WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Особливості епітелію рубця в представників родини Bovidae та їх гібридів - Реферат

Особливості епітелію рубця в представників родини Bovidae та їх гібридів - Реферат


Реферат на тему:
Особливості епітелію рубця в представників родини Bovidae та їх гібридів
Здатність жуйних засвоювати багаті целюлозою корма і підтримувати високий рівень своєї життєдіяльності й продуктивності зумовлена їхньою унікальною травною системою. Травна система є ектосоматичною системою органів, яка не тільки сама знаходиться під дією зовнішнього середовища, а й впливає на ендосоматичні органи й організм тварини в цілому. У природі при сезонних змінах або в період тривалих посух складний шлунок жуйних, особливо його слизова оболонка й епітелій, можуть суттєво змінюватися. Гібридизація тварин є одним із факторів мінливості організмів і має велике значення як метод наукового дослідження процесів еволюції, видоутворення й відіграє певну роль в удосконаленні існуючих та утворенні нових форм свійських тварин. Гібриди, які отримані при схрещуванні дикого бантенга та червоної степової породи є міжпідродовими. Геном бантенгових гібридів поєднує генетичний матеріал різних видів, що зумовлює їх біологічні особливості, зокрема, органів травлення та їх мікроструктур.
Метою цієї роботи є дослідження епітелію слизової оболонки рубця бантенгів, домашньої корови та їх гібридів, які утримувались в напіввільних умовах в Асканії-Нова.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження послужили зразки стінок рубця, які були відібрані в 25 дорослих тварин: диких бантенгів, червоної степової породи та їх гібридів F1 і Fb які були отримані в зворотніх схрещуваннях: Fb червона степова ? + бантенг ? та Fb бантенг ? + ? червона степова. Матеріал відбирався відразу після забою тварин у межах перших 30 - 40 хвилин. Відібрані шматочки фіксували в 10 % нейтральному формаліні, обезводнювали в спиртах зростаючої концентрації, у спирт-ефірі, та заливали в целоїдин. Зрізи товщиною 6 - 10 мкм фарбували гематоксиліном Ерліха і за способом Ван-Гізона а потім заливали в канадський бальзам. Отримані мікропрепарати використовували для загальної характеристики та визначення мофометричних показників товщини епітелію та його шарів в мкм та % від загальної товщини епітелію. Для оцінки вірогідності відмінностей при зіставленні показників використовували непараметричний метод - критерій Вілкоксона-Манна-Уїтні.
Результати дослідження та їх обговорення. Епітелій слизової оболонки рубця за абсолютними показниками мав найбільшу товщину в досліджених бантенгів, а найменшу в гібридів F1 (див.табл.1). Червона степова порода та гібриди Fb за цими показниками займали проміжне положення і поступалися бантенгу.
Відносна товщина епітелію слизової оболонки рубця (в % від загальної товщини стінки) в гібридів Fb з ? крові червоної степової була найбільшою і значно переважала епітелій рубця бантенга, червоної степової породи та гібридів F1.
Епітеліальний шар рубця у всіх досліджених груп тварин утворений багатошаровим плоским слабозроговілим епітелієм. Встановлено, що шар плоских клітин в гібридів Fb, як і в бантенга, розвиненно більше, у порівнянні з рубцем червоної степової породи та гібридів F1 (див.табл. 1).
Базальний шар епітелію рубця в усіх тварин, які були досліджені складався з одного ряду клітин циліндричної або близької до неї форми, розташованих на базальній мембрані. Середня висота епітеліоцитів базального шару в рубці складала: в бантенга - 5,24 мкм , в червоної степової -2,57 мкм, в гібридів F1 - 2,13 мкм, в гібридів Fb з ? крові червоної степової - 2,06 мкм, а в гібридів Fb з ? крові бантенга - 4,20 мкм. Відносна товщина (в % від товщини епітелію) базального шару в бантенга і гібридів F1 виявилась найменшою, а в гібридів Fb з ? крові червоної степової - найбільшою.
Таблиця 1
Товщина епітелію рубця (в мкм та % від загальної товщини стінки рубця) та його шарів
(в % від товщини епітелію)
№ п/п Вид, форма тварин Загальна товщина епітелію Відносна товщина епітелію Базальний шар епітелію Остистий шар епітелію Зернистий шар епітелію Шар сквамозних клітин
M M M M M M
n межі варіювання межі варіювання межі варіювання межі варіювання межі варіювання межі варіювання
1 Бантенг
n=5 95,3
69,9-132,0 1,9
1,4-4,0 5,5
4,0-6,2 63,6
58,5-67,9 12,7
9,6-15,7 18,2
14,2-21,8
2 Червона степова
n=6 75,6
51,3-120,0 2,2
1,1-3,7
3,4
2,1-4,6 66,7
62,4-70,5 13,3
9,2-16,8 16,6
11,8-18,0
3 Гібриди F1
n=3 53,2
49,0-55,3 1,9
1,4-2,2
4,0
2,0-5,2 75,0
68,8-78,2 10,0
7,4-13,2 11,0
8,2-12,4
4 Гібриди Fb з ? крові червоної степової
n=9 68,6
46,2-126,0 3,2
1,1-3,5
3,0
2,0-5,4 68,2
60,2-74,2 12,8
10,2-14,6 16,0
12,3-17,8
5 Гібриди Fb з ? крові бантенга n=2 84,0
76,5-91,5 2,3
2,1-2,4
5,0
4,8-5,2 64,2
60,0-68,4 12,0
10,0-24,0 18,8
15,6-22,0
Остистий шар клітин епітелію рубця складався з 5-7 рядів клітин в бантенга, 4-6 рядів клітин в червоної степової, з 4-5 - в гібридів F1, 3-5 - в гібридів гібридів Fb з ? крові червоної степової, та 5-7 - в гібридів Fb з ? крові бантенга. Відносна товщина остистого шару клітин у виявилась найбільшою в гібридів F1, а найменшою в бантенга і гібридів Fb з ? крові бантенга.
Зернистий шар клітин складався з 2-3 рядів клітин у бантенга, 1-3 - у червоної степової, 1-3 в гібридів F1, 2-3 - в гібридів Fb з ? крові червоної степової, та з 2,3 - в гібридів Fb з ? крові бантенга. Епітеліоцити цього шару були сплощені й містили зерна білка кератогіаліну. Його відносна товщина в червоної степової породи була найбільшою, а в гібридів F1 - найменшою.
Поверхневі шари клітин відмирають і злущуються, особливо на поверхні сосочків рубця. У бантенга і його гібридів з червоною степовою породою пігментація поверхні епітелію рубця зустрічалось зрідка.
Висновки. Таким чином, за результатами вивчення епітелію шлунка диких і домашніх жуйних вказують її відповідність загальній будові відділів передшлунка й сичуга жуйних з одного боку, а з другого свідчать й про певні відмінності й значне варіювання кількісних показників.
Епітелій рубця за абсолютними показниками більш розвинений в бантенга і гібридів Fb з ? крові бантенга і найтонший - в гібридів F1. Одночасно, гібриди F1 мали в епітелії рубця дуже розвинений остистий шар клітин, а саме з ним пов'язані основні процеси внутрішньопластового травлення в жуйних.
Можливо це є проявом гетерозису в гібридів F1. Базальний шар епітелію рубця мав найменшу відносну товщину у порівнянні з епітелієм сітки і книжки.
Епітелій рубця гібридів, як і вихідних форм має ознаки метаболічно активних тканин і клітин і здатен забезпечити високий рівень обмінних реакцій тафізіологічну регенерацію.

 
 

Цікаве

Загрузка...