WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

(Xi * Yi):
(Хі^2) = 1 213;
(Xi * Yi) = 70 058;
Величину параметру а0 визначаємо з першого рівняння:
13 * а0 + 113 * а1 = 6 416;
113 * а0 + 1 213 * а1 = 70 058;
а0 = (6 416 - 113 * а1) / 13, або а0 = 493,54 - 8,7 * а1.
Підставляючи отриманий вираз а0 у друге рівняння, знайдемо значення а1:
113 * (493,54 - 8,7 * а1) + 1 213 * а1 = 70 058;
55 769,8 - 983,1 * а1 + 1 213 * а1 = 70 058;
229,9 * а1 = 70 058 - 55 769,8;
229,9 * а1 = 14 288,2; а1 = 62,15;
а0 = 493,54 - 8,7 * 62,15; а0 = 493,54 - 540,71; а0 = -47,17.
Отже рівняння регресії в кінцевому вигляді отримало наступний вигляд:
Yсер. = -47,17 + 62,15 * Хсер.,
Перевірка:
Yсер. = -47,17 + 62,15 * 8,7 = -47,17 + 540,71;
Yсер. = 493,54.
Що свідчить про таке - при збільшенні в середньому кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" на одного клієнта, доходи від системи "клієнт-банк" зростуть на: -47,17 + 62,15 = 14,98 грн.
Підставивши рівняння регресії залежності приросту кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" від приросту загальної кількості клієнтів, у рівняння регресії залежності приросту доходу отриманого від системи "клієнт-банк" від приросту кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк", отримаємо рівняння регресії залежності приросту доходу, що отримує банк від роботи системи "клієнт-банк".
Yсер. = -47,17 + 62,15 * (-0,53 + 0,41 * Хсер.),
Yсер. = -80,11 + 25,48 * Хсер.
Щільність зв'язку в даному випадку можна розрахувати множенням коефіцієнта r1 на коефіцієнт r2: r = 0,97 * 0,996 = 0,966, що є досить високим показником і можна говорити про щільність зв'язку між факторами.
Використовуючи остаточне рівняння та тенденції темпу приросту кількості клієнтів керівництво банку може планувати приріст рівня доходу на наступний період. Наприклад, підставивши середньомісячний темп приросту загальної кількості клієнтів розрахуємо средньомісячний приріст доходів від системи "клієнт-банк":
Yсер. = -80,11 + 25,48 * Хсер. = -80,11 + 25,48 * 22,5 = 493,19 коп.
Як бачимо ми майже вийшли на фактичний середній приріст доходів від системи "клієнт-банк" - 493,54грн. Похибка - 0,07% є дуже незначною, що свідчить про високу можливість довіри отриманим данним.
2.3 Структурний аналіз системи "клієнт-банк" в Київській філії АКІБ "УкрСиббанк".
Структурний аналіз передбачає розбиття процесу чи явища на складові та вивчення окремих функціональних частин цілого. Також іншим варіантом структурного аналізу може бути ситуація, коли вивчаєме явище вже є частинию цілого - в цьому випадку порівнянню підлягає явище, що вивчається як складова більш охоплючого процесу.
В нашому випадку буде використано як перший, так і другий підхід, адже з однієї сторони послуга-система "клієнт-банк" є частиною розрахункових операцій - тобто система "клієнт-банк" є частиною значно ширшого переліку послуг, що об'єднують розрахункові операції, а з іншого боку доходи від системи "клієнт-банк" розподіляються на одноразову комісію за встановлення та щомісячні платежі - а це, в свою чергу, передбачає виділення окремих статей та подальший їх аналіз, як окремих структурних одиниць, що водночас залишаються частинами одного цілого.
В попередній частині роботи нами було проаналізовано динаміку кількості клієнтів вцілому по банку та кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" зокрема. Ми помітили певну схожість у розвитку цих двох категорій, зокрема у динаміці їхнього росту. В цій частині нам доведеться проаналізувати істотність участі клієнтів, що користуються послугами системи "клієнт-банк" у загальному обсязі клієнтів.
Ми вдамося глибше до аналізу і розрахуємо структуру платежів, що проходять через систему КФ АКІБ "УкрСиббанк", виділивши із загального обсягу платежів, платежі, що проходять через систему "клієнт-банк", також проаналізуємо суми платежів, і нарешті, проведемо структурний аналіз доходів від розрахункових операцій та долю в них доходів від роботи з системою "клієнт-банк" зокрема.
Для початку подамо дані про загальну кількість клієнтів, та розподіл між ними по фактору користування системою "клієнт-банк" у табличному виглді та розрахуємо процентне співвідношення між виділеними групами клієнтів.
Таблиця 2.3.1
Структура загальної кількості клієнтів та клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" у КФ АКІБ "УкрСиббанк"
Місяць Загальна кількість клієнтів,
Кі(з) Кількість клієнтів, що корист. ситемою "клієнт-банк"
Кі(к-б) У % до загальної кількості клієнтів,
% Кількість клієнтів, що не корист. ситемою "клієнт-банк"
Кі(н) У % до загальної кількості клієнтів,
%
Січень 2001 221 29 13% 192 87%
Лютий 2001 243 43 18% 200 82%
Березень 2001 272 58 21% 214 79%
Квітень 2001 295 67 23% 228 77%
Травень 2001 322 78 24% 244 76%
Червень 2001 348 90 26% 258 74%
Липень 2001 370 95 26% 275 74%
Серпень 2001 384 101 26% 283 74%
Вересень 2001 391 105 27% 286 73%
Жовтень 2001 432 121 28% 311 72%
Листопад 2001 454 126 28% 328 72%
Грудень 2001 470 130 28% 340 72%
Січень 2002 490 136 28% 354 72%
Лютий 2002 514 142 28% 372 72%
З даних таблиці ми бачимо, що процент клієнтів системи "клієнт-банк" на протязі досліджуваного періоду знаходився у межах від 13% до 28%, причому на протязі всього періоду прослідковувалась тенденція до росту процентного відношення клієнтів, що почали застосовувати у своїй практиці систему, якщо у перші три місяці щомісячний приріст складав 5п.п., 3п.п. та 2п.п. відповідно, то в останні три - структура була абсолютно незмінною на рівні 28%, що свідчить про стабилізацію ситуації та врівноваження ситуативного перекосу, що існував на початку 2001 року.
Графічне зображення розподілу банківських клієнтів у січні 2001 року предста2лено на Рис. 2.3.1.
Рис. 2.3.1 Структура розподілу кількості клієнтів КФ АКІБ "УкрСиббанк" за фактором використання системи"клієнт-банк" у січні 2001 року.
Графічне зображення розподілу банківських клієнтів у січні 2001 року представлено на Рис. 2.3.2.
Рис. 2.3.2 Структура розподілу кількості клієнтів КФ АКІБ "УкрСиббанк" за фактором використання системи "клієнт-банк" у лютому 2002 року.
можна легко відмітити збільшення долі застосування системи "клієнт-банк" у господарському обігу компаній, безумовно враховуючи той факт, що подані розподіли є не просто ситуативними в певний період, а існує чітка тенденція до зміни розподілу на користь використання системи "клієнт-банк".
Прогнозуючи розвиток подій на основі лінії тренду, можна сказати, що розподіл буде майже незмінним на протязі наступних трьох-чотирьох місяців, беручи до уваги той факт, що він залишався на сталому рівні протягом останніх п'яти місяців, а темп приросту загальної кількості клієнтів та темп приросту кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" на графічному зображенні (а отже і у цифровому вираженні) переплітаються в єдину лінію.
Керівництвом банку було встановлено план по

 
 

Цікаве

Загрузка...