WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

социологического опроса // Бухгалтерия и банки. - 1998. - №2. - С. 63-67
39. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під. Ред. Савлука М.І. - К.: Либідь, 1998. - 344 с.
40. Гайдай Т.Б. Требования НБУ по осуществлению операций с национальной валютой // Налоги и бухгалтерский учет. - 1996. - №44. - С.35-37
41. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. - К.: Либідь, 1992. - 331 с.
42. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под.ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 448 с.
43. Дзюблюк И. Про деякi напрямки розвитку ринку банкiвських послуг в Укра?нi // Фiнанси Укра?ни. - 1997. - №1. - С.86-92
44. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ. - 1999. - №4. - С. 60-62
45. Дзюблюк О.В. Про деякi напрямки розвитку ринку банкiвських послуг в Українi // Фiнанси України. - 1999 - №1.- С. 86-91
46. Дианова-Клокова И., Хрусталев Л. Мобильные банковские офисы // Банковские технологии. - 2001. - №1. - С. 58-64
47. Дорундяк М., Михайлова В. Резервування та відновлення роботи банківської системи // Вісник НБУ. - 2000. - №7. - С. 58-61
48. Евтюшкин А. Интернет-коммерция и банки // Банковские технологии. - 2001. - №1. - С. 67,68
49. Ефимова Л.Г. Банки: ответственность за нарушение при расчетах. - М.:Оста, 1996. - 74с.
50. Єрохина Н., Микитина О. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України. - 2002. - №3. - С. 134-139
51. Зайнулин М. Перспективы внедрения Интернет-банкинга // Банковские технологии. - 2001. - №7-8. - С. 54-60
52. Застосування окремих положень Інструкції "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" // Вісник НБУ. - 2000. - №9. - С. 52, 53
53. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках. - К.:КНЕУ, 2000. - 404с.
54. Кіреєв О., Жабська І. Система комерційних банків України: підсумки року // Вісник НБУ. - 1999. - №3. - С. 21-22
55. Козлова Е., Галанина Е. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 432с.
56. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа. - 2000. - №1. - С. 49-52
57. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. - 2000. - №6. - С. 3-8
58. Кривошеєва Н. Банківське законодавство: актуальні питання // Вісник НБУ. - 2000. - №5. - С. 46,47
59. Кузнецов Н. "Клиент-Банк" // Бизнес и банки. - 1999. - №11. - С. 3,4
60. Липис А., Маршал Т., Линкер Я. Электронная система денежных расчетов. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 321с.
61. Макарова Ю. Кредитные системы в Internet // Финансовая консультация. - 1997. - №25. - С. 20
62. Марков О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. -М.:Хорда, 1995. - 317с.
63. Махаєва О. Основні принципи для системно важливих платіжних систем // Вісник НБУ. - 2000. - №9. - С. 56-58
64. Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет // Банківська справа. - 2001. - №5. - С. 41-43
65. Меджибовська Н. Банківські сервери в Інтернеті // Вісник НБУ. - 2000. - №5. - С. 38,39
66. Мірошніченко Т. Підсумки роботи СЕП у 2000 році // Вісник НБУ. - 2001. - №2. - С. 57-59
67. Мірошніченко Т. СЕП НБУ: міжбанківськи розрахунки в 2001 році // Вісник НБУ. - 2002. - №3. - С. 55, 56
68. Міщенко В., Шаповалов А., Юрчук Г. Особливості та перспективи розвитку електронної комерції (е-комерції) в банківському бізнесі // Банківська справа. - 2001. - №4. - С. 18-27
69. Мрочко М., Павлів Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України. - 2001. - №9. - С. 131-135
70. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів - новий етап розвитку міжбанківських розрахунків в Україні // Вісник НБУ. - 2001. - №9. - С. 44-49
71. Облік та аудит у комерційних банках. / Під ред. Герасимовича А.М. - Львів: Видавництво "Фенікс", 1999. - 512с.
72. Онищенко С. Особливості розробки нових банківських продуктів // Банківська справа. - 2000. - №3. - С. 24-27
73. Особливостi становлення ринку банкiвських послуг в Укра?нi // Банкiвська справа. - 1999. - №4. - С.23-28
74. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. - 2000. - №18. - С. 114-117
75. Перлин Ю., Сахаров Д. Банкомат. Что это такое? // Электронные деньги. - 1997. - №1. - С. 17-19
76. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. Закладів освіти / Ющенко В.А., Савченко А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. - К.: Либідь, 1998. - 416с.
77. Прокопенко П. Правовые проблемы осуществления расчетов через системы "клиент-банк" и пути их разрешения // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 9. - С.23-26
78. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 276с.
79. Рынок банковских услуг: некоторые аспекты привлечения корпоративных клиентов // Финансы. - 1999. - №4 - С. 21-23
80. Савлук М., Сугоняко О. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку? // Вісник НБУ. - 1999. - №12. - С. 24-26
81. Савченко А., Кравець В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя //Вісник НБУ. - 2001. - №5. - С. 10-12
82. Саркисянц А.Г. О состоянии банковской системы и возможных направлениях ее реформирования // Банковское дело. - 2000. - №9.- С. 2-8
83. Смородинов О. Банки и рынок электронной коммерции // Банковские технологии. - 2001. - №11. - С. 25-35
84. Сорокин Д. "Модельный" бизнес. Интернет как среда для банковских услуг // Банковские технологии. - 2001. - №7-8. - С. 51-53
85. Співак Л. Фінансові послуги: економічна сутність і роль в економіці // Вісник НБУ. - 2002. - №2. - С. 47,48
86. Федулова Л. Управління якістю послуг - запорука успіху в боротьбі за клієнта // Вісник НБУ. - 2002. - №3. - С. 32, 33
87. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. Л.А.Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 1997. - 464 с.
88. Хміль Л. Оперативне планування чисельності працівників комерційного банку // Вісник НБУ. - 2000. - №5. - С. 17-21
89. Шаталович Т. Нове у відкритті та використанні банківських рахунків клієнтів // Вісник НБУ. - 2001. - №7. - С. 15,16
90. Шевчук В. Макроекономічний контроль фінансового та банківського секторів національного господарства України // Вісник НБУ. - 1999. - №5. - С. 15-17
91. Шкудун Д. Моделювання роботи банку в системі електронних платежів // Вісник НБУ. - 2001. - №1. - С. 41-43
92. Юргелевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник НБУ. - 2001. - №4. - С. 32-35
93. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. - 2000. - №10. - С. 29-33
94. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. - 2000. - №9. - С. 20-25

 
 

Цікаве

Загрузка...