WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Активність ряду ферментів шляху Ентнера–Дудорова та пентозофосфатного циклу у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae (рефер - Реферат

Активність ряду ферментів шляху Ентнера–Дудорова та пентозофосфатного циклу у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae (рефер - Реферат


Реферат на тему:
Активність ряду ферментів шляху Ентнера-Дудорова та пентозофосфатного циклу у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae
Основною проблемою в терапії гонококових інфекцій є антибіотикорезистентність збудника [1, 2]. Очевидно, що вирішення цієї проблеми потребує всебічного вивчення явища стійкості до антибіотиків. Безумовно, особливої уваги заслуговує встановлення закономірностей метаболічних перебудов, зокрема змін інтенсивності катаболічних процесів, у антибіотикорезистентних штамів патогенних бактерій.
В зв'язку з цим, нами було проведено порівняльне дослідження активності ряду ферментів катаболізму глюкози у чутливого та стійких до антибіотиків штамів Neisseria gonorrhoeae. Виходячи з того, що катаболізм глюкози у гонококів здійснюється переважно за пентозофосфатним циклом та схемою Ентнера-Дудорова [3], нами було визначено активність ферментів цих катаболічних шляхів при культивуванні в аеробних умовах (Табл. 1).
Активність гексокінази у досліджуваних штамів спостерігалась в межах 17,3 0,5 - 21,6 0,8 нмоль за 1 хв. на 1 мг білка. Аналіз гексокіназної активності вказує на більш високу активність для штамів з множинною стійкістю (штам Е - стійкий до пеніциліну та стрептоміцину, характеризується зниженою чутливістю до тетрацикліну, штам D - стійкий до пеніциліну, стрептоміцину та тетрацикліну, характеризується зниженою чутливістю до цефалоспоринів та хлорамфеніколу). Так для штаму D гексокіназна активність була вищою на 25%, а для штаму Е - на 16% в порівнянні зі штамом В, який є чутливим до антибіотиків.
Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази складала 59,2 5,8 - 75,8 6,8 нмоль за 1 хв. на 1 мг білка. Найбільш висока активність ферменту була відмічена у множинностійких штамів Е і D.
Таблиця 1
Активність ряду катаболічних ферментів
(нмоль за 1 хвилину на 1 мг білка)
Фермент Штами Neisseria gonorrhoeae
B А C D E
Гексокіназа 17,3 0,5
18,2 0,6
р 0,05 18,5 0,6
р 0,05 21,6 0,8
р< 0,05 20,1 0,7
р< 0,05
Глюкозо-6-фосфатдегідро-геназа 59,2 5,8
63,1 4,8
р 0,05 64,3 6,2
р 0,05 75,8 6,8
р< 0,05 69,3 5,3
р< 0,05
6-фосфо-глюконатдегідрогеназа 12,6 1,1
11,6 0,8
р 0,05 11,1 0,6
р 0,05 9,1 0,7
р< 0,05 10,2 0,5
р< 0,05
2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат-альдолаза 38,4 3,2
38,9 4,1
р 0,05 40,1 4,5
р 0,05 50,7 4,9
р< 0,05 48,3 3,7
р< 0,05
Було встановлено, що досліджувані штами характеризувались 6-фосфоглюконатдегідрогеназною активністю в межах 9,1±0,7 - 12,6±1,1 нмоль за 1 хв. на 1 мг білка. В порівнянні з чутливим штамом Вмножинностійкі штами Е і D характеризувались зниженням активності 6-фосфоглюконатдегідрогенази на 19% та 28%. Зниження активності 6-фосфоглюконатдегідрогенази у множиннорезистентних штамів можна розглядати як свідчення зниження інтенсивності окислювальної ланки пентозофосфатного циклу у цих штамів.
Порівнюючи активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та 6-фосфоглюконатдегідрогенази, слід відмітити, що перша була значно вищою. Це може вказувати на те, що у досліджуваних штамів гонокока менша частина 6-фосфоглюконату включається в пентозофосфатний цикл, при цьому окислювальний етап гексозомонофосфатного шунту лімітується на рівні 6-фосфоглюконатдегідрогенази, а більш інтенсивно 6-фосфоглюконат утилізується за схемою Ентнера - Дудорова.
Досліджувані штами характеризувались 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат-альдолазною активністю в межах 38,4±3,2 - 50,7±4,9 нмоль за 1 хв. на 1 мг бiлка. Порівняльний аналіз 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат-альдолазної активності вказує на більш високу активність цього ферменту у полірезистентних штамів D та E. Активність альдолази 2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконату у множинностійких штамів E та D була вищою на 26% та 32% відповідно, в порівнянні з чутливим штамом B.
Штами А та С, що характеризуються стійкістю до спектиноміцину та стрептоміцину відповідно, за показниками активності вказаних ферментів суттєво не відрізнялись від чутливого штаму В.
Таким чином, приведені дані свідчать про інтенсифікацію шляху Ентнера - Дудорова у штаму E, який є стійким до пеніциліну і стрептоміцину, має знижену чутливість до тетрацикліну, та штаму D, який стійкий до пеніциліну, стрептоміцину, тетрацикліну, має знижену чутливість до хлорамфеніколу, цефуроксиму та цефокситіну. В той же час, вказані штами характеризувались дещо зниженою активністю 6-фосфоглюконат дегідрогенази, що може свідчити про менш інтенсивний перебіг окислювальної ланки пентозофосфатного циклу у цих штамів у порівнянні з чутливим штамом В.
Список літератури
1. Ray K, Bala M, Kumari S, Narain JP Antimicrobial resistance of Neisseria gonorrhoeae in selected World Health Organization Southeast Asia Region countries: an overview // Sex Transm Dis. - 2005. - Vol. 32, № 3. - P. 178 - 184.
2. Harry C. The management of uncomplicated adult gonococcal infection: should test of cure still be routine in patients attending genitourinary medicine clinics?// Int J STD AIDS. - 2004. - Vol.15, № 7.- P. 453 - 458.
3.Holten E. Radiorespirometric studies in genus Neisserai: I. The catabolism of glucose // Acta Pathol Microbiol Scand [B]. - 1975. - Vol. 83, № 4. - P.353-366.

 
 

Цікаве

Загрузка...