WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → 1. Клас скребні: особливості будови і фізіології органів тіла. 2. Кільчасті черви: будова і фізіологічні особливості органів тіла. 3. Багатощетинкові: - Реферат

1. Клас скребні: особливості будови і фізіології органів тіла. 2. Кільчасті черви: будова і фізіологічні особливості органів тіла. 3. Багатощетинкові: - Реферат

п'явка, яка дістала свою назву завдяки тому, що використовується у медицині при захворюваннях кровоносної системи. Живе медична п'явка в невеликих стоячих водоймах з мулким дном, які поросли рослинністю. Живиться ця п'явка кров'ю земноводних і ссавців.
У ротовій порожнині медичної п'явки є три щелепи, які прорізують шкіру тварини, до якої вона присмокталася. У ранку виділяється слина, що містить гірудин. Він запобігає згортанню крові. Кров, оброблена слиною п'явки, може довго зберігатися про запас у великих кишенях її кишок. Завдяки цьому вони можуть довго голодувати (до року).
Кишка складається з трьох відділів: переднього (ектодермального), середнього (ентодермального) і заднього (ектодермального). Передня кишка у дощового черв'яка представлена кількома відділами: глоткою, стравоходом, волом і м'язовим шлунком. Починається передня кишка ротовим отвором, далі йде овальна мускулиста глотка. Глотка переходить у вужчий і довший стравохід, у стінках якого розміщені вапнякові залози. В стінці кишки з'являються шари м'язів, що забезпечують її самостійну перистальтику.
Продукти життєдіяльності з порожнини тіла потрапляють у лійку. Від лійки йде канадець, який переходить у сусідній сегмент, робить кілька петель і відкривається на бічній стінці тіла. Лійка і канадець мають війки, рух яких зумовлює переміщення виділюваної рідини. Такі органи виділення називають метанефридіями.
Уздовж усього тіла над органами травлення тягнеться спинна судина, а під ними - черевна. На передньому й задньому кінцях тіла вони сполучені між собою. В кожному сегменті є кільцева судина, яка сполучає спинну й черевну судини. У передній частині тіла є кілька товщих кільцевих судин, це так звані "серця". За рахунок ритмічних скорочень "сердець" і спинної кровоносної судини забезпечується рух крові по спинній судині від задньої частини тіла до передньої, по черевній судині - навпаки, а по кільцевих судинах - від спинної до черевної судини.
Навколо глотки є навкологлоткове кільце: надглотковий і підглотковий вузли та перемички, що їх сполучають. На черевному боці розміщені два нервових стовбури, які мають у кожному членику потовщення - ганглії, з'єднані між собою перемичками. У багатьох кільчаків відбувається зближення правого й лівого нервових стовбурів, внаслідок чого утворюється черевний нервовий ланцюжок.
З органів чуття у кільчастих червів є вусики, вічка, органи рівноваги, які частіше розміщені на головному сегменті.
Здатні до регенерації, тобто відновлення втрачених частин тіла. Статева система складається з жіночих гонад (яєчників), що являють собою комплекс статевих клітин, оточених епітелієм, і чоловічих гонад (сім'яників), що лежать усередині містких мішків.
Дія слини п'явок може бути корисна для організму під час багатьох хвороб людини. Для лікування хворих використовують очищений гірудин та інші речовини, що містяться в п'явках.
П'явки - гермафродити, для яких характерний прямий розвиток.
6) Членистоногі: загальна характеристика типу. Класифікація
До членистоногих належить понад 1 млн видів. Велика різноманітність форм пояснюється пристосованістю членистоногих до життя в усіх середовищах. Цьому сприяла поява ароморфозів та ідіоадаптацій, характерних для членистоногих. Разом з тим у членистоногих є багато спільних ознак з кільчастими червами, що свідчить про їх філогенетичну спорідненість.
Роль членистоногих у природі величезна. Велике значення вони мають також як шкідники і запилювачі культурних рослин, як тварини, яких використовують у їжу, тощо.
Членистоногі становлять значний медичний і ветеринарний інтерес, оскільки серед них трапляються паразити людини, тварин, проміжні хазяїни паразитів, переносники збудників різних хвороб і отруйні тварини.
Для тварин, що належать до типу членистоногих, характерні такі ознаки: а) тришаровість, тобто розвиток трьох зародкових листків у ембріона; б) двобічна симетрія тіла; в) неоднакова членистість тіла, яка полягає в тому, що сегменти тіла мають різну будову і виконують різні функції; г) злиття сегментів у відділи тіла (голову, груди, черевце); д) наявність членистих кінцівок, які являють собою багатоколінний важіль; е) диференціація м'язів і посмугованої мускулатури; є) зовнішній хітинізований скелет, до якого прикріплюються м'язи і який захищає від зовнішніх впливів; ж) змішана порожнина тіла, яка утворюється під час ембріонального розвитку в результаті злиття первинної і вторинної порожнин тіла; з) наявність систем органів: травної, дихальної, видільної, кровоносної, нервової, ендокринної, статевої; й) періодичне линяння.
Травна система складається з трьох відділів: переднього, середнього й заднього, який закінчується анальним отвором. Середній відділ має травні залози.
Органи дихання і виділення. Будова органів дихання залежить від умов життя. У водних форм - це зябра, здатні використовувати кисень, розчинений у воді; у наземних - легені й трахеї, пристосовані до використання кисню повітря. Органи виділення являють собою видозмінені метанефридії.
Кровоносна система незамкнена. Серце розміщене на спинній частині тіла. Від серця відходять лише головні кровоносні судини - аорта і артерії. З них гемолімфа виливається в синуси, що являють собою ділянки змішаної порожнини тіла (міксоцелю), а потім знову повертається в серце. Гемолімфа - рідина, яка частково відповідає крові кільчастих червів, а частково - целомічній рідині.
Нервова система складається з надглоткового (парного за походженням), що утворює головний мозок, іпідглоткового вузлів, зв'язаних між собою навкологлотковими перемичками, та черевного нервового ланцюжка. Проте у членистоногих спостерігається ускладнення будови нервової системи, яка полягає в тому, що нервові вузли зливаються, особливо в головному відділі, де утворюється так званий головний мозок.
Більш прогресивний, ніж у кільчастих червів, розвиток центральної нервової системи, в тому числі і поява головного мозку, у членистоногих зумовив складну поведінку цих тварин, а також сприяв заселенню ними різноманітних місць життя. Органи чуття (зору, слуху, смаку, нюху, дотику тощо) також добре розвинені. Крім нервової системи функцію регуляції виконує ендокринна система.
Розмноження і розвиток. За незначними винятками членистоногі - роздільностатеві тварини. Вони розмножуються лише статевим шляхом (із заплідненням або партеногенетично). У членистоногих спостерігається два типи розвитку - прямий (без перетворень) і непрямий (з перетвореннями), або метаморфоз.
Найбільше медичне і сільськогосподарське значення мають три найчисленніші класи: Ракоподібні, Павукоподібні та Комахи.
Клас Ракоподібні охоплює близько 25 тис. видів тварин які живуть переважно в морських і прісних водах. Типе вим представником цього класу є річковий рак (мал. 85) який разом з крабами, омарами та лангустами належитз до ряду Десятиногих ракоподібних.
Клас Ракоподібні включає кілька рядів, серед яких крім Десятиногих варто назвати: Рівноногі, Гіллястовусі, Веслоногі та Коропоїди.Клас Павукоподібні
Павукоподібних відомо близько 25 тис. видів. Ці членистоногі пристосовані до життя на суходолі. Для них характерні органи повітряного дихання.
Клас Комахи - справжні наземні безхребетні. Клас налічує близько 1 млн видів. До комах з повним перетворенням належать ряди: Лускокрилі, Двокрилі, Перетинчастокрилі, Твердокрилі та інші.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. А.М. Охріменко, Е.В. Шухова " Хрестоматія із зоології".
2. Е.Г.Бровки на, Н.И. Кузьмина "Уроки зологии"
3. Ю.Г.Вервес, П.Г. Баган, В.В Серебряков "Зоологія"
4. О.С. Батуєв, М.А Гуленкова, Т.В. Іванова - "Зологія" для школярів та абітурієнтів.

 
 

Цікаве

Загрузка...