WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Найважливіші таксономічні одиниці в класифікації рослинного світу і основні завдання класифікації і систематизації рослин - Реферат

Найважливіші таксономічні одиниці в класифікації рослинного світу і основні завдання класифікації і систематизації рослин - Реферат


Науковий реферат
на тему:
Ґрунтознавство
ПЛАН
1. Сільське господарство і його завдання.
2. Розвиток вчення про ґрунт.
3. Вивітрювання гірських порід та фактори ґрунтоутворення.
4. Склад ґрунту. Утворення і складові частини гумусу.
5. Рідка фаза ґрунту.
6. Повітряний, тепловий та поживний режими ґрунту.
7. Вбирна здатність ґрунту і його реакція.
8. Структура та фізичні властивості ґрунту.
Сільське господарство і його завдання
Виникнення сільськогосподарського виробництва відбулося на ранніх етапах розвитку людського суспільства і на сьогоднішній день - це потужна галузь створення матеріальних благ.
У наш час сільське господарство є складною, цілісною і, в першу чергу, біологічною системою відтворення енергії за участі природних, соціальних, економічних і технічних чинників. Основними об'єктами сільського господарства, на які спрямована діяльність людини, є ґрунт, зелена рослина і домашня тварина.
Сучасне сільське господарство складається з двох основних взаємопов'язаних галузей - рослинництва і тваринництва, які забезпечують людину продуктами харчування, а промисловість - сировиною.
Рослинництво - це галузь, що займається, на основі головного засобу сільськогосподарського виробництва - ґрунту, вирощуванням культурних рослин. Тільки зелена рослина здатна утворювати органічні речовини з неорганічних під дією енергії Сонця, які є основою існування всього живого на Землі.
Основним завданням рослинництва є зростання кількості і якості продукції на основі збереження і раціонального використання земельних ресурсів, захисту ґрунту від ерозії, впровадження найпродуктивніших сортів і гібридів сільськогосподарських культур, удосконалення технології вирощування тощо.
Тваринницьке виробництво базується на розведенні і використанні домашніх тварин.
Тваринництво включає ряд підрозділів: скотарство (розведення великої рогатої худоби), свинарство, вівчарство, конярство, птахівництво, бджільництво, розведення риби, хутрове звіринництво та ін.
Основним завданням тваринництва є зростання виробництва м'яса, молока та інших видів продукції на основі підвищення продуктивності тварин, зростання поголів'я, ефективності використання кормів, поліпшення умов утримання тварин, вдосконалення племінної роботи, механізації та автоматизації праці та впровадження сучасних технологій.
Сільськогосподарське виробництво має наукову основу. Питаннями вирощування рослин і іншими, пов'язаними з цим, процесами, в широкому розумінні, займається агрономія. Наукою, яка забезпечує функціонування та розвиток тваринництва, є зоотехнія.
Сільськогосподарські науки тісно пов'язані з біологією, хімією, географією та іншими галузями людських знань, взаємодія між якими дала початок самостійним напрямкам у науці, таким як агрометеорологія, сільськогосподарська ентомологія та ін.
Особливо важливим завданням аграрної науки є розробка таких способів ведення господарства, які б не завдавали шкоди природі, а навпаки, покращували довкілля. Сільське господарство повинно стати однією з ланок охорони природи.
Великий вклад у розвиток науки про сільське господарство внесли А.Т. Болотов, В.В. Докучаєв, Д.М. Прянишников, М.І. Вавілов, П.М. Кулешов, Г.О. Богданов та ін. Широко відомі прізвища видатних вчених-селекціонерів - І.В. Мічуріна, Л.П. Симиренка, П.П. Лук'яненка, В.М. Ремесла, Ф.Г. Кириченка, М.В. Цицина, В.С. Пустовойта, М.Ф. Іванова та інших, які створили високопродуктивні сорти культурних рослин та породи домашніх тварин.
Курс "Основи сільського господарства" охоплює основні ланки аграрного виробництва і включає наступні розділи: ґрунтознавство, землеробство, агрохімію, власне рослинництво (рільництво), овочівництво, плодівництво і тваринництво.
Важлива роль сільськогосподарського виробництва в житті суспільства, тісний зв'язок аграрної науки з природничими, а також велика виховна роль праці на землі зумовили те, що в школі вже тривалий час приділяють серйозну увагу практичному і теоретичному вивченню сільськогосподарського виробництва.
Так, ще в початковій школі на уроках читання діти дізнаються про основні культурні рослини і домашні тварини. У курсі природознавства, біології, географії, хімії учні вивчають види, властивості поширення ґрунтів та їх родючість; дізнаються про сільськогосподарські рослини і тварини та їх походження; вивчають способи розмноження рослин і тварин; знайомляться з різними видами і використанням мінеральних добрив тощо.
Поглиблене вивчення основ сільськогосподарського виробництва відбувається на пришкільній навчально-дослідній ділянці під керівництвом вчителя біології та в шкільних виробничих бригадах.
Розвиток вчення про ґрунт
Ґрунт - це поверхневий пухкий шар суходолу Земної кулі, якому властива родючість.
Наука про появу, будову, властивості, розвиток, поширення та способи раціонального використання ґрунтів називається ґрунтознавством.
Перші наукові відомості про ґрунт з'являються ще в древній Греції у працях Теофраста. Пізніш, 17-19 ст. нашої ери, були відмічені роботами: Ван-Гельмонта (рослини живляться водою), Теєра (гумусова теорія живлення рослин - рослини засвоюють з ґрунту органічні речовини і воду), Лібіха (теорія мінерального живлення рослин, яку експериментально підтвердили Кнопп і Сакс).
Проте, ґрунтознавство набуло цілісної і системної основи після робіт Василя Васильовича Докучаєва, який є основоположником наукового ґрунтознавства. Він встановив, що ґрунт є самостійним тілом природи, яке виникає та безперервно розвивається. Показав, що ґрунти утворюються під впливом певних факторів і закономірно поширюються на Земній поверхні відповідно до цих чинників.
На основі закону горизонтальної і вертикальної зональності ґрунтів, Докучаєв виділив такі зональні типи ґрунтів: тундровий, підзолистий, сірий лісовий, чорноземний, каштановий, бурий і сірозем.
Великий вклад у розвиток ґрунтознавства також внесли інші вчені.
П.А. Костичев вважав головним фактором ґрунтоутворення біологічний чинник, а також займався питаннями родючості, структури та обробітку ґрунтів.
В.Р. Вільямс встановив, що основна властивість ґрунту - це його родючість, яка виникає за взаємодії біосфери та літосфери, досліджував структуру ґрунту.
О.Н. Соколовський вивчав ґрунтові колоїди та їх вплив на структуру й фізичні властивості ґрунту.
Слід відмітити також роботи в цій галузі В.І. Вернадського, К.К. Гедройца, І.І. Сибірцева, П.С. Косовича, О.Г. Дояренка та ін.
Вивітрювання

 
 

Цікаве

Загрузка...