WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Особливості біологічного землеробства за екстремальних погодних умов - Реферат

Особливості біологічного землеробства за екстремальних погодних умов - Реферат

дослідження кафедри загального землеробства Львівського державного аграрного університету на типовому для західного Лісостепу України темно-сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті свідчать про значні потенційні можливості біологічного землеробства.
Метеорологiчнi умови в роки дослідження були в цілому сприятливими для основних сільськогосподарських культур як за зволоженням, так i за температурним режимом. Для проміжних посівів несприятливими були: 1994 р - для озимого ріпаку та 1994/1995 рр. - для редьки олійної і гірчиці білої.
Розраховані коефіцієнти суттєвості (Kc) відхилень кількості атмосферних опадів від середніх багаторічних значень свідчать, що екстремальними виявилися умови у травні 1991 і 1997 рр., у червні 1998 р. і липні 1995 і 1998 рр. та у вересні 1992 р. (Кс =2). Температурні умови за роки досліджень максимально наближались до середніх багаторічних величин (Кс= 0), за винятком серпня місяця 1992 року (Kc= 2).
Результати аналізу багаторічних досліджень дозволили побудувати достатньо вірогідну прогнозну модель продуктивності польової сівозміни в конкретних природно-кліматичних умовах Лісостепу.
Пошук значень функції продуктивності сівозміни (Y), що відповідають проміжним значенням аргументів (кількість опадів Х1 та температурного режиму Х2), здійснено за методом інтерполювання. Вірогідність рівнянь регресії оцінені за критерієм Фішера на 95% рівні ймовірності (Fфакт.>F05), кожний коефіцієнт рівняння перевірено на вірогідність за критерієм Стьюдента.
Отримані прогнозні дані продуктивності польової сівозміни (розраховані за рівнянням) маютьтакий же ступінь впливу аргументів, що й простежується в сівозміні за роками проведення дослідження. Підтвердженням цього є вірогідні множинні коефіцієнти кореляції (R) для кожного отриманого нами рівняння регресії.
Створені математичні моделі продуктивності сівозміни (1) і (2) за різних систем удобрення, комбінованого обробітку ґрунту і захисту рослин залежно від абіотичних чинників (кількість опадів і температура повітря) у травні забезпечують наближення фактичних і розрахункових даних за високого рівня кореляції:
Y=-65,3+0,521*X1-0,0023*X12+13,70*X2-0,412*X22 (1)
X1 розр.=113, X2 розр.= 16,6, Yрозр.=77,6, R=0,718.
Y=-88,8+0,847*X1-0,0037*X12+14,81*X2-0,471*X22 (2)
X1 розр.=114, X2 розр.= 15,7, Yрозр.=76,0, R=0,761.
(Y - продуктивність сівозміни, ц/га к.о.; Х1 - кількість опадів, мм; Х2 - температура повітря, °С)
Одержані оптимальні значення математичних моделей (Yрозр., X1 розр., X2 розр.) та множинні коефіцієнти кореляції (R) найбільше підтверджують значимість погодних умов травня місяця у вегетаційних періодах культур польової сівозміни. Для забезпечення проектної продуктивності польової сівозміни необхідно 109-114 мм опадів (фактично 44,1-156,5 мм) та температури повітря не вище 16,6 °С (фактично 10,6-16,9 °С). Найвищої прогнозованої продуктивності польової сівозміни досягнено на господарському контролі за комбінованого обробітку ґрунту і хімічного захисту рослин у 1996 р. - 77,9 ц/га к.о. при максимальній фактичній продуктивності 77,3 ц/га к.о. (R=0,718), за моделі біологічного землеробства - відповідно 76,0 і 73,0 ц/га к.о. (R=0,761).
Певний вплив на формування запасів продуктивної вологи в орному і метровому шарах ґрунту мали особливості надходження вологи атмосферних опадів і їх розподіл за місяцями та температурний режим. Проведені нами розрахунки коефіцієнтів суттєвості відхилень елементів агрометеорологічного режиму поточного року від середніх багаторічних показали, що за температурним режимом роки дослідження були наближеними до середніх багаторічних величин (Kc= 0), за винятком серпня 1992 року (Kc= 2), то за кількістю атмосферних опадів нами виділено окремі місяці року з умовами, що істотною вирізняються від середніх багаторічних значень, або наближені до екстремальних. Ця закономірність простежується в основному у травні-вересні практично кожного року. Екстремальними виявилися умови у травні 1991 і 1997 рр., у червні 1998 р., липні 1995 і 1998 рр. та у вересні 1992 р.
Таким чином, грунтово-кліматичні умови західного Лісостепу України сприятливі для ведення біологічного землеробства. Для збалансованого і бездефіцитного живлення рослин та досягнення продуктивності польової сівозміни 60-70 ц/га к.о., крім органічних добрив, необхідно передбачати максимальне використання на добриво вторинної продукції рослинництва і сидератів із внесенням оптимально-мінімальних доз мінеральних добрив.
Література:
1. 1. Агроекологічні основи високоефективного вирощування польових культур у сівозмінах біологічного землеробства: Рекомендації /І. А. Шувар, С. В. Бегей, З. М. Томашівський та ін. - Львів: ЛДАУ, 2003. - 35с.
2. 2. Бацула А. А., Дегодюк Е. Г., Гамалей В. И. и др. Органические удобрения. - К.: Урожай, 1992. - 318 с.
3. 3. Дегодюк С. Е., Вітвіцька О. І., Гуральчук С. З. та ін. Вплив вторинної продукції рослинництва та органо-мінеральних біоактивних добрив на врожайність сільськогосподарських культур. Міжвідомчий науковий збірник "Землеробство" (випуск 76). - К.: ЕКМО, 2004. - С. 15-23.
4. 4. Сівозміни у землеробстві України /За ред. В. Ф. Сайка, П. І. Бойка. - К.: Аграрна наука, 2002. - 147с.
5. 5. Шувар І. А. Наукові основи сівозмін інтенсивно-екологічного землеробства. - Львів: Каменяр, 1998. - 224с.

 
 

Цікаве

Загрузка...