WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі (бакалаврська робота) - Реферат

Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі (бакалаврська робота) - Реферат


Бакалаврcька робота
Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі
?
ЗМІСТ
Вступ .........................................................................................4
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури ...................................................6
РОЗДІЛ 2.Матеріали та методи досліджень.........................12
РОЗДІЛ 3. Результати досліджень та їх обговорення..........15
3.1.Дослідження будови та функцій лімфатичної системи ...............................................................................15
3.1.1. Лімфатичні капіляри та нервові волокна, що їх супроводжують чи перетинають ......................................15
3.1.2. Лімфатичні посткапіляри ...............................17
3.1.3. Класифікація, будова та функції лімфатичних вузлів ..................................................................................17
3.1.4. Лімфатичні судини ..........................................19
3.1.5. Лімфатичні стовбури та протоки ...................20
3.1.5.1. Грудна протока ........................................20
3.1.5.2. Права лімфатична протока .....................21
3.2. Лімфатичні судини і регіонарні лімфатичні вузли областей тіла ...........................................................................21
3.2.1. Лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки .......21
3.2.2. Лімфатичні судини і вузли таза ......................22
3.2.3. Лімфатичні судини і вузли черевної порожнини .........................................................................22
3.2.4. Лімфатичні судини і вузли грудної порожнини ..............................................................................23
3.2.5. Лімфатичні судини і вузли голови і шиї ........24
3.2.6. Лімфатичні судини і вузли верхньої кінцівки.25
3.3. Вікові зміни лімфатичних капілярів та вузлів ...26
3.4. Розвиток лімфатичних капілярів та вузлів...........30
Висновки.................................................................................36
Література ...............................................................................37
Додатки ...................................................................................38
ВСТУП
Наростаюча увага дослідників до вивчення гемолімфомікроциркуляторного русла невипадково: воно визначається тією фундаментальною роллю, що відіграють процеси транспорту біологічних рідин у життєдіяльності органів і тканин. В даний час установлено, що лімфатична система, будучи одним із ключових ланок гомеостазу і гуморального транспорту, бере участь в усіх патологічних процесах. Зрушення в лімфатичній системі та неадекватність її функцій впливають на розвиток і результат захворювань. У зв'язку з цим розроблені засоби впливу на різні ланки лімфатичної системи при панкреатиті, перитоніті, термінальних станах, інфаркті міокарда, облітеруючому атеросклерозі нижніх кінцівок і інших захворюваннях.
З огляду на велику роль лімфатичної системи в життєдіяльності організму, її дренажну, обмінну, захисну й імуногенну функції, В. В. Купріянов, Ю. І. Бородін, Я. Л. Караганов і Ю. Е. Виренков (1983) виділили особливий розділ науки - мікролімфологію, позв'язану з пізнанням лімфатичної ланки в системі мікроциркуляції. Автори висвітлюють питання організації термінальних відділів лімфатичної системи, морфо - функціональні взаємини лімфатичного русла з кровоносним і інтерстиціальним простором, розкривають механізми резорбції з тканин, умови транспорту лімфи, засобу регуляції лімфовідтоку і мікроциркуляцію в лімфатичних вузлах.
Однак у даний час, як указує В. В. Купріянов (1983), можна говорити тільки про початок мікролімфології як науки. Найважливішими етапами її розвитку є узагальнення й оцінка накопичених даних по лімфології. Особливо необхідні нові методи дослідження, сучасна мікротехніка, нові підходи до прижиттєвих спостережень і їхній комп'ютерний аналіз. На цій основі повинна розвиватися мікролімфологія як нова перспективна наука, що повинна врахувати практичні запити клініки.
Метою даної роботи є розглянути та дослідити морфологічні, функціональні особливості та вікові зміни лімфатичної системи у ссавців протягом життя.
Завдання дослідження:
1. Розкрити функції та призначення лімфатичної системи.
2. Вивчити анатомічні особливості лімфатичної системи.
3. Розкрити механізми лімфоутворення та лімфообігу та їх порушення.
4. Розглянути вікові зміни лімфатичної системи.
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Лімфологія - наука про будову і функції лімфатичної системи - подібно всім іншим наукам розвивалася під впливом нових ідей. Ставлячи нові задачі, вона застосовувала для їхнього рішення і нові методи, більш розроблену техніку. Джерелом ідей завжди була практика. Клінічні спостереження, патологічні феномени, уроджені відхилення від норми, наслідку перенесених хвороб, прояву старіння породжували і породжують зараз прагнення пояснити життєві процеси, розкрити сутність структурних і функціональних перетворень, знайти способи їхнього усунення і попередження. Проблеми лімфології надзвичайно складні. З іншого боку, нема, мабуть, ні однієї області медицини, що не була б зацікавлена в їхньому вирішенні, оскільки лімфатична система бере участь у всіх життєвих процесах.
З моменту свого виникнення в лімфології домінували результати макроскопічних досліджень, це була власне кажучи макролімфологія, об'єктами якої були лімфатичні судини і лімфатичні вузли. Пізніше з'ясувалося, що поява лімфатичних судин є наслідок з'єднання мікролімфоносних шляхів. Існування, організація і функціонування цих шляхів визначилися настільки переконливо, що мікролімфологія була одностайно відведена коронна роль у лімфології. Її макросфера зберегла своє значення, розкриваючи закономірності шляхів макроструму лімфи, їхню топографію разом з топографією і будівлею лімфатичних вузлів, їхню конструкцію і прикладні аспекти [1-4, 15,18].
Виділення мікролімфології як особливого розділу лімфології зустрічає всебічну підтримку по ряду фундаментальних розумінь. Об'єктом дослідження мікролімфології служить початковий (ініціальний) відділ лімфатичної системи, де відбувається утворення лімфи, народжуються перші шляхи лімфовідтоку, взаємодіючі з оточуючими їх тканинами. Єдиною функцією лімфатичних судин і проток є транспорт лімфи. Елементи мікролімфатичного русла поєднують не тільки задачі переміщення лімфи, але і їхня участь в обмінних процесах. Як у системі мікроциркуляції мікролімфоносне русло складає одне з трьох головних ланок, так і в лімфатичній системі воно являє собою її ключовий відділ. На рівні мікролімфології повинні вирішуватися питання оптимального співвідношення структури і функцій [5, 6, 10, 12].
Мікролімфологія має справу з такими характеристиками системи, які не характерні макрорівню. Так, в ініціальному відділі лімфатичноїсистеми організація мікрокомпонентів специфічна для процесів як обміну, так і транспорту. Особливості

 
 

Цікаве

Загрузка...