WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи підвищення їх ефективності (на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”) - Дипломна робота

підрозділу банку, так і зменшило кількість помилок при заповненні платіжних документів. А у разі виявлення таких, їх значно легше усувати.
Планами керівництва банку вже встановлюється співвідношення клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" до загальної кількості клієнтів, що дозволить планувати діяльність банку як цілісного механізму. Більш детально це питання нами буде розглянуто в наступній частині.
Розглянувши показники динаміки приросту кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" та загальної кількості клієнтів, доцільно буде встановити тісноту зв'язку між цими двома факторами та функціонально зобразити залежність між середнім приростом кількості клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк". Такий функціональний зв'язок ми отримаємо провівши кореляційно-регресійний аналіз.
Метою аналізу є встановлення тісноти зв'язку між приростом загальної кількості клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк", а також між приростом кількості клієнтів, що використовують систему та приростом доходу, що отримує банк внаслідок використання системи "клієнт-банк". Надалі, на основі об'єднання отриманих даних, ми зможемо зробити прогноз приросту доходів від використання системи "клієнт-банк" в залежності від приросту загальної кількості клієнтів.
Необхідно визначити залежність середнього приросту кількості клієнтів, що використовують систему від приросту загальної кількості клієнтів.
Місяць Приріст загальної кількості клієнтів,
Хі Приріст кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк",

Лютий 2001 22 14
Березень 2001 29 15
Квітень 2001 23 9
Травень 2001 27 11
Червень 2001 26 12
Липень 2001 22 5
Серпень 2001 14 6
Вересень 2001 7 4
Жовтень 2001 41 16
Листопад 2001 22 5
Грудень 2001 16 4
Січень 2002 20 6
Лютий 2002 24 6
Сума 293 113
Значення Хсер. та Yсер. визначаються за формулами:
Хсер. = Хі / n;
Yсер.= Yі / n;
n = 13;
i = 1…..13;
Xсер. = 293 / 13 = 22,5;
Yсер. = 113 / 13 = 8,7;
Подальшому обчисленню надається таблична форма, що підвищує його наглядність.
N (Xi - Xсер.) (Xi - Xсер.)^2 (Yi - Yсер.) (Yi - Yсер.)^2 (Xi - Xсер.) * (Yi - Yсер.)
1 -0,5 0,25 5,3 28,09 -2,65
2 6,5 42,25 6,3 39,69 40,95
3 0,5 0,25 0,3 0,09 0,15
4 4,5 20,25 2,3 5,29 10,35
5 3,5 12,25 3,3 10,89 11,55
6 -0,5 0,25 -3,7 13,69 1,85
7 -8,5 72,25 -2,7 7,29 22,95
8 -15,5 240,25 -4,7 22,09 72,85
9 18,5 342,25 7,3 53,29 135,05
10 -0,5 0,25 -3,7 13,69 1,85
11 -6,5 42,25 -4,7 22,09 30,55
12 -2,5 6,25 -2,7 7,29 6,75
13 1,5 2,25 -2,7 7,29 -4,05
781,25 230,77 412,03
Тіснота зв'язку між показниками приросту кількості клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" вимірюється коефіцієнтом кореляції, який розраховується за формулою:
r = ^2xy / x * y,
Підставляючи відповідні значення отримаємо:
x = SQR ( ((Xi - Xсер.)^2) / n) = SQR( 781,25 / 13) = 7,75;
y = SQR ( ((Yi - Yсер.)^2) / n) = SQR( 230,77 / 13) = 4,21;
^2xy = 1/n * ((Xi - Xсер.) * (Yi - Yсер.)) = 412,03 / 13 = 31,69;
r1 = 31,69 / (7,75 * 4,21) = 0,97;
Вважаючи форму зв'язку лінійною (Yсер. = а0 + а1*Xсер.), визначимо залежність приросту кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" до приросту загальної кількості клієнтів. Для цього розв'яжемо систему нормальних рівнянь:
n * a0 + a1 * Xi = Yi;
a0 * Xi + a1 * (Xi^2) = (Xi * Yi)
Розрахуємо величини (Хі^2) та (Xi * Yi):
(Хі^2) = 7 385;
(Xi * Yi) = 2 875;
Величину параметру а0 визначаємо з першого рівняння:
13 * а0 + 293 * а1 = 113;
293 * а0 + 7 385 * а1 = 2875;
а0 = (113 - 293 * а1) / 13, або а0 = 8,7 - 22,5 * а1.
Підставляючи отриманий вираз а0 у друге рівняння, знайдемо значення а1:
293 * (8,7 - 22,5 * а1) + 7 385 * а1 = 2875;
2 549,1 - 6 592,5 * а1 + 7 385 * а1 = 2875;
792,5 * а1 = 2 875 - 2 549,1;
792,5 * а1 = 325,9; а1 = 0,41;
а0 = 8,7 - 22,5 * 0,41; а0 = 8,7 - 9,23; а0 = -0,53.
Отже рівняння регресії в кінцевому вигляді отримало наступний вигляд:
Yсер. = -0,53 + 0,41 * Хсер.,
Перевірка:
Yсер. = -0,53 + 0,41 * 22,5 = -0,53 + 9,23;
Yсер. = 8,7.
Висновок: враховуючи високу щільність зв'язку між вивчаємими факторами (0,97), в середньому при прирості загальної кількості клієнтів на десять клієнтів, абсолютний приріст кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" складатиме: -0,53 + 4,1 = 3,57 клієнти або 35,7%.
Аналогічно проведемо аналіз залежності приросту доходу від роботи з системою "клієнт-банк" від приросту кількості клієнтів, що її використовують.
Дане співвідношення не має функціональної залежності, тому варто розрахувати співвідношення між середніми величинами данних показників і на основі отриманих данних зробити наближені (враховуючи щільність зв'язку) прогнози.
Місяць Приріст доходу від використання "к-б", грн.
Yі Приріст кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк",
Хі
Лютий 2001 886 14
Березень 2001 284 15
Квітень 2001 -74 9
Травень 2001 778 11
Червень 2001 464 12
Липень 2001 92 5
Серпень 2001 814 6
Вересень 2001 712 4
Жовтень 2001 1 738 16
Листопад 2001 66 5
Грудень 2001 166 4
Січень 2002 -646 6
Лютий 2002 1 136 6
Сума 6 416 113
Значення Хсер. та Yсер. визначаються за формулами:
Хсер. = Хі / n;
Yсер.= Yі / n;
n = 13;
i = 1…..13;
Xсер. = 113 / 13 = 8,7;
Yсер. = 6 416 / 13 = 493,5;
N (Xi - Xсер.) (Xi - Xсер.)^2 (Yi - Yсер.) (Yi - Yсер.)^2 (Xi - Xсер.) * (Yi - Yсер.)
1 5,3 28,09 392,5 107 817,40 2 080,0
2 6,3 39,69 -209,5 30 734,91 -1 320,1
3 0,3 0,09 -567,5 225 471,16 -170,3
4 2,3 5,29 284,5 56 642,24 654,3
5 3,3 10,89 -29,5 610,83 -97,5
6 -3,7 13,69 -401,5 112 864,06 1 485,7
7 -2,7 7,29 320,5 71 886,23 -865,2
8 -4,7 22,09 218,5 33407,34 -1 026,8
9 7,3 53,29 1 244,5 1 084 076,48 9 084,6
10 -3,7 13,69 -427,5 127 953,32 1 581,9
11 -4,7 22,09 -327,5 75 097,72 1 539,4
12 -2,7 7,29 -1 139,5 908 985,99 3 076,8
13 -2,7 7,29 642,5 288 928,40 -1 734,6
230,77 3 124 476,06 26 718,85
r = ^2xy / x * y,
Підставляючи відповідні значення отримаємо:
x = SQR ( ((Xi - Xсер.)^2) / n) = SQR( 230,77 / 13) = 4,21;
y = SQR ( ((Yi - Yсер.)^2) / n) = SQR( 4 463 537,2 / 13) = 585,96;
^2xy = 1/n * ((Xi - Xсер.) * (Yi - Yсер.)) = 26 718,85 / 13 = 2 055,3;
r2 = 2 055,3 / (4,21 * 585,96) = 0,996;
Вважаючи форму зв'язку лінійною (Yсер. = а0 + а1*Xсер.), визначимо залежність приросту доходу від системи "клієнт-банк", від приросту кількості клієнтів, що використовують систему "клієнт-банк" в своїй діяльності. Розв'яжемо систему нормальних рівнянь:
n * a0 + a1 * Xi = Yi;
a0 * Xi + a1 * (Xi^2) = (Xi * Yi)
Розрахуємо величини (Хі^2) та

 
 

Цікаве

Загрузка...