WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині - Курсова робота

Зимостійкість і морозостійкість деяких сортів озимої пшениці в Притисянській низовині - Курсова робота

Одержаний в результаті добору гібридів від схрещування сортів Кавказ і Одеська 51. Різновид еритроспермум. Сорт середньостиглий. Посухостійкість сорту така ж, як і в Одеськлї 51, а по стійкості до полягання переважає її.
3.3. Результати досліджень та їх обговорення
Дослідження проводили в лабораторних та польових умовах. В лабораторних умовах ми займалися вивченням відновлення тургесцентності рослин, після їх проморожування в холодильній камері та визначали вбірну здатність коренів, про яку судили з величини робочої адсорбційної поверхні кореневої системи. В польових умовах вивчали вплив низьких температур на об`єм коренів та продуктивність озимої пшениці.
Таблиця 1
Відновлення тургору рослин озимої пшениці після їх проморожування
Сорти озимої пшениці Відновлення тургору, % рослин
Миронівська 40 52
Одеська 66 16
Наші дослідження по вивченню морозостійкості з двома сортами озимої пшениці ( Миронівська 40 і Одеська 66) показали, що сорт Миронівська 40 виявився більш стійким до дії низьких температур. Як можна побачити з таблиці 1, більше 50 % рослин пшениці цього сорту після проморожування відновили тургор, в той час, як у Одеської 66 цей показник був значно нижчим.
Отже, як видно з отриманих нами даних сорт Одеська 66 значно глибше реагував на несприятливі зовнішні умови, ніж сорт Миронівська 40.
Таблиця 2
Вплив проморожування на об`єм коренів, см3
Сорти пшениці Непроморожені рослини (контр.) -100С
-160С
Миронівська 40 6,1 3,5 1,1
Одеська 66 3 1,5 0,4
Рис. 3
Пояснення до рис. 3
1 - оптимальна температура;
2 - мороз.
Як видно з таблиць 2 і 3, дія низьких температур негативно впливає на об`єм та вбирну здатність кореневої системи рослин пшениці, причому у більшій мірі у сорту Одеська 66. Так, якщо після проморожування у сорту Миронівська 40 об`єм кореневої системи становив 3,5 см3, то у сорту Одеська 66 всього 1,5 см3 .
При цьому вбирна здатність складала у сорту Миронівська 40 1,6 м2
на контролі і 1,45 після дії низьких температур. В той же час, як у сорту Одеська 66 ці показники були, відповідно, 1,45 і 1,1 см2.
Миронівська 40 є більш морозостійкою, ніж Одеська 66.
Таблиця 4
Урожайність озимої пшениці
Сорти Центнерів/га
Миронівська 40 45 +/- 1,8
Одеська 66 42 +/- 3,2
Серед досліджуваних пшениць дещо вищою продуктивністю характеризуються сорти Миронівської селекції.
Висновки
На основі проведених експериментальних досліджень можна зробити висновки.
1) Низькі температури негативно впливають на фізіолого-біохімічний стан паростків пшениці, що супроводжувались зменшенням об`єму та вбірної здатності кореневої системи.
2) Відновлення тургесцентності рослин після дії на них морозу значно гальмувалося, особливо у сорту Одеська 66, що, мабуть, пов`язано з певними пошкодженнями клітинних структур, особливо мембранної системи.
3) Вплив низьких температур на рослини озимої пшениці мав ступінчастий характер. При цьому дія 10 - 110С морозів в основному супроводжувалась загибеллю молодих коренів, в той час як більш низькі теммератури призводили до майже цілковитої загибелі кореневої системи, особливо це стосується сорту Одеська 66.
4) За величиною врожаю досліджуваних пшениць, сорт Миронівська 40 має перевагу над Одеською 66.
Література
1) Авдонин Н. С., Кузина Е. В. О причинах гибели озимых в нечернозёмной полосе. - Земледелие, 1954,№ 7, ст. 67
2) Авдонин Н. С., Кузина Е. В. Влияние свойств почв, удобрений и условий зимовки на стойкость и урожай озимой пшеницы. - Вести Московского университета. Биология, почвоведение, 1962, № 3, ст. 77
3) Беликов П. С., Семёнова Т. Т. Влияние закалки холодом на содержание сульфгидрильных и дисульфгидрильных групп белка проростков. - Докл. Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева, 1966, ст. 156
4) Белкин М. И. Биохимический метод определения зимостойкости озимых пшениц. - Тр. Яросл. с.-х. Инс-та, 1956
5) Белкин М. И. Зимостойкость растений. - М., Изд-во АН СССР, 1961
6) Васильев Й. М. Зимостойкость растений. - М., Изд-во АН СССР, 1953,ст. 140
7) Викторов Г. И. Влияние пониженной температуры на содержание аскорбиновой кислоты в проростках пшеницы. - Изв. Воронеж. отд. Всесоюз. ботан. Об-во, Воронеж, 1952, ст. 112
8) Власюк П. А., Проценко Д. П. Причини загибелі та заходи, що підвищують зимостійкість озимих на Україні. - К., 1964
9) Вобликова Т. В. О зимостойкости озимой пшеницы. - Физиол. раст., 1965, 12, № 1, ст. 69
10) Грюнтух Р. О. О закаливании озимых злаков к морозу. - Тр. по прикл. ботан., ген. и селекц., 1935, № 6
11) Задонцев А. М., Кононенко М. В. Зимостойкость и продуктивность озимой пшеницы в зависимости от срока посева. - Итоги работ Укр. НИИ зерн. хоз-ва им. В. В. Куйбышева, 1939, ч. 3, вып. 11, ст. 57
12) Иванов С. М. О причинах морозоустойчивости растений. - Сов. Субтропики, 1939, № 1, ст. 435
13) Колоша І. Л. Біологічні особливості озимої пшениці залежно від її удобрення. - Пр. Київ. с.-г. ін-ту, 1947
14) Колоша О. І. Вплив калійних добрив на морозостійкість окремих сортів озимої пшениці. - В кн. Добрива на полях Київщини, К., 1967, ст. 63
15) Кукса М. Н. Минеральное питание и холодостойкость озимой пшеницы. - Селекция и семеноводство, 1940, № 4
16) Мусич В. Н. Морозостойкость корневой системы различных сортов озимой пшеницы. Рост и устойчивость растений. - "Наукова думка", К., 1966
17) Новиков В. А. Исследования над холодостойкостью растений. - Журнал опытн. агр. Юго-Востока, 1931, вып. 2, 9,ст. 92
18) Нохріна К. П., Кравець В. С. Жирно-кислотний склад фосфоліпідів кукурудзи в процесі її адаптації до холоду на ранніх етапах онтогенезу. - Фізіологія і біохімія культурних рослин, 1988, 30, № 4, ст. 238
19) Нохріна К. П., Кравець В. С. Зміни фосфоліпідного складу проростків кукурудзи в процесі загартування до низьких температур. - Фізіологія і біохімія культурних рослин, 1998
20) Янкес К. П. Вплив низькотемпературного стресу на метаболізм фосфатидимінозитолів у холодочутливих рослин. - Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики. Тези доповідей 6 конфер. молодих вчених, К., 9 - 11.10.96 Київ 1996, ст. 69
21) Mudra A. Zur Physiologie der Kaltezsistezder Winterweizens. - Planta, 18, 1932, p. 435 - 478
22) Schalfnitt E. Studien uber den Einfluss niederer Temperatur auf die Planzelniche Zelle. - Mitt Lanohvittsch Bromberg, 1910, p. 3

 
 

Цікаве

Загрузка...