WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Малощетинкові: особливості будови основних органів тіла та фізіологічні особливості організму. Основні представники - Реферат

Малощетинкові: особливості будови основних органів тіла та фізіологічні особливості організму. Основні представники - Реферат

тварин. П'явки характеризуються наявністю двох присосків (переднього, на дні якого розміщений ротовий отвір, та заднього), а також відсутністю щетинок.
Представником цього класу є медична п'явка, яка дістала свою назву завдяки тому, що використовується у медицині при захворюваннях кровоносної системи. Живе медична п'явка в невеликих стоячих водоймах з мулким дном, які поросли рослинністю. Живиться ця п'явка кров'ю земноводних і ссавців. У ротовій порожнині медичної п'явки є три щелепи, які прорізують шкіру тварини, до якої вона присмокталася. У ранку виділяється слина, що містить гірудин. Він запобігає згортанню крові. Кров, оброблена слиною п'явки, може довго зберігатися про запас у великих кишенях її кишок. Завдяки цьому вони можуть довго голодувати (до року).
Дія слини п'явок може бути корисна для організму під час багатьох хвороб людини. Для лікування хворих використовують очищений гірудин та інші речовини, що містяться в п'явках.
П'явки - гермафродити, для яких характерний прямий розвиток.
Значення кільчастих червів у природі. Прісноводні малощетинкові черви, наприклад трубочник, є базою живлення для інших тварин. Цей червонуватий тонкий черв'як, що живе на мулистих грунтах у прісних водоймах, добре відомий акваріумістам. Заселене трубочником дно здається вкритим довгими волосинами, які безперервно змієподібне коливаються. Передній кінець черв'яка заглиблений у мул, а задній висувається назовні й безупинно звивається. Ці рухи забезпечують приплив свіжої води, необхідної для дихання. У шкірі цієї частини тіла особливо багато кровоносних капілярів - органів дихання черв'яка. Чим менше кисню у воді, тим більше черв'як висунутий з мулу. Трубочники заковтують пісок з мулом та засвоюють поживні речовини, які в ньому містяться.
Більшість представників класу Багатощетинкові - мешканці морів та океанів, хоча деякі ведуть прісноводний або наземний спосіб життя. Представники класу зазвичай мають параподії. На параподіях є пучки щетинок, з якими й пов'язано назву класу.
Багато з багатощетинкових червів є основною їжею риб, у зв'язку з чим вони мають велике значення в колообігу речовин у природі. Наприклад, один з видів кільчастих червів - нереїс, що живе в Азовському морі, є основним кормом промислових риб. Він був акліматизований в Каспійському морі, інтенсивно там розмножувався і нині є важливою складовою частиною в живленні осетрових риб. Багатощетинковий черв'як, якого туземці Полінезії назвали "палоло", використовується ними в їжу.
Піскожил може сягати 30 см завдовжки. Як і нереїс, піскожил є ласою поживою для риб, тільки спіймати його складніше, адже все життя він проводить у глибокій нірці. Живиться піскожил дрібними водоростями, тваринами й різними неживими часточками, захоплюючи їх разом з піском. Виїдаючи пісок з боку головного кінця свого тіла, піскожил викидає його через анальний отвір.
Дощові черви живляться рослинними рештками, що містяться в грунті. Вони пропускають його через кишки, залишаючи на поверхні купки екскрементів, до складу яких входить грунт. Цим вони сприяють перемішуванню й розпушуванню грунту, а також збагаченню його на органічні речовини, поліпшенню водного й газового режимів грунту. Ще Ч. Дарвін відмічав корисний вплив кільчастих червів на родючість грунту.
Нині дощові черв'яки потребують охорони, їхня чисельність може скорочуватися внаслідок надмірного використання добрив та пестицидів. Дощовий черв'як занесений до Червоної книги України.
До членистоногих належить понад 1 млн видів. Велика різноманітність форм пояснюється пристосованістю членистоногих до життя в усіх середовищах. Цьому сприяла поява ароморфозів та ідіоадаптацій, характерних для членистоногих. Разом з тим у членистоногих є багато спільних ознак з кільчастими червами, що свідчить про їх філогенетичну спорідненість.
Роль членистоногих у природі величезна. Велике значення вони мають також як шкідники і запилювачі культурних рослин, як тварини, яких використовують у їжу, тощо.
Членистоногі становлять значний медичний і ветеринарний інтерес, оскільки серед них трапляються паразити людини, тварин, проміжні хазяїни паразитів, переносники збудників різних хвороб і отруйні тварини.
Для тварин, що належать до типу членистоногих, характерні такі ознаки: а) тришаровість, тобто розвиток трьох зародкових листків у ембріона; б) двобічна симетрія тіла; в) неоднакова членистість тіла, яка полягає в тому, що сегменти тіла мають різну будову і виконують різні функції; г) злиття сегментів у відділи тіла (голову, груди, черевце); д) наявність членистих кінцівок, які являють собою багатоколінний важіль; е) диференціація м'язів і посмугованої мускулатури; є) зовнішній хітинізований скелет, до якого прикріплюються м'язи і який захищає від зовнішніх впливів; ж) змішана порожнина тіла, яка утворюється під час ембріонального розвитку в результаті злиття первинної і вторинної порожнин тіла; з) наявність систем органів: травної, дихальної, видільної, кровоносної, нервової, ендокринної, статевої; й) періодичне линяння.
Травна система складається з трьох відділів: переднього, середнього й заднього, який закінчується анальним отвором. Середній відділ має травні залози.
Органи дихання і виділення. Будова органів дихання залежить від умов життя. У водних форм - це зябра, здатні використовувати кисень, розчинений у воді; у наземних - легені й трахеї, пристосовані до використання кисню повітря. Органи виділення являють собою видозмінені метанефридії.
Кровоносна система незамкнена. Серце розміщене на спинній частині тіла. Від серця відходять лише головні кровоносні судини - аорта і артерії. З них гемолімфа виливається в синуси, що являють собою ділянки змішаної порожнини тіла (міксоцелю), а потім знову повертається в серце. Гемолімфа - рідина, яка частково відповідає крові кільчастих червів, а частково - целомічній рідині.
Нервова система складається з надглоткового (парного за походженням), що утворює головний мозок, і підглоткового вузлів, зв'язаних між собою навкологлотковими перемичками, та черевного нервового ланцюжка. Проте у членистоногих спостерігається ускладнення будови нервової системи, яка полягає в тому, що нервові вузли зливаються, особливо в головному відділі, де утворюється так званий головний мозок.
Більш прогресивний, ніж у кільчастих червів, розвиток центральної нервової системи, в тому числі і поява головного мозку, у членистоногих зумовив складну поведінку цих тварин, а також сприяв заселенню ними різноманітних місць життя. Органи чуття (зору, слуху, смаку, нюху, дотику тощо) також добрерозвинені. Крім нервової системи функцію регуляції виконує ендокринна система.
Розмноження і розвиток. За незначними винятками членистоногі - роздільностатеві тварини. Вони розмножуються лише статевим шляхом (із заплідненням або партеногенетично). У членистоногих спостерігається два типи розвитку - прямий (без перетворень) і непрямий (з перетвореннями), або метаморфоз.
Найбільше медичне і сільськогосподарське значення мають три найчисленніші класи: Ракоподібні, Павукоподібні та Комахи.
Використана література
" Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. - 3тє вид., випр. і допов. - К.: Вища шк., 2002. - 622 с.: іл.
" Мала енциклопедія. Зоологія. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...