WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Ботаніка як наука - Реферат

Ботаніка як наука - Реферат


Реферат з біології
Ботаніка як наука
Ботаніка - це наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і походження. Цей термін походить від грецького слова botane, що означає "трава", "рослина", "овоч", "зелень".
Ботаніка як наука сформувалася близько 2300 років тому. Основоположниками її були видатні діячі стародавнього світу - Арістотель (384-322 pp. до н. е.) і Теофраст (370-286 pp. до н. е.). Вони узагальнили накопичені дані про різноманітність рослин та їхні властивості, способи культивування, розмноження і використання, географічне поширення. Теофрасту було відомо близько 500 видів корисних рослин не лише європейських видів, а й завезених із східних країн.
Перші праці з ботаніки писались латинською та грецькою мовами, а тому й досі в усіх країнах світу ця наука рясніє термінами, які мають в основі слова з цих мов. Це ускладнює вивчення предмета, але полегшує ознайомлення зі світовою ботанічною літературою.
Нині ботаніка - багатогалузева наука, яка вивчає як окремі рослини, так і сукупності їх - рослинні угруповання, з яких формуються луки, степи, ліси тощо. Структура і закономірність росту рослин, залежність їх від навколишнього середовища, закономірності поширення й розподілу окремих видів і всього рослинного покриву на земній кулі, походження та еволюція світу рослин, причини його різноманітності і класифікація, запаси у природі господарське цінних рослин і шляхи раціонального використання їх, розробка наукових основ введення в культуру нових кормових, лікарських, плодових, овочевих, технічних та інших рослин - ось далеко не повний перелік питань, які вивчають ботанічні науки.
На сьогодні науці відомо понад 500 тис. видів рослин і близько 1500 тис. видів тварин. Проте забруднення повітря й води, знищення лісів, застосування отрутохімікатів спричиняють порушення існуючих у біосфері екологічних зв'язків. Це призводить до найнесприятливіших наслідків - зникнення окремих видів. Отже, одне з першочергових завдань ботаніки - це розробка наукових основ охорони природних і рослинних ресурсів. Особлива увага приділяється вивченню й збереженню рідкісних і зникаючих рослин, що занесені у Червону книгу, оскільки з втратою кожного виду не лише зменшується різноманітність рослин, а й порушується стійкість рослинного угруповання, збалансована протягом багатьох тисяч років.
Виникнення рослинного світу і коротка історія його розвитку
Рослини, які є в даний період на Землі, з'явились не відразу. Рослинний світ розвивався поступово - від простих організмів до складних. Вперше рослини, як і взагалі життя, виникли у воді. Саме перші представники рослинного світу були найпростішими організмами. В процесі еволюції вони ускладнились і пристосувались до навколишнього середовища.
Зародження і розвиток рослинного світу тісно пов'язаний з історією земної поверхні. Палеоботаніка вивчає рештки колишніх рослин, які збереглися в земній корі, і дає уявлення про історію рослинного світу. Рештки давніх рослин можуть зберігатися в земній корі дуже довго в тих випадках, коли вони кам'яніють або залишають відбитки в осадових породах. Осадові породи часто ховають занесені й осілі на дно листки, плоди тощо.
Геологія всю історію земної кори поділяє на п'ять ер, а кожну еру на періоди, кожний період - на епоху (табл. 1).
Для кожної геологічної ери і її періодів характерний розвиток певних груп рослин і тварин. Найдавніша ера - архейська. Вона тривала понад 900 млн. років. Під час архейської ери, очевидно, з'явилися бактерії, оскільки у відкладах земної кори, що належать до цієї ери, є сліди діяльності залізобактерій. Мабуть, наприкінці архейської ери з'явились синьозелені водорості.
У протерозойську еру з'явились складніші рослинні організми у вигляді більш високо організованих за будовою водоростей.
Палеозойська ера характеризується ще більшим ускладненням форм рослинного світу. На початку цієї ери рослинний світ був представлений водними рослинами у вигляді водоростей (зелені, бурі, червоні). В цю ж еру виникли перші наземні рослини - псилофіти, які в девонський період палеозойської ери були домінуючими рослинами суші. Наприкінці палеозойської ери відбулося вимирання деревоподібних плаунів і хвощів; з'явились папоротеподібні, хвойні, саговникові.
Для мезозойської ери характерний розквіт голонасінних рослин. В юрський період цієї ери з'явились бенетити, які вважаються прототипами квіткових рослин, а наприкінці юрського періоду -
Таблиця 1. Послідовний розвиток рослинного і тваринного світу в різні геологічні ери
Ера та її тривалість Період Органічні форми
Архейська, 900 млн. років або більше
Протерозойська, 2030 млн. років
Палеозойська, 360 млн. років
Мезозойська, 140 млн. років
Кайнозойська, 60 млн. років
Нижній протерозой, Верхній протерозой Кембрійський Силурійський
Девонський
Кам'янову-гільний
Пермський
Тріасовий
Юрський
Крейдовий
Третинний
Антропогенний Виникло життя у водоймах, можливо синьозелені водорості. Найпростіші
Різні водорості. Живі форми поділилися на рослинні та тваринні (безхребетні)
Червоні водорості Бурі водорості. Перші наземні рослини (псилофіти)
Гриби. Плауни великих розмірів. Папороті. Хвощові дерева. Ліси великих деревовидних папоротей. Насінні папороті Риби. Наземні хребетні амфібії
Клімат став більш вологим і теплим. У по-вітрі збільшився вміст кисню і вуглекислоти. Деревовидні папороті досягли 40 и заввишки. Нагромадилося кам'яне вугілля.
З'явилися голонасінні.
Утворився грунт, багатий на перегній. Розвинулися комахи.
Перші плазуни
Клімат став сухішим і холоднішим. Вимерли деревовидні плауни, хвощі. Розвинулись хвойні, гінкгові, саговникові. Розвинулися плазуни
Панування голонасінних рослин. Розвинулися плазуни (динозаври)
Розквіт голонасінних, бенетитові. Вимерли насінні папороті. Поява перших покритона-сінних рослин. Примітивні ссавці. Перші птахи
Розквіт хвойних (кипарисових, тисових та ін.). Розвинулися покритонасінні (дуб, верба, магнолія, фігове дерево, клен, виноград, тополя тощо).
Пальми.
Вимерло багато плазунів. Розвинулися комахи, що живилися нектаром квіток
Клімат став теплішим. Ліси широколистяних порід. Розквіт ссавців.
На кінець періоду почалося похолодання на півночі.
Виникнення предків людини
Північна півкуля вкрилася льодом, який рухався на південь і ховав рослинний покрив. Наступне потепління призвело до танення льодовиків. Трав'янисті, близькі до сучасних, рослин.
Виникнення людини і розвиток культурних рослин
квіткові - покритонасінні рослини, які стали швидко, поширюватися на всій Землі.
Кайнозойська ера, яка продовжується і в даний час, характеризується різким зменшенням голонасінних рослин і буйним розквітом покритонасінних (квіткових) рослин.
На Землі весь час відбувалася зміна клімату,поверхні, що призвело до зміни середовища, під впливом якого виникли нові форми рослин, а природний відбір знищував усе недосконале і зберігав найбільш життєздатне. Так створювались різноманітні форми рослин.
В історії розвитку рослинного світу можна виділити 6 основних епох, у кожній з яких спостерігалось домінування окремих груп рослин. Це епохи:
1) бактерій і близьких до них організмів;
2) водоростей;
3) псилофітів, які почали свій розвиток у воді, а потім вийшли на сушу;
4) виникнення і розвитку гігантських теломофітів (плаунів, хвощів, папоротей);
5) голонасінних;
6) покритонасінних, або квіткових, рослин.
Подібність і відмінність між рослинами і тваринами
Повітря, гірські породи, мінерали і живі речовини складаються з одних і тих самих хімічних елементів. У природі немає жодного хімічного елемента живих організмів, який би не зустрічався у неживій природі. Цим підтверджується спільність живої і неживої природи. Визначено, що хімічні сполуки, з яких складається нежива природа, набагато простіші від сполук, які є в живій природі. Так, у рослинах переважають вуглеводні сполуки, що складаються з вуглецю, кисню, водню і білків, в яких, крім згаданих речовин, є азот, сірка, фосфор, магній, калій, кальцій, залізо та інші речовини.
Складні сполуки вуглеводів і білків е результатом життєвих процесів рослин: потрібні для цих процесів речовини рослини засвоюють з повітря і

 
 

Цікаве

Загрузка...