша методологічна програма власне наукового пізнання. З доби Відродження коли на підставі накопичення багатоманітних емпіричних фактів, натурфілософські спекулятивно-теоретичні побудови стають недоречними, з філософії виокремлюються самостійні науки, формуються їх власні предмети і методи. Поступово в історії науки, себе проявляють механіка, фізика, хімія, біологія.
Починаючи з ХVст., тобто першою з філософії виокремлюється механіка. Вона представила перші взірці теоретичного знання. В межах механічної картини світу фундаментальними законами природи визнавались закони механіки.
Вони вважались основою всіх сфер реальності. Відповідно їх використовували для пояснення живого, людини і суспільства. Саме механічна картина світу породила такі теоретичні образи як "організм-машина", "людина-машина". За принципами механічної картини світу живе вважалося ідеальним втіленням законів механіки.
Отже, в історії наукового пізнання ми бачимо спробу пояснити будь-які явища, в тому числі живе, виходячи з законів механіки. Така пізнавально-методологічна програма називається механіцизмом. Тобто, механіцизм - певна методологія, на підставі використання якої в науці Нового часу сформувалась механічна картина природи. І в її межах - механічна картина біологічного світу.
Основним методологічним принципом механіцизму є принцип редукції. В механічній картині світу всі складні явища - соціальні і біологічні - зводились до простих - механічних. Отже, механіцизм є першим в історії науки втіленням методології редукціонізму.
Смисловою основою редукції є абсолютно розумна і продуктивна ідея пошуку фундаментального "в глибині" об'єкту - на вихідному рівні його організації, в вихідній підсистемі, зведення багатоманітного до принципово загального. Відповідно до соціокультурного і наукового фону такі намагання відтворювались , скажімо, в уявленнях Піфагора про світ, як гармонію чисел, Демокрита - про атом, Аристотеля - про світ, що є подібним організму, Декарта - про людину-машину, Гоббса - про закони геометрії і фізики як універсальні закони світу.
Онтологічним обґрунтуванням редукції є, по-перше, те, що особливості більш складної системи(цілого) визначаються закономірностями підсистем(частин), що вона їх включає. А по-друге, всі існуючі об'єкти як живої, так і неживої природи, соціального світу є результатом еволюції від простого до складного.
Гносеологічним обґрунтуванням редукції є така закономірність наукового пізнання, що в процесі розвитку науки на підставі фундаментального знання здійснюється синтез наукового знання, як в межах окремої науки, так і в межах сучасної наукової картини світу.
Втім, як будь-яка методологічна процедура, редукція є продуктивною в певних межах. За ними - перебільшення її ролі і ігнорування інших методологічних орієнтацій, які враховують ті особливості об'єкта, які ігнорує редукція.
Так, в процесі редукції не враховується історія розвитку живого і його системна цілісність. Отже, редукція як гносеологічний прийом є принципово обмеженою. Але вона може бути успішною, якщо використовується для відповідних пізнавальних завдань. Певне відродження методологічної програми редукціонізму в біології спостерігалося на початку і в середині ХХ ст. в зв'язку з бурхливим успіхами фізико-хімічної біології, генетики і молекулярної біології. Наприклад, розшифровка генетичного коду породила надію на можливість пояснення багатоманітних форм і проявів живого виходячи з набору простих визначених правил кодування і законів хімічної взаємодії.
Відродження програми редукціонізму в 60-ті - 70-ті роки ХХ ст. Пов'язано також зі спробами філософів науки і методологів біології розв'язати проблему побудови єдиної теоретичної біології. Саме в пошуках стандартів побудови узагальнюючої теорії пропонувалися шляхи математизації і фізикалізації теоретичної біології аналогічно теоріям в математиці чи в теоретичній фізиці. Але всі спроби таких талановитих методологів науки як М.Рашевський, М.Розен, Р.Том, М.Гартман, Р.Еренберг не привели до успіху. Видатний фізик-теоретик Е.Шредінгер, зважаючи на виключну складність теоретичного відтворення живого, зауважив в своїй відомій книзі "Що таке життя? З точки зору фізика.", що коли дослідник робить живе об'єктом вивчення методами сучасної фізики і хімії, то він вже не є живим.
Глибоко вивчаючи проблему можливості побудови теоретичної біології аналогічно теоретичній фізиці, Е.Шредінгера наголошував на принципових складностях цього шляху. Він підкреслював, що структура живого організму докорінно відрізняється від структури будь-якого об'єкту, з яким працює фізик чи хімік. Так, фізик має справу з періодичними кристалами, в той час як важлива частина живої клітини - хромосомна нить, що є аперіодичним кристалом. Крім того, відповідно до законів фізики, закономірність поведінки атомів може бути визначена, коли кількість атомів дуже велика. В організмі - навпаки, доволі малі (з точки зору фізики) групи атомів відіграють головну роль в упорядкуванні і закономірних процесах. Так об'єм гена дорівнює кубу зі стороною 300А, що дорівнює 100 або 150 атомним відстаням. Отже ген вміщує біля мільйону чи декількох мільйонів атомів, що для статистичної фізики дуже мала кількість для виведення

 
 

Цікаве

Загрузка...