WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Значення органів чуття для людини - Реферат

Значення органів чуття для людини - Реферат

стремінця, розміщене кругле вікно, закрите еластичною мембраною. Саме завдяки такій будові рідина в каналах здатна коливатись. Вібруючи, рідина подразнює рецептори, які розміщені в спіральному (кортіївому) органі завитки.
Спіральний орган - це рецепторний звукосприймальний апарат, що міститься в завитковій протоці завитки на внутрішній поверхні базальної мембрани (пластинки). Рецептори (сприймальні клітини) мають видовжену форму. Один кінець їх зафіксований на базальній мембрані, а протилежний містить 30-120 волосків різної довжини. Ці волоски коливаються разом з коливанням рідини в каналі і торкаються мембрани, що звисає над ними. В результаті в них виникає збудження, яке передається по волокнах слухового нерва, що відходить від рецепторів. Виникає мікрофонний ефект, за якого механічна енергія коливання ендолімфи перетворюється на електричну нервового збудження. Характер збудження залежить від властивостей звукових хвиль. Високі тони вловлюються у вузькій частині завитки. Низькі тони реєструються на широкій частині базальної мембрани у верхівці завитки.
Від рецепторів спірального органа збудження надходить по слуховому нерву в підкіркові, кіркові (у скроневій частці) центри слуху. Уся система - елементи, що вловлюють і передають звукові хвилі, - зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо, рецептори, нервові волокна, центри слуху в головному мозку - становить слуховий аналізатор.
Як уже зазначалося, внутрішнє вухо виконує подвійну роль: сприйняття звуків (завитка зі спіральним органом), а також регулювання положення тіла в просторі, збереження рівноваги. Остання функція забезпечується вестибулярним апаратом, що складається з двох мішечків - овального і круглого - і трьох півколових каналів, розширених у своїй основі. Канали й мішечки сполучені між собою і заповнені рідиною. На внутрішній поверхні мішечків і розширень півколових каналів розміщені чутливі волоскові клітини. Від них відходять волокна нервів.
Кутове прискорення сприймається головним чином рецепторами, розміщеними в півколових каналах. Вони збуджуються під тиском рідини каналів. Прямолінійні прискорення реєструються рецепторами мішечків присінка (мал. 125). Чутливі волоскові клітини занурені в желатиноподібну речовину - мембрану отолітів. Верхня частина цієї мембрани має вкраплені в неїкристалики кальцію гідрокарбонату - отоліти. Під впливом прямолінійних прискорень ці кристалики дією своєї маси змушують мембрану згинатися. При цьому відбувається деформація волосків, і в них виникає збудження, яке передається по відповідному нерву в центральну нервову систему.
Функцію вестибулярного апарату загалом можна уявити так. Рух рідини, що є у вестибулярному апараті, зумовлюється переміщенням тіла, трусінням, хитанням, що викликає збудження рецепторних клітин. Збудження передається по черепномозкових нервах у довгастий мозок, міст. Звідси воно прямує в мозочок, а також у спинний мозок. Цей зв'язок зі спинним мозком зумовлює безумовнорефлекторні (мимовільні) рухи м'язів шиї, тулуба, кінцівок, завдяки чому коригується положення голови, тулуба, що запобігає падінню.
При усвідомленому визначенні положення тіла збудження надходить з довгастого мозку і мосту через зорові горби в кору великого мозку. Вважають, що кіркові центри контролю рівноваги й положення тіла в просторі розміщені в тім'яній і скроневій частках мозку. Завдяки кірковим центрам аналізатора можливий усвідомлений контроль рівноваги і положення тіла, забезпечується прямоходіння.
Гігієна слуху. Щоб зберегти слух, слід оберігати його орган від шкідливих фізичних, хімічних факторів та інфекцій. Під фізичними факторами розуміють такі, що можуть спричинювати травми окремих частин вуха: постійний шум, звукові коливання надвисоких і наднизьких частот, механічне очищення слухового ходу від сірки.
Мал. 4. Отолітовий апарат (а)
та його місце локалізації у внутрішньому вусі (б):
1 - отоліти; 2 - мембрана отолітів; 3, 4 - волоскові клітини нейроепітелію; 5 - опорні клітини; 6 - нервові волокна; 7 - швколові канали; 8 - овальний і 9 - круглий мішечки; 10 - завиткова протока
З ультра та інфразвуками людина стикається тільки в умовах виробництва. Для запобігання шкідливому впливу їх на органи слуху слід дотримуватись правил техніки безпеки.
Шкідливо впливають на орган слуху постійні шуми в умовах великих міст, на підприємствах. Медикосанітарна служба проводить боротьбу з цими явищами, а інженернотехнічна думка спрямована на розроблення технології виробництва із зниженням рівня шуму. Гірша справа з регулюванням рівня звуку музичних апаратів прихильниками гучної музики. У таких осіб рівень сприйняття звуків знижується. Порекомендувати можна одне - привчити себе до помірної гучності.
Захворювання органа слуху внаслідок дії хімічних речовин бувають головним чином у разі порушень техніки безпеки в поводженні з ними. Тому слід дотримуватись правил роботи з хімічними речовинами.
Пошкодженню органа слуху хвороботворними мікроорганізмами можна запобігти своєчасним оздоровленням носоглотки, з якої збудники проникають у середнє вухо через слухову трубу і спричинюють спочатку запалення, а в разі несвоєчасного лікування - зниження і навіть втрату слуху. Для збереження слуху неабияке значення мають профілактичні заходи: організація здорового способу життя, дотримання режиму праці та відпочинку, фізична підготовка, розумне загартування.
Для людей, які страждають на слабкість вестибулярного апарату, що виявляється в неможливості користуватися транспортом, бажані спеціальні тренувальні вправи. Ці вправи спрямовані на зменшення збудливості апарату рівноваги, їх виконують на спеціальних кріслах, тренажерах. Найдоступніше тренуватися на гойдалці, поступово збільшуючи час перебування на ній. Крім того, застосовують гімнастичні вправи: колові рухи голови, тіла, стрибки, перекидання. Само собою зрозуміло, що тренування вестибулярного апарату потрібно здійснювати під контролем лікаря.
Усі розглянуті аналізатори зумовлюють гармонійний розвиток особистості тільки при їх тісній взаємодії.
Використана література:
" Біологія: Навч. посіб. / За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. - 3тє вид., випр. і допов. - К.: Вища шк., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...