WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → "Структура курсу ""Біологія"" (робоча програма)" - Реферат

"Структура курсу ""Біологія"" (робоча програма)" - Реферат

- онтогенез.
4. Стадії ембріонального розвитку.
5. Постембріональний розвиток та його види.
6. Шкідливий вплив алкоголю і нікотину наіндивідуальний розвиток організму.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 181-183, 186-191
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 55-58, 61-72
Семінарське заняття 2.1. Розмноження та індивідуальний розвиток організму.
План.
1. Мітоз та його біологічне значення.
2. Прямий поділ клітин.
3. Диплоїдний і гаплоїдний набір хромосом.
4. Будова і кількість хромосом.
5. Форми розмноження організмів.
6. Розвиток статевих клітин.
7. Мейоз та його біологічне значення.
8. Запліднення і партеногенез.
9. Ембріональний розвиток організму.
10. Постембріональний розвиток організму
11. Вплив алкоголю і нікотину на індивідуальний розвиток організму.
Теми рефератів.
1. Життєві цикли організму.
2. Ембріональний розвиток людини.
3. Постембріональний розвиток людини.
4. Герантологія
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія"
2. Мотузний В. "Біологія"
3. Кучеренко М. "Загальна біологія"
4. Популярная медицинськая енциклопедія. М. 1991 р.
Розділ ІІІ. Спадковість і мінливість організмів.
Лекція 3.1. Закономірності спатковості становлення Менделем.
План.
1. Генетика як наука та основні генетичні поняття.
2. Методи генетичних досліджень.
3. Закономірності спатковості становлення Менделем.
а) Закон одноманітності гібридів
б) Закон розчеплення ознак
в) Закон незалежного комбінування станів ознак
4. Цитологічні основи та статистичний характер законів спадковості
5. Проміжний характер успаткування
6. Аналізуюче схрещування
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 199 - 210, 218 - 220
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 72 - 86.
Практичне заняття 3.1. Розвязування типових задач з генетики.
Література:
1. Е. Шухова "Задачі і вправи з біології" ст. 74 - 76.
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 589 - 591.
Лекція 3.2. Відхилення від типових кількісних співвідношень, встановлених
Г. Менделем.
План.
1. Явище зчепленого успаткування.
2. Хромосомна теорія спатковості.
3. Хромосомне визначення статі.
4.Зчеплене зі статтю успаткування.
5.Взаємодія генів.
6. Множинна дія генів.
7. Цитоплазматична спатковість .
8. Летальні гени.
Література:
1. Е. Шухова "Задачі і вправи з біології" ст. 211 - 217.
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 89 - 92.
3. Кучеренко М. " Загальна біологія " ст. 204 - 223.
4.
Лекція 3.3. Модифікаційна та мутаційна мінливості організмів.
План.
1. Модифікаційна мінливість та її властивості .
2. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості.
3. Види спаткової мінливості.
4. Мутації та їх типи.
5. Причини мутацій та їх значення.
6. Закони гомологічних рядів спаткової мінливості.
7. Генетика популяцій.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 221-230
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 95-106
3. Кучеренко М. " Загальна біологія " ст. 224-243
Cемінарське заняття 3.1. Основні закономірності спадковості
та мінливості.
План.
1. Методи генетичних досліджень.
2. Закономірності спадковості встановлені Менделем.
3. Проміжний характер успадкування.
4. Аналізуюче схрещення.
5. Закон Моргана.
6. Хромосомне визначення спадковості.
7. Зчеплення зі статтю успадкування.
8. Взаємодія генів.
9. Множинна дія генів.
10. Цитоплазматична спадковість.
11. Летальні гени.
12. Модифікаційна мінливість.
13. Мутаційна мінливість, типи мутацій.
14. Причини та значення мутацій.
15. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості.
Теми рефератів.
1. Г. Мендель - основоположник генетики.
2. Значення генетики для медицини.
3. Забруднення навколишнього середовища мутагенами та його наслідки.
Література:
1. Голинська Е. "Основи генетики" К. 1968 р.
2. Вилли К. "Биология" М. 1968 р.
Лекція 3.3. Основи селекції та біотехнологія.
План.
1. Завдання сучасної селекції.
2. Основні методи селекції.
3. Системи схрещувань організмів та їх генетичні наслідки.
а) Споріднення схрещування або інбридінг.
б) Неспоріднене схрещування або гетерозис.
в) Віддалена гібридизація.
4. Особливості селекції рослин, тварин та мікроорганізмів.
5. Центри різноманітності і походження культурних рослин.
6. Біотехнологія.
а) Генетична інженерія.
б) Клітинна інженерія.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія"
2. Мотузний В. "Біологія"
Cемінарське заняття 3.2. Селекції рослин, тварин
та мікроорганізмів. Біотехнологія
План.
1. Селекція та її завдання.
2. Центри різноманітності і походження культурних рослин.
3. Основні методи селекції.
4. Типи схрещувань.
5. Гетерозис або гібридна сила..
6. Поліплодія.
7. Віддалена гібридизація.
8. Методи роботи І. В. Мічуріна.
9. Особливості селекції тварин.
10. Роботи М. Ф. Іванова.
11. Селекція мікроорганізмів та її особливості.
12. Досягнення сучасної селекції.
13. Біотехнологія та її основні напрямки.
Теми рефератів:
1. Наукова діяльність академіка М. І. Вавілова.
2. Мічюрін в житті.
3. Досягнення сучасної селекції в Україні.
4. Генна, клітинна, тканинна та ембріональна інженерія.
Література:
1. Зігуненкос Н. "Н. І. Вавилов" М. 1987 р.
2. Бахарєв А. "Мічюрин в жизни" М. 1980 р.
3. Егоров Н. С. "Биотехнология" М. 1987 р.
Розділ IV. Історичний розвиток органічного світу.
Лекція 4.1. Еволюційна гіпотеза Ч. Дарвіна.
План.
1. Еволюційна гіпотеза Ж. Б. Ламарка.
2. Передумови виникнення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.
3. Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна.
4. Штучний добір.
5. Боротьба за існування та її форми.
6. Природній добір.
7. Пристосованість організмів та її відносність.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст. 11-16, 22-36
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 119-132
Лекція 4.2. Утворення нових видів.
План.
1. Популяція - елементарна одиниця еволюції.
2. Мікроеволюція.
3. Форми природнього добору.
4. Вид та його критерії.
5. Видоутворення, способи видоутворення.
6. Макроеволюція.
7. Біологічний процес, шляхи його досягнення та біологічний регрес.
8. Темпи еволюцій.
Література:
1. Полянський Ю. "Загальна біологія" ст.37-53
2. Мотузний В. "Біологія" ст. 132-155
3. Кучеренко М.

 
 

Цікаве

Загрузка...