WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вивчення ранніх етапів розвитку життя на Землі - Реферат

Вивчення ранніх етапів розвитку життя на Землі - Реферат


Реферат на тему:
Вивчення ранніх етапів розвитку життя на Землі
План
1. Масштаби геологічного часу.
2. Основні підрозділи геологічної Історії Землі
3. Різке зростання розмаїтості викопної фауни.
Масштаби геологічного часу
Найрізноманітніші науки займаються вивченням еволюційного розвитку організмів, досліджуючи різні аспекти. Викопні рештки рослин І тварин, що Існували в давні геологічні епохи на Землі, вивчаються палеонтологією. Саме цій науці належить пальма першості серед тих наук, які прямо пов'язані з дослідженням еволюції органічного світу. Палеонтологи вивчають залишки давніх форм життя І зіставляють їх із сучасними організмами, їм вдається визначити час Існування вимерлих форм, щоб на цій основі відновити філогенез. Філогенез являє собою історичну спадковість рослин і тварин, а також всіх Інших груп організмів, їхню еволюційну історію. Але тут палеонтологія не може розраховувати винятково на свої дані, їй обов'язково потрібні відомості й результати досліджень багатьох Інших наук, близьких за спрямованістю. До них належать біологічні, геологічні та географічні дисципліни. До того ж відомо, що сама палеонтологія лежить на своєрідному стику геології й біології. Палеонтології також необхідна допомога таких наук, як історична геологія, стратиграфія, палеографія, палеокліматологія й ін. Це потрібно, щоб мати можливість розібратися І правильно визначити час існування вимерлих організмів, зрозуміти умови їхнього життя й закономірності переходу їхніх решток у викопний стан. Обов'язковою при аналізі є й допомога такої науки, як порівняльна анатомія, її дані вкрай необхідні палеонтологам, щоб проаналізувати будову, фізіологію, спосіб життя й еволюцію вимерлих форм. До того ж за допомогою порівняльної анатомії досить просто встановити гомологію органів і структуру різних видів. Що таке гомологія! Вона являє собою подібність, що ґрунтується на спорідненні. Якщо в організмах присутні гомологічні органи, то це є прямим доказом родинних зв'язків цих організмів. Це підтверджує, що вони мають або спільних предків, або ? нащадками вимерлих організмів. Як правило, усі гомологічні органи мають однакову будову, їхній розвиток починається з аналогічних ембріональних зачатків, а також слід вказати, що вони займають однакове положення в організмі.
Велике значення для палеонтології має і розвиток таких наук, як функціональна анатомія і порівняльна фізіологія. Вони допомагають палеонтологам правильно зрозуміти, як функціонують органи у вимерлих організмів. Для аналізу
будови, життєдіяльності й умов існування вимерлих тварин учені використовують принцип актуалізму, який був висунутий геологом Д. Геттоном. Згодом він був детально розроблений одним із найвідоміших геологів XIX ст. Ч. Лайєлем. Відповідно до цього принципу всі закономірності й взаємозв'язки, які можна спостерігати в явищах і об'єктах неорганічного й органічного світу сьогодні, мали місце й у минулі віки. Безумовно, ніхто не може дати стовідсоткової гарантії, але чимало вчених дійдуть висновку, що в більшості випадків цей принцип правильний. Як відомо, палеонтологічний літопис, представлений викопними рештками вимерлих організмів, іноді не дає повної картини через численні прогалини. Вони виникають через специфічність умов поховання решток організмів і дуже маленьку імовірність збігу всіх необхідних для цього факторів. Щоб відтворити філогенез організмів повністю, реконструювати відсутні ланки на родовідному древі, недостатньо тільки палеонтологічних даних і методів. Допомогти в цьому може метод потрійного паралелізму, який був введений у науку німецьким ученим Е. Геккелем. Він ґрунтується на порівнянні палеонтологічних, порівняльно-анатомічних і ембріологічних даних. Учений спирався на закон, що був сформульований ним самим. Це основний біогенетичний закон. У його основі лежить розуміння того, що індивідуальний розвиток-організму (онтогенез) - стисле повторення філогенезу. Це означає, що детальне вивчення й аналіз організмів, що нині розвиваються, дає можливість зрозуміти, як відбувалися еволюційні зміни всіх живих організмів, у тому числі й тих, котрі давно вимерли. Набагато пізніше вчений О. М. Сєверцов довів, що Геккель трохи помилявся. Северцовим була виведена теорія філембріогенезу, у якій він доводить, що саме завдяки еволюції онтогенезу можливий прояв філогенезу. Існують окремі випадки, коли еволюційна перебудова якого-небудь з органів протікає за допомогою зміни пізніх стадій його індивідуального розвитку, тобто нові ознаки формуються наприкінці онтогенезу (це Сєверцов назвав анаболією). Тоді справді можна спостерігати описане Геккелем співвідношення між онтогенезом і філогенезом. Лише в подібних випадках можливим є залучення ембріологічних даних для дослідження філогенезу- Сєверцов наводить цікаві приклади реконструкції гіпотетичних відсутніх ланок у філогенетичному древі. Дослідження онтогенезів сучасних організмів необхідне ще й для того, щоб мати правильне уявлення про можливі зміни онтогенезу, які й дають поштовх до еволюції.
Щоб зрозуміти сутність еволюційного процесу і здійснити причинний аналіз ходу філогенезу, необхідні висновки евалюціоністики. Ця наука є аналогом теорії еволюції і називається ще дарвінізмом, взявши ім'я великого творця теорії природного добору Ч. Дарвіна. До обов'язків представників цієї науки належить вивчення сутності, механізмів, загальних закономірностей і напрямків еволю-Шйного процесу. Сама ж наука є теоретичною базою всієї сучасної біології. Якщо подумати, то можна зробити висновок, що еволюція організмів - це особлива форма Існування живої матерії у часі. До того ж усі сучасні прояви життя на будь-якому рівні організації живої матерії можна зрозуміти лише з огляду на еволюційну передісторію.
Зазначені вище науки не вичерпують списку дисциплін, що беруть участь У вивченні й аналізі розвитку життя на Землі в минулі епохи. Палеонтологи залучають дані систематики, біогеографії. Також учених дуже цікавлять питання походження людини та її еволюції, тому що тут є істотні відмінності від усіх інших класів тварин, у зв'язку з розвитком трудової діяльності й соціальних умов.
Щоб розібратися в еволюції організмів, треба знати, як відбувалася вона в часі, враховувати тривалість усіх й етапів Осадові породи допомагають визначити вік місцевості Давніші породи лежать під пізнішими шарами
Щоб правильно визначити відносний вік шарів осадових порід різних регіонів, необхідно зіставити збережені в них викопні організми Це можна зробити завдяки палеонтологічному методу, запропонованому в роботах англійського геолога Сміта наприкінці XVIII - початку XIX ст. Учені з'ясували, що серед викопних організмів, якими характеризується кожна епоха, можна виділити певну кількість найбільш розповсюджених видів ЦІ види почали називатися керівними викопними
Абсолютний вік осадових порід, тобто той проміжок часу, що пройшов Із початку їхнього утворення, встановити досить важко Інформацію яро це можна одержати, досліджуючи вулканічніпороди, що утворилися Із застиглої магми У магмі сил враховувати вміст радіоактивних елементів І продуктів їхнього розпаду Відомо, що радіоактивний розпад у таких породах починається з часу їхньої кристалізації з розплавів магми, причому триває він із незмінною швидкістю, поки не вичерпаються всі запаси радіоактивних елементів
Завдяки цьому визначити вік породи досить легко Для цього потрібно тільки визначити

 
 

Цікаве

Загрузка...