WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Біохімія трансгенної картоплі в умовах України - Дипломна робота

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України - Дипломна робота

часу, і є, таким чином, порівняно стійкими щодо фітопатогенів. Зважаючи на те, що ступінь активності ферментних систем є для сортів і гібридів генетично обумовленою ознакою, ми висловили припущення про наявність безпосереднього зв'язку між швидкістю деструкції молекул глікоалкалоїдів в тканинах рослини, обумовленою сумарною активністю ферментних систем рослини і фітопатогенів і ступенемстійкості окремих сортів картоплі до цих фітопатогенів. Нами досліджені кінетичні параметри ферментативної гідролітичної деструкції глікоалкалоїдів тканин бульб картоплі сортів Свiтанок київський, Невська, Молодiжна, та трансгенної картоплі NewLeaf 6 Russet Burbank та NewLeaf 6 Atlantic які значно різняться між собою за ступенем стійкості до фітопатогенів. Зокрема, Світанок київський порівняно стійкий до Phytophthora infestans dB та багатьох інших фітопатогенів; Невська, - середньостійка, а Молодіжна є сортом, малостійким до фітопатогенів. Щодо рослин трансгенної картоплі, то в літературі є свідчення на користь зниженого ступеня стійкості сортів NewLeaf 6 Russet Burbank та NewLeaf 6 Atlantic по відношенню до збудників хвороб.
Попередні експерименти з встановлення кількісних та якісних параметрів глікоалкалоїдів, притаманних рослинам трансгенних сортів картоплі, показали, що принципові відмінності останніх за зазначеними параметрами від класичних сортів відсутні (рис.4 і 5).
Як видно з рис.4 і 5, в тканинах квіток рослин картоплі сорту NewLeaf 6 Atlantic (рис.4) та NewLeaf 6 Russet Burbank (рис.5) присутні глікоалкалоїди ?-соланін (868 а.о.м.) та ?-чаконін (852 а.о.м.).
Рис.4. PDMS мас-спектр екстракту з квіток рослин картоплі сорту NewLeaf 6
Atlantic.
Рис.5. PDMS мас-спектр екстракту з квіток рослин картоплі сорту NewLeaf 6 Russet
Burbank.
Рис.6. PDMS мас-спектр екстракту з бульб рослин картоплі сорту NewLeaf 6 Russet
Burbank.
Відносно вмісту глікоалкалоїдів в бульбах картоплі трансгенних сортів автор наводить інформацію про те, що ця група сполук присутня в бульбах трансгенної картоплі орієнтовно в тих же самих кількостях, як і в бульбах класичних сортів (рис.6).
Подальші експерименти показали вірність припущення про наявність прямого зв'язку між активністю гідролітичних ферментів рослин картоплі різних сортів та ступенем стійкості картоплі до фітопатогенів.
Із рис.7 легко бачити, що найвища швидкість гідролітичної деструкції як *-соланіна, так і *-чаконіна в середовищі інкубації притаманна малостійкому сортові картоплі Молодіжна; порівняно стійкий сорт Світанок київський характеризуються повільним зменшенням кількості нативних молекул глікоалкалоїдів в середовищі на протязі інкубації (рис.8). Середньостійкому сорту Невська притаманні проміжні кінетичні параметри гідролітичної деструкції глікоалкалоїдів, які є своєрідною комбінацією із відповідних параметрів стійкого та нестійкого до фітопатогенів сортів (рис.9).
Трансгенній картоплі сортів NewLeaf 6 Russet Burbank та NewLeaf 6 Atlantic притаманна підвищена в порівнянні з класичними сортами швидкість гідролітичної деструкції під впливом фітопатогенів (рис.10 і 11).
Таким чином з рис.7-11 випливає, що динамiка накопичення в модельнiй системi в процесi iнкубацii *-чаконiна безпосередньо корелює з рiвнем стiйкостi досліджених сортів картоплi по вiдношенню до фітопатогенів. Умовний ряд стiйкостi зазначених сортiв до збудників фітофторозу та фузаріозу, побудований на пiдставi мас-спектрометричних досліджень, в певному наближенні співпадає з аналогічним рядом, отриманим за допомогою класичних методів:
Свiтанок киiвський Невська Молодiжна NewLeaf 6 Atlantic > NewLeaf 6 Russet Burbank
* Рівень стійкості до фітопатогенів
Рис.7. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі
сорту Молодіжна.
Рис.8. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі
сорту Світанок київський.
Рис.9. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі
сорту Невська.
Рис.10. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі
сорту NewLeaf 6 Russet Burbank.
Рис.11. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі
сорту NewLeaf 6 Atlantic.
3. ОХОРОНА ПРАЦІ
Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямовані на створення безпечних умов, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Крім того, охорона праці може розглядатися як науково обгрунтована соціально-технічна галузь досліджень, що вивчає теоретичні і практичні питання безпеки праці, запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєнь, аварій, пожеж і вибухів на виробництві.
Законодавство про працю регламентується законодавчими актами, основними з яких є Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон України "Про охорону праці".
В сільському господарстві необхідно створювати безпечні умови праці, грунтуючись на існуючих ДСТах, інструкціях та законах. Забезпечення задовільних умов праці по господарству в цілому залежить від керівників:
- по галузях - від керівників відповідних підрозділів (агронома, інженера, зооінженера тощо);
- по ділянках - від керівників нижчих ланок (бригадир, виконроб тощо).
З метою організації та контролю робіт в господарстві є посада інженера по охороні праці, щорічно складаються комплексні плани по організації служби охорони праці в господарстві. Головне в організації охорони праці - це своєчасне проведення інструктажів: вступного, первинного, повторного (через 6 місяців), позапланового та цільового.
Треба приймати до уваги, що найбільша кількість травм та пошкоджень відбувається при проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом та поточним обслуговуванням сільськогосподарської техніки, навантажувальних та розвантажувальних роботах, внесенні мінеральних добрив, використанні пестицидів та роботах по збиранню врожаю.
Стан з охороною праці в УНВК наведені нижче(табл.5):
5. Показники травматизму по УНВК СДАУ
Показники травматизму Роки
1998 1999 2000
1. Середньомісячна кількість працівників
2. Кількість нещасних випадків, в тому числі із летальним фіналом
3. Виділено коштів на охорону праці, грн. ( в якості матеріальної допомоги) 13
2/0
548 9
1/0
705 15
3/0
843
В УНВК є різноманітні сільськогосподарські машини, які використовуються при вирощуванні картоплі: ДТ-75, МТЗ-80, Т-16, Т-150, К-701, котрі агрегатуються з культиваторами КРН-4,2, КПС-4, боронами БЗСС-1,0, котками ККШ-6. При проведенні збиральних робіт застосовують комбайн ККУ-4, а при садінні-СКС-4. Особливе місце при плануванні заходів по охороні праці повинно приділятися роботам по застосуванні пестицидів та хімічних добрив. Пестициди в УНВК вносять за допомогою обприскувача ОПШ-15.
При роботі з

 
 

Цікаве

Загрузка...