WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Зовнішнє середовище - Реферат

Зовнішнє середовище - Реферат

не переходить у анабіоз.
Інколи явища вимушеного гіпобіозу можуть тимчасово "накладатись" на добовий чи сезонний гіпобіоз. Наприклад, при значному зниженні температури комаха, що знаходиться у стані діапаузи, впадає в заціпеніння, яке зникає при настанні звичайних для діапаузи температурних умов.
Існують також патологічні стани гіпобіозу, такі, як періодична сплячка, летаргія, прекома ( латентна кома ), нарколепсія у людини, а також кома у всіх її проявах, крім термінальної.
До штучних станів гіпобіозу відносяться стани органів, клітин і тканин організмів при неглибокому охолодженні, яке є недостатнім для анабіозу і, крім того, не доводить їх до мезабіозу.
При гіпобіозі різні частини організму можуть відрізнятися за ступенем зниження життєдіяльності. Наприклад, при зимуванні рослин у найглибшому спокої знаходяться молоді однорічні бруньки. (І. Васильєв). У тварин різноманітність зниження життєдіяльності спостерігаються у період сну, ще чіткіше - при сплячці. Тоді діяльність ЦНС пригнічена, однак деякі залози ( паращитовидна, підшлункова ) зберігають іноді значну активність.
Для гіпобіозу характерним є різке зниження інтенсивності обміну речовин у порівнянні з активним станом.
При штучній гіпотермії також характерні зміні обміну речовин. У початковій стадії охолодження відбувається зростання метаболізму ( про що свідчить зростання використання кисню ). А при подальшому охолодженні вже відбувається зниження інтенсивності обміну. Навіть при добовому гіпобіозі (сон) спостерігається зниження основного обміну ну 7 - 15 %. Паралельно із цим змінюється і характер обміну. (H. Jana)
При переході до гіпобіозу відбуваються зміни у діяльності ферментів. Крім цього, зберігається співіснування асиміляційних і дисиміляційних процесів.
Про наявність синтезу при гіпобіозі свідчить утворення раневих тканин при поверхневих ушкодженнях тканин рослин і навіть тварин.
При підготовці і переході організма до сезонного гіпобіозу відбувається накопичування речовин, які пригнічують біохімічні процеси, що відносяться до процесів росту і розвитку. У рослин перед настанням зимового спокою в клубнях і бруньках внтенсивно накопичуються інгібітори росту. Такі ж процеси мають місце і у тварин. Наприклад, в організмі сусликів перед сплячкою одночасно з накопиченням жирових запасів накопичуються токофероли, які можна вважати інгібіторами процесів метаболізму і терморегуляції. При переході до сплячки змінюється функціонування ендокринної системи (особливо кортикостероїдної регуляції ), з якої пов"язані сезонні ритми фізіологічних функцій. (А. Голдовський)
При зниженні інтенсивності життєдіяльності відбувається послідовне "вимкнення" діяльності окремих процесів і функцій організму. При цьому спочатку вимикаються філогенетично молодші функції, потім більш старі і, нарешті, найдревніші функції організму. Таким чином, зниження життєдіяльності виражається у одночасному ослабленні багатьох функцій.
Наприклад, при неглибокому гіпобіозі ( сон ) вища нервова діяльність суттєво обмежується, відчуття навколишньої дійсності вже є неповним, хоч оцінка значимості сигналів, які надходять із зовнішнього середовища, все ще зберігається.
При глибокому гіпобіозі ( зимова сплячка ссавців ) у прирдних умовах функції припиняються у послідовності, оберненій їх виникненню в ході еволюції.
При глибоких зниженнях інтенсивності життєдіяльності відбувається порушення функціональної цілісності організму через вимкнення окремих фізіологічних функцій. Іноді для такого стану є характерним поглиблення дезінтеграції організму через відсутність єдності систем і їх функцій. Дезінтеграція різко виражається у організмів із добре розвиненою ЦНС, оскільки вимкнення окремих її функцій прзводить до порушення цілісності всієї системи ( організму ). Навіть під час сну спостерігається порушення зв"язку кіркової та підкіркової систем.
При гіпобіозі падає і реактивність організму. Функції, які залишились невимкненими, слабшають, оскільки знижується інтенсивність біохімічних процесів, що лежать в основі цих функцій.
Різка загальмованість процесів колагеноутворення базується на тому факті, що повне заживлення ран у ссавців у період сплячки відбувається дуже повільно. У стані сплячки не розвивається також інфекційний процес, а запальні реакції хоч і є активованими, проте надто слабко ( іноді зовсім зупиняються ). Розвиток захворювань під час сплячки у ссавців теж різко гальмується. Навіть патологічна реакція і розвиток захворювання при попаданні вірусу в організм може не відбуватися внаслідок попереднього зниження температури тіла.
Отже, зниження температури тіла, яке відбувається під час гіпобіозу ( зимової сплячки), є одним із факторів, які визначають ослабленняінфекційного процесу.
У стані сплячки затримується розвиток пухлин. Крім того ссавці у стані сплячки менш сприйнятливі до опромінення. Але після інтенсифікації обміну радіаційні ушкодження виявляються. Під час дії того чи іншого агента, який призводить до зниження життєдіяльності, в багатьох організмах часто відбувається підйом активності життєвих процесів перед їх глибоким зниженням. Наприклад у рослин інтенсивність фотосинтезу на перших стадіях в"янення зростає. У тварин має місце підвищення обміну перед його глибоким пониженням. (Б. Рубін)
Ізоляція від середовища при гіпобіозі виражена тим сильніше, чим глибшим є зниження життєдіяльності. При відновленні життєдіяльності зміни ідуть у строго оберненій послідовності, ніж при процесах впадання у сплячку, відбувається реінтеграція, підвищується реактивність організму і, нарешті, припиняється так чи інакше створена ізоляція від середовища.
Отже, гіпобіоз з одного боку різко відрізняється від нежиттєдіяльних станів тим, що процеси асиміляції присутні, незважаючи на їх ослаблення. З іншого боку, гіпобіоз не має чітко виражених меж із біозом, якому відповідають близькі до максимуму процеси анаболізму і катаболізму. Навіть у межах самого гіпобіозу між окремими станами існують часто важко визначальні переходи.
Явище гіпобіозу можна порівняти з моментом майже повного розкручення пружини годинника. Ферментативна активність присутня, але взаємодія ферментних систем проявляється слабо. Внаслідок майже повної "дезактивації" пружини життєві процеси ( "рух стрілок" ) виражені ослаблено і проходять не зовсім чітко.
ЛІТЕРАТУРА:
1) М. Ф. Гулий: "Природа і біологічне значення деяких метаболічно-пристосовувальних реакцій організмів", Київ - 1977
2) М. Ф. Гулий: "Основні метаболічні цикли", Київ - 1968
3) "Генетичні і біохімічні механізми регуляції функціонування живих систем", Іркутськ - 1984
4) П. Ю. Шмідт: "Анабіоз"
5) М. Лукнер: "Вторинний метаболізм у мікроорганізмів, рослин і тварин", Москва - 1979
6) Е. Ньюсхолм: "Регуляція метаболізма", Москва - 1977
7) "Фізіологія адаптаційних процесів", Москва - 1986
8) А. Голдовський: "Основи вчення про стани організмів", Ленінград-1977
9) "Анабіоз і переданабіоз мікроорганізмів", Рига - 1973
10) Н.Jana: "Energy metabolism in hypnotic trance and sleep", California,1965
11) Б. А. Рубін: "Курс фізіології рослин", Москва - 1971
12) І. М. Васильєв: "Зимування рослин", Москва - 1965
13) В. Т. Антоненко: "Життя в умовах низьких температур", Київ-1978
14) "Метаболічні процеси при деяких екстремальних станах", Кишинів - 1985
Національний Університет
"Києво МогилянськаАкадемія"
Курсова робота з біології
на тему
ГІПОБІОЗ:
особливості обміну речовин
Виконав
студент ІІ курсу ФПрН
Дзюба О. О.
Науковий керівник
кандидат біологічних наук
Безусько А. Г.
Київ -- 1999
ПЛАН:
1) Вступ: організм і середовище;
2) Механізми адаптації організмів до умов середовища;
3) Розвиток і метаболізм при дії різноманітних факторів;
4) Загальна характеристика гіпобіозу і його види;
5) Обмін речовин при гіпобіозі;
6) Процеси зміни обміну при гіпобіозі;
7) Висновок;
8) Використана література.

 
 

Цікаве

Загрузка...