WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

єдиному державному реєстру застав рухомого майна. Внесення запису до такого реєстру означає першочергове право на заставу особи, що його внесла. На такому ж принципі повинен бути побудований і єдиний реєстр електронних підписів. При реєстрації підприємства керівництву надається дискети з електронними підписами, одночасно формується база даних з повноваженнями керівників. При підписанні будь-якого електронного документу, керівник компанії підтверджує документ своїм електронним підписом. Сторона контрагент зможе без зайвих зусиль перевірити справжність підпису вийшовши на корпоративний сайт Єдиного державного реєстру електронних підписів. Одночасно з підтвердженням підпису органи реєстру надають інформацію про повноваження особи, що підписала документ. Інформацію надана єдиним державним реєстром підкріплюється підписом уповноваженої установи державного органу, що визнається в судовому порядку як безумовний і не підлягає запереченню. Це дозволить перевести розрахунки через електронну систему в зовсім інше русло - абсолютної безпеки операції, з рівнем захисту не меншим, аніж у паперових документів. Також таким шляхом буде вирішено питання укладання угод між контрагентами з різних міст України, адже задля підписання договору необхідно буде лише визначити умови договору, наприклад по телефону. Також значно скоротиться злочинність у картковому бізнесі, яка досягає 1 млрд. дол. США на рік. Створення Україною такої системи дозволить їй контролювати подальший світовий розвиток з можливим продажем розробок за кордон. А укладення міжурядових угод дозволить підписувати контракти з іноземними партнерами так само легко, як і з вітчизняними.
Щодо вдосконалення самої системи "клієнт-банк" на рівні "УкрСиббанку", то можливим шляхом є впровадження системи інтернет-банкінгу. Ця система набирає все більшої популярності у світовій практиці. Не є виключенням і досліджуваний банк. Система "інтеренет-банкінг" дозволяє користуватись власним рахунком без прив'язки до робочого місця. Фактично роботу з рахунком можна проводити з будь-якого комп'ютера, що під'єднаний до мережі Інтернет, шляхом входу до корпоративного сайту "УкрСиббанку". Витрати на таку систему невисокі і окупність проекту досягається за рекордно малі строки, при цьому вартість послуги для клієнта дозволить перевести малий бізнес на автоматичне обслуговування та вирішити задачі поставлені керівництвом банку на найближчий період часу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Про банки та банківську діяльність: Закон України №2121-III від 07.12.00 р.
2. Про господарські товариства: Закон України №1576-XII від 19.09.91 р.
3. Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від 20.05.99 р.
4. Про підприємництво: Закон України №698-XII від 07.02.91 р.
5. Про підприємства в Україні: Закон України №887-XII від 27.03.91 р.
6. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України №2346-III від 05.04.01 р.
7. Про вдосконалення готівково-розрахункових операцій: Постанова КМУ №1075 від 30.12.93 р.
8. Інструкція №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України: Постанова НБУ №129 від 07.07.94 р.
9. Інструкція №3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №121 від 27.05.96 р.
10. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова НБУ №21 від 02.02.95 р.
11. Про "Порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками": Постанова НБУ №166 від 30.06.95 р.
12. Про вдосконалення надання послуг у галузі розрахункового обслуговування комерційних банків та регіональних управлінь Національного банку України: Постанова НБУ №245 від 28.09.95 р.
13. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова НБУ №204 від 02.08.96 р.
14. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ №135 від 29.03.01 р.
15. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №527 від 18.12.98 р.
16. Про затвердження Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті: Постанова НБУ №44 від 05.02.01 р.
17. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Лист НБУ №22001/116 від 24.05.93 р.
18. Про розрахунки за пластиковими картками міжнародних платіжних систем: Лист НБУ №13-110/609-2071 від 25.03.97 р.
19. Про умови договору на розрахунково-касове обслуговування: Лист НБУ №25-113/193-678 від 30.01.01 р.
20. Щодо Переліку операцій розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються установами банків в Україні: Лист НБУ №12-111/561 від 19.05.00 р.
21. Щодо порядку відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Лист НБУ №44-215/3419 від 03.12.01 р.
22. Щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування в іноземній валюті: Лист Державної митної служби №11/1-9592 від 23.12.96 р.
23. Автоматизация расчетных операций банков ифондовых бирж. - М.: Церих-ПЭЛ, 1995. - 206с.
24. Анализ экономической деятельности клиентов банка: Уч. пособие / Под ред. Лаврушина О.И. - М.: Инфра-М, 1996. - 80с.
25. Бабаев А. Банки в сети Интернет // Банковские технологии. - 2001. - №11. - С. 36-38
26. Банк: Партнерство в бизнесе. - М.: Приор, 1994. - 128с.
27. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А.М. - К.: Ельтон, 1993. - 336с.
28. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Тиркала Р.І. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314с.
29. Банківські операції: Підручник / Під ред. Мороза А.М. - К.: КНЕУ, 2000. - 384с.
30. Банковское дело / Под ред. В.И.Колосникова, Л.П.Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - С. 18.
31. Бицька Н.З. Кризовi явища в банкiвськiй системi Украiни та шляхи iх подолання // Фiнанси Украiни. - 1999. - №9.- С. 83-85
32. Брегеда О. Місце банківських послуг в інтернет-просторі України // Вісник НБУ. - 2001. - №6. - С. 23-25
33. Буркин М., Васин А., Гузов К. Определение себестоимости и установление тарифов на банковские услуги // Банковские технологии. - 2001. - №4. - С. 56, 57
34. Бушуєва І., Дем'яненко В. Реінжиніринг банківських бізнес-процесів як складова вдосконалення менеджменту комерційного банку // Вісник НБУ. - 2001. - №3. - С. 20-23
35. Ваврищук Е.I. Організаційно-правові засади взаємовідносин Національного банку України з комерційними банками в Україні: Текст лекцій. - К.:КДТЕУ, 1995.- 22с.
36. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 2000. - 243с.
37. Введение в банковское дело / Т.Амели и др. - М.: Мир и культура, 1997. - С.26.
38. Вишневская И., Сафонов Ю. Банковские услуги. Итоги

 
 

Цікаве

Загрузка...