WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі (бакалаврська робота) - Реферат

Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі (бакалаврська робота) - Реферат

рідина, що знаходиться в щілинах, і витягаються з неї потрібні речовини для тканинного середовища; другі забирають з тканинного середовища те, що їм необхідно, і виділяють у неї продукти обміну для наступної евакуації з організму. Питання про те, чи є клітини-посередники і клітини-споживачі найближчими родичами, тобто чи належать вони тій же мезенхімі, не вирішене. Клітини-посередники стають ендотелієм, що згодом існує як особливий вид тканини.
У безхребетних лімфатичної системи немає. Рідина, що заповнює перші судини, є ще не кров'ю, а гемолімфою, її функції і функції тканинної рідини нероздільні.
Перехід від судинної системи безхребетних до судинної системи хребетних не був різким. У міксин ще зберігаються синуси і лакуни, лише в риб вони піддаються інтенсивній редукції, і тоді складається закрита система циркуляції крові, у якій ендотелій відмежовує кров від навколишніх тканин і в той же час зв'язує її з позасудинними рідкими середовищами. Відносячи лімфатичну систему до VI типу транспортних систем організму тварин, вважається, що з її виділенням досягається вища ступінь досконалості організації судинної системи життєзабезпечення.
Дренувальна функція лімфатичної системи в нижчих хребетних співіснує на рівних початках з гомеостатичною і метаболічною функціями. Наскільки тісно кровоносна і лімфатична системи зв'язані в кісткових риб, настільки ж важко роздільні їхні основні функції. Еволюція ще переборює тут наслідки єдиної гемолімфатичної циркуляції в безхребетних. Ін'єкція тільки лімфоносних шляхів у риб не вдається. Барвник,- введений у інтерстиціальний простір, надходить у вени. Клапанів у лімфатичних судинах нема, вузлів по їхньому ходу - теж. Зустрічаються лімфатичні "серця", число яких в амфібій досить мінливе. У рептилій, у яких є лімфатичні шляхи уздовж аорти, лімфатична система як така ще не визначилася. Вперше в птахів з'являються розгалужені лімфоносні шляхи, лімфатичні вузли й інші органи лімфопоезу (наприклад, фабріцієва сумка). Лімфатична система, структура якої має закономірності, властиві лімфатичній системі людини, складається лише в ссавців.
Висновки
В даній роботі було розглянуто й проаналізовано фахову літературу по темі "Анатомія та фізіологія лімфатичної системи. Лімфа". Досліджено будову лімфатичної системи, особливості будови та функціонування лімфатичних капілярів, вузлів, судин, стовбурів та проток, розглянуто рух лімфи в організмі, її клітинний склад, а також вікові зміни в будові, формі, напрямку судин, ступеня розвитку і архітектоніки.
Подано сучасні погляди на фізіологічні механізми та порушення, основні методи діагностики лімфоутворення та лімфообігу, висвітлені теоретичні питання, які стосуються механізмів утворення і руху лімфи, способів стимуляції лімфоутворення й лімфовідтоку. Приведені фактичні дані про будову лімфатичних капілярів.
Всі дослідження свідчать про те, що лімфатична система організму в процесі еволюції не була доповненням до кровоносної, а, очевидно, виникла як первинна судинна система на ранніх етапах філогенетичного розвитку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бобрик И. И., Шевченко Е. А., Черкасов В. Г. Развитие кровеносных и лимфатических сосудов. - Киев: Здоровье, 1991. - 207 ст.
2. Бородин Ю. И., Сапин М. Р., Этинген Л. Е. Общая анатомия лимфатической системы. - Новосибирск: Наука, 1990. - 241 ст.
3. Бородин Ю. И. и др. Экспериментальное исследование лимфатического русла. - Новосибирск: Наука, 1975. - 136 с.
4. Властовский В. Г., Войно М. С., Владкова Т. Д. Морфология человека. - Москва: МГУ, 1989. - С. 240 - 252.
5. Гареев Р. А. Транскапилярный обмен и лимфообразование. - Алма-Ата: Наука, 1989. - 148 с.
6. Жданов Д. А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы. - Медгиз: Ленингр. отд-ние, 1952. - 355 с.
7. Исаева Л. А., Баженова Л. К., Карташова В. И. Детские болезни - Москва: Медицина, 1987. - 47 - 48 с.
8. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттэну. - Москва: Мир, 1983. - Т. 2 - 163 - 166.
9. Ковтун М. Ф., Микитюк О. М., Марченко Л. П. Порівняльна анатомія хребетних. - Харків: ОВС, 2003. - С. 116 - 119.
10. Кулемин В. В. Лимфатическая система внутренних органов в норме и патологии. - Иваново, 1968. - 160 с.
11. Куприянов В. В., Бородин Ю. И., Караганов Я. Л., Выренков Ю. Е. Микролимфология. - Москва: Медицина, 1983. - 287 с.
12. Левин Ю. М. Практическая лимфология. - БАКУ: МААРИФ, 1982. - 303с.
13. Луцик О. Д., Іванова А. Й., Чайковський Ю. Б. Гістологія людини. - Київ: Книга плюс, 2003. - С. 267 - 273.
14. Мамедов Ягуб Джавад оглы, Тагдиси Джавад Гасанкули оглы. Лимфа расскрывает свои тайны. - Москва: Знание, 1988. - 63 с.
15. Панченков Р. Т., Выренков Ю. Э., Ярема И. В., Уртаев Б. М. Лимфосорбция. - Москва: Медицина, 1982. - 238 с.
16. Панченков Р. Т., Ярема И. В., Сильманович Н. Н. Лимфостимуляция. - Москва: Медицина, 1986. - 240 ст.
17. Самусев Р. П., Селин Ю. М. Анатомия человека. - Москва: Медицина, 1990. - С. 346 - 364.
18. Свиридов А. И. Анатомический атлас лимфатических капиляров. - Киев: Здоров'я, 1966. - 150 ст.
19. Свиридов О.І.; за ред. Бобрика І.І. Анатомія людини. - Київ: Вища школа, 2000. - С. 303 - 309.
20. Спиров М. С. Материалы о морфо-функциональных особенностях лимфатической системы. - Киев: Здоров'я, 1966. - 136 с.
21. Чернишенко Л. В., Котляров В. С., Кузьменко В. Н. Морфология лимфомикроциркулярного русла. - Киев: Здоров'я, 1985. - 152 ст.
22. Хем А., Кормак Д. Гистология. - Москва: Мир, 1983. - Т. 2 - С. 191 - 205.
23. Хем А., Кормак Д. Гистология. - Москва: Мир, 1983. - Т.4 - С. 44 - 46, 239 - 240.
24. Якобисяк Імунологія. - Вінниця, 2004. - С. 40 - 43.
Додаток 1.
Рис 3 Ендотелій лімфатичного капіляра. Помітні границі між клітинами.
Додаток 2.
Лімфатичний капіляр обплетений численними нервовими волокнами.
Додаток 3.
Лімфатичний вузол.
1 - трабекули; 2 - лімфатичні судини, що відносять; 3 - ворота вузла; 4 - анастомоз між судинами що приносять і відносять; 5 - мозкова речовина; 6 - лімфатичні судини, що приносять; 7 - капсула вузла; 8 - коркова речовина.
Додаток 4.
Загальний вигляд лімфатичної системи.
1 - передні лімфатичні вузли вушної раковини; 2 - привушні вузли 3 - підщелепнівузли 4 - шийні вузли 5 - грудна протока 6 - глибокі підмязові вузли 7 - глибокі ліктьові вузли 8 - глибокі пахові вузли 9 - поверхневі пахові вузли 10 - поверхневі ліктьові вузли 11 - поверхневі пахвові вузли 12 - підключичні вузли 13 - потиличні вузли 14 - брижові вузли 15 - початковий відділ грудної протоки 16 - підвздошні вузли 17 - поверхневі лімфатичні судини гомілки.
Додаток 5.
Мал. 1. Лімфатичні капіляри шкіри черепа новонародженої дитини. Помітна правильність форми і злиття лімфатичних стовбурів.
Мал. 2. Лімфатичні капіляри очеревинної поверхні м'язової частини діафрагми жінки 32 років. Двошарова лімфатична мережа, судини якої мають неправильну форму і невизначений напрямок.

 
 

Цікаве

Загрузка...