WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → "Структура курсу ""Біологія"" (робоча програма)" - Реферат

"Структура курсу ""Біологія"" (робоча програма)" - Реферат

"Загальна біологія" ст.368-400
Лекція 4.3. Історичний розвиток та різноманітність органічного світу.
План.
1. Система органічного світу як вираження історичного розвитку.
2. Гіпотези виникнення життя.
3. Первинні екосистеми прокаріот та особливості їхнього функціонування.
4. Виникнення еукаріот ібагатоклітинних організмів (протерозийська ера).
5. Розвиток життя в палеозойську, мезозейську ери.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 54-57
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 165-174
3.Кучеренко М. "Загальна біологія" ст. 417-456
Семінарське заняття 4.1. Історичний розвиток органічного світу.
План.
1. Перша еволюційна гіпотеза.
2. Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.
3. Подальший розвиток дарвінізму та його криза.
4. Синтетична гіпотеза еволюції
5. Види та його критерії.
6. Популяція. Мікроеволюція.
7. Форми природнього добору.
8. Способи видоутворення.
9. Макроеволюція.
10. Біологічний прогрес та біологічний регрес.
11. Первинні системи прокаріот.
12. Розвиток життя на землі на землі в пртерозейську еру.
13. Розвиток життя в палеозейську еру.
14. Особливості життя мезозейської ери.
15. Кайнозейська ера.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія"
2. Мотузний В. "Біологія"
3.Кучеренко М. "Загальна біологія"
Узагальнення курсу.
План.
1. Єдність хімічного складу організмів.
2. Структурна складність і впорядкованість організмів.
3. Обмін речовин як основна умова існування організмів.
4. Самовідтворення, розмноження, спадкова інформація.
5. Еволюційні вчення.
6. Історичний розвиток та різноманітність органічного світу.
Лекція 1.1. Вступ. Хімічна організація клітин.
План.
1. Предмет і завдання загальної біології.
2. Атомний і молекулярний склад живих організмів.
3. Неорганічні речовини як компоненти живих організмів.
4. Органічні речовини клітин, особливості їх будови та бологічне значення.
Лекція 1.2. Нуклеїнові кислоти. АТФ.
План
1. Біологічна роль нуклеїнових кислот.
2. Структура молекули ДНК.
3. Редуплікація ДНК.
4. Особливості будови РНК та їх види.
5. АТФ - універсальна енергетична речовина клітини.
Лекція 1.3. Клітина - основна структурно-функціональна одиниця
живої природи.
План.
1. Цитологія - наука про клітину.
2. Клітинна теорія.
3. Будова і функції клітини. (Практичне завдання)
а) Поверхневий апарат клітини.
б) Підмембранні компоненти.
в) Одномембранні органи.
г) Двомембранні органи.
4. Особливості будови прокаріотів та вірусів.
Лекція 1.4. Тканини багатоклітинних організмів.
План.
1. Будова,функції і розвиток тканин.
2. Особливості будови тканин рослин та тварин.
3. Взамодія тканин і утворення органів і систем органів.
4. Органи, системи органів та їхз функції.
5. Організм - відкрита система, здатна до саморегуляцію.
Лекція 1.5. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині.
План.
1. Пластичний та енергетичний обмін.
2. Етапи енергетичного обміну.
3. Автотрофні та гетеротрофні організми.
4. Фотосинтез та його значення.
5. Хемосинтез.
Лекція 1.6. Біосинтез білків, ліпідів і нуклеїнових кислот.
План.
1. Біосинтез білків в клітині.
а) Генетичний код.
б) Транскрипція.
в) Трансляція.
г) Полісома.
д) Реакція матричного синтезу.
2. Біосинтез ліпідів .
3. Загальне уявлення про біосинтез ДНК і РНК.
Лекція 2.1. Поділ клітин.
План.
1. Способи поділу клітин.
2. Не прямий поділ клітин - мітоз та його фази.
3. Амітоз - прямий поділ.
4. Будова і кількість хромосом.
5. Розвиток статевих клітин.
6. Мейоз та його біологічне значення.
Лекція 2.2. Форми розмноження організмів. Онтогенез.
План
1. Статеве і нестатеве розмноження.
2. Запліднення.
3. Індивідуальний розвиток організму - онтогенез.
4. Стадії ембріонального розвитку.
5. Постембріональний розвиток та його види.
5. Шкідливий вплив алкоголю і нікотину на індивідуальний розвиток організму.
Лекція 3.1.Закономірності спатковості становлення Менделем.
План.
1. Генетика як наука та основні генетичні поняття.
2. Методи генетичних досліджень.
3. Закономірності спатковості становлення Менделем.
а) Закон одноманітності гібридів
б) Закон розчеплення ознак
в) Закон незалежного комбінування станів ознак
4. Цитологічні основи та статистичний характер законів спадковості
5. Проміжний характер успаткування
6. Аналізуюче схрещування
Лекція 3.2. Відхилення від типових кількісних співвідношень ,
Встановлених Г. Менделем.
План.
1. Явеще зчепленого успаткування.
2. Хромосомна теорія спатковості.
3. Хромосомне визначення статі.
4. 4.Зчеплене зі статтю успаткування.
5. 5.Взаємодія генів.
6. Множинна дія генів.
7. Цитоплазматична спатковість .
8. Летальні гени.
Лекція 3.3. Основи селекції та біотехнологія.
План.
1. Завдання сучасної селекції.
2. Основні методи селекції.
3. Системи схрещувань організмів та їх генетичні наслідки.
а) Споріднення схрещування або інбридінг.
б) неспоріднене схрещування або гетерозис.
в) віддалена гібридизація.
4. Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів.
5. Центри різноманітності і походження культурних рослин.
6. Біотехнологія.
а) Генетична інженерія.
б) Клітинна інженерія.
Лекція 4.1. Еволюційна гіпотеза Ч. Дарвіна.
План
1. Еволюційна гіпотеза Ж. Б. Ламарка.
2. Передумови виникнення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.
3. Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна
4. Штучний добір
5. Боротьба за існування та її форми
6. Природній добір
7. Пристосованість організмів та її відносність
Лекція 4.2. Утворення нових видів.
План.
1. Популяція - елементарна одиниця еволюції.
2. Мікроеволюція
3. Форми природнього добору
4. Вид та його критерії
5. Видоутворення, способи видоутворення.
6. Макроеволюція
7. Біологічний процес, шляхи його досягнення та біологічний регрес.
8. Темпи еволюцій.
Лекція 4.3. Історичний розвиток та різноманітність органічного світу.
План.
6. Система органічного світу як вираження історичного розвитку
7. Гіпотези виникнення життя
8. Первинні екосистеми прокаріот та особливості їхнього функціонування.
9. Виникнення еукаріот і багатоклітинних організмів (протерозийська ера).
10. Розвиток життя в палеозойську, мезозейську ери.

 
 

Цікаве

Загрузка...