WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Історія зоології - Реферат

Історія зоології - Реферат

покладаючись на авторитет Ж.Кюв'є, чим на ентузіазм Ж.Сент-Илера.
У 50-60-х рр. XIX в. у світі і Росії відбувається цілий рядподій, що не могли не відбитися на розвитку науки, у тому числі і зоології. Накопичені попередніми поколіннями вчених дані привели до створення теорії еволюції, з матеріалістичних позицій пояснюючої розвиток і різноманіття форм життя на Землі. Еволюційні погляди стали з'являтися в порівняльно-анатомічних, ембріологічних, палеонтологічних, зоогеографічних і інших дослідженнях. Починалася спеціалізація традиційної зоології, зароджувалися генетика, екологія, цитологія і ряд інших наук, розквіт яких наступить у XX в.
У Росії скасування кріпосного права і деякі інші соціальні перетворення привели до демократизації багатьох форм громадського життя, у тому числі науки й утворення. Цей період розвитку зоології можна назвати "етапом наукових суспільств". На додаток до деяким вже існували природно-науковим суспільствам (МОИП, Російське географічне суспільство й ін.) виникають нові (наприклад, 1859 р. - Російське ентомологічне суспільство, у 1863 р. - Суспільство аматорів природознавства, антропології й етнографії, при якому А.Н. Северцов починає в 1916 р. видання Зоологічного журналу).
На I з'їзді російських натуралістів і лікарів, організованому в 1867 р. багато в чому з ініціативи К.Ф. Кесслера, зоолога й іхтіолога, приймається рішення про установу при російських університетах наукових суспільств натуралістів, аналогічних Моипу, помітимо - з державним субсидуванням! Такі суспільства виникли в Петербурзі, Казані, Києві, Харкові, Одесі, Екатеринбурге, Астрахані. До невеликої групи професійних учених (головним чином з академії) приєднується загін університетських викладачів, а також натуралісти-аматори з різних шарів суспільства: від вищого дворянства до купців і різночинців.
На додаток до триваючого експедиційній діяльності (у цей період свої подорожі зробили Н.А. Северцов, А.П. Федченко, Н.М. Пржевальськ, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Поляків і інші) починають виникати перші біостанції: Севастопольська (1871), Соловецька (1881), на Глибокому озері (1891) і т.д. Інтенсивно вивчається морська, а також прісноводна фауна, поступово формуються основи гідробіології. Дослідники наземних хребетних публікують спеціальні роботи, присвячені групам видів, наприклад, копитних, гризунів, окремих сімейств птахів. Починаються спроби створення узагальнюючих зведень по рибах, що плазує, птахам і ссавцям, а також по деяких загонах комах. З'являються перші карти ареалів. Обговорюються питання історичної зміни і походження локальних фаун.
Російські натуралісти з ентузіазмом сприйняли теорію Дарвіна (досить згадати Н.А. Северцова, С.А. Усова, братів Ковалевских, И.И. Мечникова, К.А. Тімірязєва, М.А. Мензбира) і не без успіху застосували її в ембріологічних, палеонтологічних і порівняльно-анатомічних дослідженнях.
Екологія в цей період оформилася як самостійна наука, пройшовши в Росії шлях від піонерної роботи Н.А. Северцова до досліджень М.Н. Богданова, А.А. Силантьєва (зоологів), В.В. Докучаєва, Г.Ф. Морозова й ін.
На початку XX в. публікують свої еволюційні дослідження А.Н. Северцов і Н.К. Кольцов.
У період "наукових суспільств" відбувається консолідація натуралістів не тільки в Росії, але і в усьому світі. У 1889 р. відбувся перший міжнародний з'їзд зоологів. На Першому міжнародному орнітологічному конгресі (1884) головував російський зоолог Г.И. Радде.
Для розглянутого етапу розвитку російської зоології характерно також посилення прикладних і педагогічних аспектів науки. Створюються підручники університетського типу як по зоології, так і по порівняльній анатомії. Друкуються атласи, визначники. Прикладна тематика охоплює проблеми охорони природи, акліматизації тварин і рослин, розробку наукових основ раціонального рибальства (включаючи риборозведення) і мисливського промислу, бджільництва, шовківництва і т.д. Учені визначають найбільш ефективні способи боротьби зі шкідниками сільського господарства, займаються науковими питаннями селекції. Починаються дослідження в області епідеміології, зароджується медична зоологія.
Російські зоологи стали усвідомлювати себе єдиним колективом дослідників, вони піклуються про наступність наукової праці. А.П. Богданов починає публікацію матеріалів по історії російської зоології (вийшло 4 тому), а Ф.П. Кеппен - "Бібліотеку російської зоології" (докладніше про ці і подібні видання див. наш огляд 1998 р.).
"Радянський період" розвитку зоології заслуговує окремого повідомлення, а може бути, і декількох, з огляду на зросле в кілька разів число вітчизняних дослідників, спеціалізованих зоологічних і екологическийх установ (у тому числі в системі Академії наук), що оформилася значну диференціацію зоологічних дисциплін, поява нових комплексних наукових напрямків. Напевно, повинне пройти якийсь час, для того щоб можна було одержати досить об'єктивну картину цього періоду, зважити всі плюси і мінуси твердого державного регулювання науки (у нашому випадку зоології).
Ми вирішили запропонувати розподіл цього періоду розвитку вітчизняної зоології на два етапи. Перший, котрий можна назвати "інститутським", починається з 1917 р. і триває приблизно до 1960-х рр. XX в. Другий, умовно названий "координаційним", - етап створення наукових рад, спеціалізованих наукових суспільств по окремих зоологічних дисциплінах, координації міжнародного співробітництва. Він позначився з другої половини XX в. і продовжується в якомусь ступені дотепер, незважаючи на різку зміну суспільно-політичних умов у нашій країні. Обмеженість обсягу газетної статті не дозволяє нам скільки-небудь докладно розглянути особливості цих двох етапів. Зацікавленого читача ми відсилаємо до вже згадуваної нашої статті (Шишкін, 1999).
Підводячи підсумок короткому опису розвитку вітчизняної зоології, ми хотіли б підкреслити високий патріотизм більшості російських зоологів (часто незважаючи на закордонне походження - на перших етапах багато хто з учених були вихідцями з німецьких земель), їхня відданість науці, бажання донести зібрані знання до широких мас населення. Життя і праці таких людей часто виявлялися гідні не тільки сухого історичного огляду, але і пера романіста. Їхньої заслуги, досягнення, моральні ідеали можуть стати прикладом, гідним наслідування, і мати велике виховне значення.
Література
Мазурмович Б.Н. Видатні вітчизняні зоологи. - М.: Державне учбово-педагогічне видавництво, 1960.
Московські орнітологи. - М.: Изд-во МГУ, 1999.
Московські териологи. - М.: Изд-во КМК, 2001.
Плавильників Н.Н. Нариси по історії зоології.- М.: Учпедгиз, 1941.
Протисти: Посібник із зоології. Ч. 1. - Спб.: Наука, 2000.
Шишкін В.С. До історіографії вітчизняної зоології // Зоол. журн., 1998, т. 77, вип. 1.
Шишкін В.С. Зародження, розвиток і наступність академічної зоології в Росії // Зоол. журн., 1999, т. 78, вип. 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...