WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Гаструляція - Реферат

Гаструляція - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"ГАСТРУЛЯЦІЯ"
Гаструляція, процес у ранньому зародковому розвитку багатоклітинних тварин, який призводить до утворення зародка з двошарової, а в більшості тварин потім і тришарової стінок тіл.
При гаструляцыъ відбуваються складні переміщення клітинного матеріалу, у результаті яких частина його попадає усередину раніше одношарового зародка і вистилає його стінку, який завдяки цьому стає двошаровим.
Гаструла (пізньолат. gastrula, від грец. gaster - шлунок, черево), одна зі стадій зародкового розвитку багатоклітинних тварин.
Зародок на стадії гаструли має двошарову стінку і порожнину (гастроцель), сполучену з зовнішнім середовищем за допомогою отвору - бластопора. Зовнішня стінка називається ектодермою, внутрішня - ентодермою.
Це первинні зародкові листки. До складу ентодерми, рідше ектодерми спочатку входить і матеріал середнього листка - мезодерми. До кінця гаструляції мезодерма виділяється в самостійний шар, і зародок перетворюється з двошарового в тришаровий.
Перехід від бластули до гаструли у різних тварин відбувається по-різному. На стадії гаструли можуть бути уже виявлені деякі розходження у властивостях зародкових листків, що передують їхній морфологічному диференціюванні.
Розходження в будові зародків різних тварин на цій стадії розвитку обумовлені як типом будови їх яєць, так і різним способом життя зародків. У більшості тварин зародків стадію гаструляції проходить у яйцевих оболонках чи у тілі матері; у деяких гідроїдів гаструли - вільно живуча личинка.
Іноді розходження стосуються і найбільш загальних ознак: так, у зародків костистих риб відсутня гастроцель, у деяких кишковосмугастих гаструл не має бластопори. Наявність стадії гаструляції (з характерним для неї поділом на зародкові листки) у розвитку всіх багатоклітинних було показано А.О.Ковалевським та І. І. Мечниковим і з'явилося одним з доказів єдності походження тварин.
Розрізняють 4 основних способи гаструляції.
Інвагінація, чи втягування (мал. 1), коли частина стінки одношарового зародку поступово вивертається усередину й утворює внутрішній листок.
Епіболія, чи обростання (мал. 2), коли відносно великі, багаті жовтком клітки обростають дрібними і виявляються усередині, утворюють внутрішній листок.
Імміграція, чи вселення (мал. 3) окремих кліток усередину зародка і розміщення їх під поверхневим шаром; імміграція може бути уніполярною (вселення з одного місця) і мультиполярною (з різних місць).
Деламінація (мал. 3), чи поділ кліток паралельно поверхні, завдяки чому одношарова стінка зародка перетворюється в двошарову. Шляхом деламінації й імміграції гаструляція здійснюється головним чином у кишковосмугастих.
У більшості ж тварин має місце комбінація різних способів гаструляції, переважно інвагінації і епіболії, а також імміграції. Чим більше яйце містить жовтка, тим відносно довше продовжується процес епіболії.
У голкошкірих, оболочників, безчерепних і нижчих хребетних (круглоротих, риб і земноводних) гаструляція маєнаступні загальні риси: матеріал, який активно вивертається в процесі гаструляції, утворює дах первинної кишки, чи спинну частину внутрішнього листка, і надалі, відокремивши від іншої його частини, утворить середній зародковий листок - мезодерму. Більш пасивний матеріал утворює дно первинної кишки. Поступово клітки дна підростають під матеріал даху первинної кишки і, з'єднуючись разом, замикають порожнина дефінітивної кишки. Таким чином, зародок із двошарового перетворюється в тришаровий (т.зв. ентероцільний спосіб утворення мезодерми).
У вищих хребетних (плазуючих, птахів і ссавців) ентодерма утворюється раніше і не містить у собі матеріалу майбутнього середнього листка. Останній вичленяється із зовнішнього листка і розташовується між ектодермою і ентодермою. У первичноротих (хробаки, молюски, членистоногі) мезодерма утворюється за рахунок розмноження декількох окремих кліток - телобластів (т.зв. телобластичний спосіб утворення мезодерми), похідні яких розташовуються між екто- і ентодермою. Способи гаструляції, у тому числі й утворення мезодерми, надзвичайно варіюють і часто дуже складні.
Рис. 1. Інвагінація (схема): А - стадія бластули; Б - проміжна стадія; У - стадія гаструли; 1 - стінка зародка; 2 - бластоціль; 3 - ектодерма; 4 - ентодерма; 5 - початок втягування; 6 - гастроцель; 7 - бластопор.
Рис. 2. Епиболия (схема): 1 - мікроміри; 2 - макроміри; 3 - бластоцель;
4 -ектодерма; 5 - ентодерма; 6 - бластопор.
Рис. 3. Імміграція - А и деламінація - Б (схема): 1 - ектодерма; 2 - ентодермальні клітки; 3 - ентодерма; 4 - бластоцель; 5 - гастроцель.
Так, у ланцетника другий шар утворюється шляхом вгинання стінки вегетативного полюса бластули всередину. Спочатку з'являється невеликий вгин, далі він поглиблюється й утворюється другий шар клітин (внутрішній), який прилягає до зовнішнього. Так з'являється двошаровий зародок - гаструла. Найважливішим у цьому разі є диференціювання клітин зовнішнього і внутрішнього шарів. Вони відрізняються за розмірами і будовою (як правило, клітини зовнішнього шару дрібніші, ніж клітини внутрішнього). На цьому етапі зародок складається з двох типів клітин, які утворюють два зародкових листки: зовнішній - ектодерма і внутрішній - ентодерма.
Якщо між екто- і ентодермою зберігається порожнина (залишок бластоцелю), то її називають первинною порожниною. Така порожнина характерна для тіла аскариди. Відповідно такі організми ще називають первиннопорожнинними.
Утворена внаслідок вгинання й обмежена ентодермою порожнина - це первинна кишка, яка відкривається назовні первинним ротом, або бластопором. У тварин, яйцеклітина яких містить багато жовтка (птахи, риби, амфібії), гаструла утворюється не вгинанням, а іншим шляхом (наприклад, обростанням). У гідри гаструла утворюється шляхом міграції клітин бластодерми.
Використана література:
1. Біологія. Посібник. - К., 2001.
2. Медичний словник-довідник. - Харків, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...